ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. D. Labridis, P. Dokopoulos: "Finite Element Computation of Field, Losses and Forces in a Three-Phase Gas Cable with Non-Symmetrical Conductor Arrangement," IEEE Transactions on Power Delivery, October 1988, Vol. 3, No. 4, pp. 1326-1333 (pdf).

 2. D. Labridis, P. Dokopoulos: "Calculation of Eddy-Current Losses in Nonlinear Ferromagnetic Materials," IEEE Transactions on Magnetics, May 1989, Vol. 25, No. 3, pp. 2665-2669 (pdf).

 3. D. Labridis, P. Dokopoulos: "Finite Element Computation of Eddy Current Losses in Nonlinear Ferromagnetic Sheaths of Three-Phase Power Cables," IEEE Transactions on Power Delivery, July 1992, Vol. 7, No. 3, pp. 1060-1067 (pdf).

 4. V. Hatziathanassiou, D. Labridis: "Coupled magneto-thermal field computation in three-phase gas insulated cables - Part 1: Finite element formulation," Archiv für Elektrotechnik, May 1993, Vol. 76, No. 4, pp. 285-292 (pdf).

 5. V. Hatziathanassiou, D. Labridis: "Coupled magneto-thermal field computation in three-phase gas insulated cables - Part 2: Calculation of ampacity and losses," Archiv für Elektrotechnik, June 1993, Vol. 76, No. 5, pp. 397-404 (pdf).

 6. D. Labridis, V. Hatziathanassiou: "Finite Element Computation of Field, Forces and Inductances in Underground SF6 Insulated Cables Using a Coupled Magneto-Thermal Formulation," IEEE Transactions on Magnetics, July 1994, Vol. 30, No. 4, pp. 1407-1415 (pdf).

 7. D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Electromagnetic Forces in Three-Phase Rigid Busbars with Rectangular Cross-Sections," IEEE Transactions on Power Delivery, April 1996, Vol. 11, No. 2, pp. 793-800 (pdf).

 8. K.J. Satsios, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Fuzzy Logic for Scaling Finite Element Solutions of Electromagnetic Fields," IEEE Transactions on Magnetics, May 1997, Vol. 33, No. 3, pp. 2299-2308 (pdf).

 9. K.J. Satsios, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "The influence of multi-layer ground on the electromagnetic field of an overhead power transmission line in the presence of buried conductors," Electrical Engineering - Archiv für Elektrotechnik, October 1997, Vol. 80, No. 5, pp. 343-348 (pdf).

 10. K.J. Satsios, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Currents and Voltages Induced During Earth Faults in a System Consisting of a Transmission Line and a Parallel Pipeline," European Transactions on Electrical Power Engineering (ETEP), May/June 1998, Vol. 8, No. 3, pp. 193-199 (pdf).

 11. K.J. Satsios, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Finite Element Computation of Field and Eddy Currents of a System Consisting of a Power Transmission Line Above Conductors Buried in Nonhomogeneous Earth," IEEE Transactions on Power Delivery, July 1998, Vol. 13, No. 3, pp. 876-882 (pdf).

 12. K.J. Satsios, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "An Artificial Intelligence System for a Complex Electromagnetic Field Problem: Part I - Finite Element Calculations and Fuzzy Logic Development," IEEE Transactions on Magnetics, January 1999, Vol. 35, No. 1 pp. 516-522 (pdf).

 13. K.J. Satsios, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "An Artificial Intelligence System for a Complex Electromagnetic Field Problem: Part II - Method Implementation and Performance Analysis," IEEE Transactions on Magnetics, January 1999, Vol. 35, No. 1 pp. 523-527 (pdf).

 14. D.G. Triantafyllidis, G.K. Papagiannis, D.P. Labridis: "Calculation of Overhead Transmission Line Impedances: A Finite Element Approach," IEEE Transactions on Power Delivery, January 1999, Vol. 14, No. 1, pp. 287-293 (pdf).

 15. K.J. Satsios, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Inductive Interference caused to Telecommunication Cables by Nearby AC Electric Traction Lines. Measurements and FEM Calculations," IEEE Transactions on Power Delivery, April 1999, Vol. 14, No. 2, pp. 588-594 (pdf).

 16. D.P. Labridis: "Comparative Presentation of Criteria Used for Adaptive Finite Element Mesh Generation in Multiconductor Eddy Current Problems," IEEE Transactions on Magnetics, January 2000, Vol. 36, No. 1, pp. 267-280 (pdf).

 17. G.K. Papagiannis, D.G. Triantafyllidis, D.P. Labridis: "A One-Step Finite Element Formulation for the Modeling of Single and Double-Circuit Transmission Lines," IEEE Transactions on Power Systems, February 2000, Vol. 15, No. 1, pp. 33-38 (pdf).

 18. D.G. Triantafyllidis, D.P. Labridis: "An Automatic Mesh Generation for Handling Small Features in Open Boundary Power Transmission Line Problems Using Artificial Neural Networks," Communications in Numerical Methods in Engineering, March 2000, Vol. 16, No. 3, pp. 177-190 (pdf).

 19. K.J. Satsios, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "The Influence of Nonhomogeneous Earth on the Inductive Interference Caused to Telecommunication Cables by Nearby AC Traction Lines," IEEE Transactions on Power Delivery, July 2000, Vol. 15, No. 3, pp. 1016-1021 (pdf).

 20. I.G. Damousis, K.J. Satsios, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Α Fuzzy Logic System For Calculation Of The Interference Of Overhead Transmission Lines On Buried Pipelines," Electric Power Systems Research, March 2001, Vol. 57, No. 2, pp. 105-113 (pdf).

 21. I.G. Damousis, K.J. Satsios, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Combined Fuzzy Logic and Genetic Algorithm Techniques - Application to an Electromagnetic Field Problem," Fuzzy Sets and Systems, August 2002, Vol. 129, No. 3, pp. 371-386 (pdf).

 22. D.G. Triantafyllidis, D.P. Labridis: "A Finite Element Mesh Generator Based on Growing Neural Networks," IEEE Transactions on Neural Networks, November 2002, Vol. 13, No. 6, pp. 1482-1496 (pdf).

 23. D.G. Triantafyllidis, P.S. Dokopoulos, D.P. Labridis: "Parametric Short-Circuit Force Analysis of Three-Phase Busbars - A Fully Automated Finite Element Approach," IEEE Transactions on Power Delivery, April 2003, Vol. 18, No. 2, pp. 531-537 (pdf).

 24. G.C. Christoforidis, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Inductive Interference Calculation on Imperfect Coated Pipelines Due to Nearby Faulted Parallel Transmission Lines," Electric Power Systems Research, August 2003, Vol. 66, No. 2, pp. 139-148 (pdf).

 25. G.C. Christoforidis, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos, "A Hybrid Method for Calculating the Inductive Interference Caused By Faulted Power Lines to Nearby Pipelines," IEEE Transactions on Power Delivery, April 2005, Vol. 20, No. 2, pp. 1465-1473 (pdf).

 26. G.C. Christoforidis, D.P. Labridis, P. S. Dokopoulos, "Inductive Interference on Pipelines Buried in Multilayer Soil, due to Magnetic Field from Nearby Faulted Power Lines," IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, May 2005, Vol. 47, No. 2, pp. 254-262 (pdf).

 27. G.K. Papagiannis, D.A. Tsiamitros, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Direct numerical evaluation of earth return path impedances of underground cables," IEE Proceedings - Generation, Transmission & Distribution, May 2005, Vol. 152, No. 3, pp. 321-327 (pdf).

 28. D.A. Tsiamitros, G.K. Papagiannis, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos, "Earth Return Path Impedances of Underground Cables for the Two-Layer Earth Case," IEEE Transactions on Power Delivery, July 2005, Vol. 20, No. 3, pp. 2174-2181 (pdf).

 29. G.K. Papagiannis, D.A. Tsiamitros, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos, "A Systematic Approach to the Evaluation of the Influence of Multilayered Earth on Overhead Power Transmission Lines," IEEE Transactions on Power Delivery, October 2005, Vol. 20, No. 4, pp. 2594-2601 (pdf).

 30. D.A. Tsiamitros, G.C. Christoforidis, G.K. Papagiannis, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Earth conduction effects in systems of overhead and underground conductors in multilayered soils," IEE Proceedings - Generation, Transmission & Distribution, May 2006, Vol. 153, No. 3, pp. 291-299 (pdf).

 31. I.S. Baxevanos, D.P. Labridis: "Implementing Multiagent Systems Technology for Power Distribution Network Control and Protection Management," IEEE Transactions on Power Delivery, January 2007, Vol. 22, No. 1, pp. 433-443 (pdf).

 32. C. Demoulias, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos, K. Gouramanis: "Ampacity of Low-Voltage Power Cables Under Nonsinusoidal Currents," IEEE Transactions on Power Delivery, January 2007, Vol. 22, No. 1, pp. 584-594 (pdf).

 33. G.T. Andreou, D.P. Labridis: "Electrical Parameters of Low Voltage Power Distribution Cables used for Powerline Communications," IEEE Transactions on Power Delivery, April 2007, Vol. 22, No. 2, pp. 879-886 (pdf).

 34. G.T. Andreou, D.P. Labridis: "Experimental Evaluation of a Low Voltage Power Distribution Cable Model Based on a Finite Element Approach," IEEE Transactions on Power Delivery, July 2007, Vol. 22, No. 3, pp. 1455-1460  (pdf).

 35. I.S. Baxevanos, D.P. Labridis: "Software Agents Situated In Primary Distribution Networks: A Cooperative System for Fault and Power Restoration Management," IEEE Transactions on Power Delivery, October 2007, Vol. 22, No. 4, pp. 2378-2385 (pdf).

 36. C. Demoulias, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos, K. Gouramanis: "Influence of metallic trays on the ac resistance and ampacity of low voltage cables under non sinusoidal currents," Electric Power Systems Research, May 2008, Vol. 78, No. 5, pp. 883-896 (pdf).

 37. T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, D.P. Labridis: "Wave Propagation Characteristics of Overhead Conductors above Imperfect Stratified Earth for a Wide Frequency Range," IEEE Transactions on Magnetics, March 2009, Vol. 45, No. 3, pp. 1064-1067 (pdf).

 38. K. Gouramanis, C. Demoulias, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Distribution of non-sinusoidal currents in parallel conductors used in three-phase four-wire networks," Electric Power Systems Research, May 2009, Vol. 79, No. 5, pp. 766-780 (pdf).

 39. A.S. Bouhouras, G.T. Andreou, D.P. Labridis: "Feasibility study of the implementation of A.I. automation techniques in modern power distribution networks," Electric Power Systems Research, May 2010, Vol. 80, No. 5, pp. 495-505 (pdf).

 40. A.S. Bouhouras, A.G. Marinopoulos, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Installation of PV systems in Greece - Reliability improvement in the transmission and distribution system," Electric Power Systems Research, May 2010, Vol. 80, No. 5, pp. 547-555 (pdf).

 41. A.S. Bouhouras, D.P. Labridis, A.G. Bakirtzis: "Cost/worth assessment of reliability improvement in distribution networks by means of artificial intelligence," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, June 2010, Vol. 32, No. 5, pp. 530-538 (pdf).

 42. T.A. Papadopoulos, G.K. Papagiannis, D.P. Labridis: "A generalized model for the calculation of the impedances and admittances of overhead power lines above stratified earth," Electric Power Systems Research, September 2010, Vol. 80, No. 9, pp. 1160-1170 (pdf).

 43. A.S. Bouhouras, G.T. Andreou, D.P. Labridis, A.G. Bakirtzis: "Selective Automation Upgrade in Distribution Networks Towards a Smarter Grid," IEEE Transactions on Smart Grid, December 2010, Vol. 1, No. 3, pp. 278-285 (pdf).

 44. I.T. Papaioannou, M.C. Alexiadis, C.S. Demoulias, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Modeling and Field Measurements of Photovoltaic Units Connected to LV Grid. Study of Penetration Scenarios," IEEE Transactions on Power Delivery, April 2011, Vol. 26, No. 2, pp. 979-987. (pdf).

 45. A.S. Bouhouras, D.P. Labridis: "Influence of load alterations to optimal network configuration for loss reduction," Electric Power Systems Research, May 2012, Vol. 86, pp. 17-27. (pdf).

 46. A.N. Milioudis, G.T. Andreou, D.P. Labridis: "Enhanced Protection Scheme for Smart Grids Using Power Line Communications Techniques—Part I: Detection of High Impedance Fault Occurrence," IEEE Transactions on Smart Grid, December 2012, Vol. 3, No. 4, pp. 1621-1630 (pdf).

 47. A.N. Milioudis, G.T. Andreou, D.P. Labridis: "Enhanced Protection Scheme for Smart Grids Using Power Line Communications Techniques—Part II: Location of High Impedance Fault Position," IEEE Transactions on Smart Grid, December 2012, Vol. 3, No. 4, pp. 1631-1640 (pdf).

 48. A. N. Milioudis, K. N. Syranidis, G. T. Andreou, D. P. Labridis: "Modeling of Medium-Voltage Power-Line Communication Systems Noise Levels," IEEE Transactions on Power Delivery, October 2013, Vol. 28, No. 4, pp. 2004-2013 (pdf).

 49. E.A. Bakirtzis, P.N. Biskas, D.P. Labridis, A.G. Bakirtzis: "Multiple Time Resolution Unit Commitment for Short-Term Operations Scheduling Under High Renewable Penetration," IEEE Transactions on Power Systems, January 2014, Vol. 29, No. 1, pp. 149-159 (pdf).

 50. A.S. Bouhouras, A.N. Milioudis, D.P. Labridis: "Development of distinct load signatures for higher efficiency of NILM algorithms," Electric Power Systems Research, December 2014, Vol. 117, pp. 163-171 (pdf).

 51. A.N. Milioudis, G.T. Andreou, D.P. Labridis: "Detection and Location of High Impedance Faults in Multiconductor Overhead Distribution Lines Using Power Line Communication Devices," IEEE Transactions on Smart Grid, March 2015, Vol. 6, No. 2, pp. 894-902 (pdf).

 52. A.S. Bouhouras, K.I. Sgouras, D.P. Labridis: "Multi-objective planning tool for the installation of renewable energy resources," IET Generation, Transmission & Distribution, October 2015, Vol. 9, No. 13, pp. 1782‑1789 (pdf).

 53. E.A. Bakirtzis, C.K. Simoglou, P.N. Biskas, D.P. Labridis, A.G. Bakirtzis: "Comparison of advanced power system operations models for large-scale renewable integration," Electric Power Systems Research, November 2015, Vol. 128, pp. 90-99 (pdf).

 54. A.S. Bouhouras, K.I. Sgouras, P.A. Gkaidatzis, D.P. Labridis: "Optimal active and reactive nodal power requirements towards loss minimization under reverse power flow constraint defining DG type," International Journal of Electrical Power and Energy Systems, June 2016, Vol. 78, pp. 445-454 (pdf).

 55. A. Milioudis, G. Andreou, D. Labridis: " Optimum transmitted power spectral distribution for broadband power line communication systems considering electromagnetic emissions," Electric Power Systems Research, November 2016, Vol. 140, pp. 958-964 (pdf).

 56. P.A. Gkaidatzis, D.I. Doukas, A.S. Bouhouras, K.I. Sgouras, D.P. Labridis: "Impact of penetration schemes to optimal DG placement for loss minimisation," International Journal of Sustainable Energy, 2017, Vol. 36, No. 5, pp. 473-488, DOI: 10.1080/14786451.2015.1043913 (pdf).

 57. D.I. Doukas, A.I. Chrysochos, T.A. Papadopoulos, D.P. Labridis, L. Harnefors, G. Velotto: "Volume Element Method for Thermal Analysis of Superconducting DC Transmission Cable," IEEE Transactions on Applied Superconductivity, June 2017, Vol. 27, No. 4, Article Sequence Number: 5400608, DOI: 10.1109/TASC.2017.2656785 (pdf).

 58. G.S. Misyris, A. Marinopoulos, D.I. Doukas, T. Tengnér, D.P. Labridis: "On battery state estimation algorithms for electric ship applications," Electric Power Systems Research, October 2017, Vol. 151, pp. 115-124, DOI: 10.1016/j.epsr.2017.05.009 (pdf).

 59. P.A. Gkaidatzis, D.I. Doukas, A.S. Bouhouras, K.I. Sgouras, D.P. Labridis: "Load variations impact on optimal DG placement problem concerning energy loss reduction," Electric Power Systems Research, November 2017, Vol. 152, pp. 36-47, DOI: 10.1016/j.epsr.2017.06.016 (pdf).

 60. K.I. Sgouras, A.N. Kyriakidis, D.P. Labridis: "Short-term risk assessment of botnet attacks on advanced metering infrastructure, " IET Cyber-Physics Systems: Theory & Applications, November 2017, Vol. 2, No. 3, pp. 143-151, DOI: dx.doi.org/10.1049/iet-cps.2017.0047 (pdf).

 61. D.I. Doukas, A.I. Chrysochos, T.A. Papadopoulos, D.P. Labridis, L. Harnefors, G. Velotto: "Coupled Electro-Thermal Transient Analysis of Superconducting DC Transmission Systems Using FDTD and VEM Modeling," IEEE Transactions on Applied Superconductivity, December 2017, Vol. 27, No. 8, Article Sequence Number: 5401608, DOI: 10.1109/TASC.2017.2749500 (pdf).

 62. K.I. Sgouras, A.S. Bouhouras, P.A. Gkaidatzis, D.I. Doukas, D.P. Labridis: "Impact of reverse power flow on the optimal distributed generation placement problem," IET Generation, Transmission & Distribution, December 2017, Vol. 11, No. 18, pp. 4626‑4632, DOI: 10.1049/iet-gtd.2016.1791 (pdf).

 63. K.I. Sgouras, D.I. Dimitrelos, A.G. Bakirtzis, D.P. Labridis: "Quantitative Risk Management by Demand Response in Distribution Networks," IEEE Transactions on Power Systems, March 2018, Vol. 33, No. 2, pp. 1496-1506, DOI: 10.1109/TPWRS.2017.2728610 (pdf).

 64. D.I. Doukas, A. Syrpas, D.P. Labridis: "Multiterminal DC Transmission Systems Based on Superconducting Cables Feasibility Study, Modeling, and Control," IEEE Transactions on Applied Superconductivity, June 2018, Vol. 28, No. 4, Article Sequence Number: 5400506, DOI: 10.1109/TASC.2018.2806081 (pdf).

 65. D.I. Doukas, T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, D.P. Labridis, G.K. Papagiannis: "Multiphysics Modeling for Transient Analysis of Gas-Insulated Lines," IEEE Transactions on Power Delivery, December 2018, Vol. 33, No. 6, pp. 2786-2793, DOI: 10.1109/TPWRD.2018.2820022 (pdf).

 66. G.S. Misyris, D.I. Doukas, T.A. Papadopoulos, D.P. Labridis, V.G. Agelidis: "State-of-Charge Estimation for Li-Ion Batteries: A More Accurate Hybrid Approach," IEEE Transactions on Energy Conversion, March 2019, Vol. 34, No. 1, pp. 109-19, DOI: 10.1109/TEC.2018.2861994 (pdf).

 67. P.A. Gkaidatzis, A.S. Bouhouras, K.I. Sgouras, D.I. Doukas, G.C. Christoforidis, D.P. Labridis: " Efficient RES Penetration under Optimal Distributed Generation Placement Approach," Energies, April 2019, Vol. 12, No. 7, 1250, DOI: 10.3390/en12071250 (pdf).

 68. A. Milioudis, G. Andreou, D. Labridis: "On-line partial discharge monitoring system for underground MV cables – Part II: Detection and location," International Journal of Electrical Power and Energy Systems, July 2019, pp. 395-402, DOI: 10.1016/j.ijepes.2019.02.018 (pdf).

 69. V.N. Katsanou, M.C. Alexiadis, D.P. Labridis: "An ANN-based model for the prediction of internal lighting conditions and user actions in non-residential buildings," Journal of Building Performance Simulation, July 2019, Vol. 12, No. 5, pp. 700–718, DOI: 10.1080/19401493.2019.1610067 (pdf).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Δ. Πάλλας, Δ. Λαμπρίδης, Π. Ντοκόπουλος: "Ηλεκτρομαγνητικές Δυνάμεις σε Ζυγούς Υποσταθμών," Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ, Τόμος 17, Τεύχος 1-2, σελ. 23-35, 1997.

 2. Αθ. Νταγκούμας, Δ. Λαμπρίδης, Π. Μπίσκας, Π. Ντοκόπουλος: "Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας," Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ, σελ. 1‑23, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004.

 3. Χ. Δημουλιάς, Δ. Λαμπρίδης, Π. Ντοκόπουλος, Κ. Γκουραμάνης: "Ικανότητα μεταφοράς ρεύματος σε καλώδια Χ.Τ. όταν διαρρέονται από μη ημιτονοειδή ρεύματα," Δελτίο ΠΣΔΜ-Η, Έκδοση Περιοδικός Τύπος A.E., σελ. 38‑50, Φεβρουάριος 2007.

 4. Θ. Παπαδόπουλος, Α. Χρυσοχός, Δ. Δούκας, Γ. Παπαγιάννης, Δ. Λαμπρίδης: "Επαγόμενες τάσεις και ρεύματα σε υπόγεια καλώδια," Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 275, σελ. 10-16, Μάρτιος - Απρίλιος 2017.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. D. Labridis, P. Dokopoulos: "Finite Element Computation of Field, Losses and Forces in a Three-Phase Gas Cable with Non-Symmetrical Conductor Arrangement," IEEE Power Engineering Society 1988 Winter Meeting, New York, New York, January 31-February 5, 1988.

 2. D. Labridis, P. Dokopoulos: "Finite Element Computation of Eddy Current Losses in Nonlinear Ferromagnetic Sheaths of Three-Phase Power Cables," IEEE Power Engineering Society 1991 Summer Meeting, San Diego, California, July 28-August 1, 1991.

 3. P. Dokopoulos, J. Gregoriades, D. Labridis, G. Papagiannis, A. Saramourtsis, D. Tampakis, J. Pinatsis, J. Kontokostas, J. Kalogiannis, M. Pappas, P. Raftopoulos: "Remote Control and Data Acquisition System for the Wind Energy Converters of the Greek Telecommunications Organization", Soft Energy Action at the Local Level, Chios, Greece, Sept. 11-14, 1991.

 4. D. Labridis, V. Hatziathanassiou: "Coupled magneto-thermal finite element computation of losses and ampacity in underground SF6 insulated cables," 2nd International Workshop on Electric and Magnetic Fields: From Numerical Methods to Industrial Applications, pp. 107-110, Leuven, Belgium, May 17-20, 1994.

 5. D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Electromagnetic forces in three‑phase rigid busbars with rectangular cross‑sections," IEEE Power Engineering Society 1995 Summer Meeting, Portland, Oregon, July 23-27, 1995.

 6. K.J. Satsios, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Finite Element Computation of Field and Eddy Currents of a System Consisting of a Power Transmission Line Above Conductors Buried in Nonhomogeneous Earth," IEEE Power Engineering Society 1997 Summer Meeting, Berlin, Germany, July 20-24, 1997.

 7. K.J. Satsios, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "The Influence of Nonhomogeneous Earth on The Inductive Interference Caused to Telecommunication Cables by Nearby AC Traction Lines," IEEE Power Engineering Society 8th International Conference on Harmonics and Quality of Power, pp. 369-375, Athens, Greece, October 14-16, 1998.

 8. D.G. Triantafyllidis, D.P. Labridis: "Mesh Density Prediction for Open Boundary Faulted Power Transmission Line Problems Using Artificial Neural Networks," Machine Learning & Applications, Advanced Course on Artificial Intelligence 1999 (ACAI 1999), Chania, Greece, July 5-16, 1999.

 9. K.J. Satsios, I.G. Damousis, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "An Innovative Genetic Fuzzy System for the Prediction of an Inductive Interference Problem," Machine Learning & Applications, Advanced Course on Artificial Intelligence 1999 (ACAI 1999), Chania, Greece, July 5-16, 1999.

 10. G. Papagiannis, D. Tsiamitros, D. Labridis, P. Dokopoulos: "Influence of Earth Stratification on Overhead Power Transmission Line Impedances. A Finite Element approach," 3rd Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (Med Power 2002), Athens, Greece, November 4-6, 2002.

 11. G.T. Andreou, E.K. Manitsas, D.P. Labridis, P.L. Katsis, F‑N. Pavlidou, P.S. Dokopoulos: "Finite Element Characterization of LV Power Distribution Lines for High Frequency Communication Signals," 7th International Symposium on Power-Line Communications and its Applications (ISPLC 2003)," Kyoto, Japan, March 26-28, 2003.

 12. G.K. Papagiannis, D.A. Tsiamitros, G.T. Andreou, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Earth Return Path Impedances of Underground Cables for the multi-layer case - A Finite Element approach," IEEE Bologna PowerTech Conference, Bologna, Italy, June 23-26, 2003.

 13. G.C. Christoforidis, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Inductive Interference of Power Lines on Buried Irrigation Pipelines," IEEE Bologna PowerTech Conference, Bologna, Italy, June 23-26, 2003.

 14. G.T. Andreou, D.P. Labridis, G.K. Papagiannis: "Modeling of Low Voltage Distribution Cables for Powerline Communications," IEEE Bologna PowerTech Conference, Bologna, Italy, June 23-26, 2003.

 15. G.T. Andreou, D.P. Labridis, F.A. Apostolou, G.A. Karamanou, M.P. Lachana:  "Variation of Low Voltage Power Cables' Electrical Parameters Due To Current Frequency and Earth Presence," 8th International Symposium on Power-Line Communications and its Applications (ISPLC 2004)," Zaragoza, Spain, March 31 - April 2, 2004.

 16. I.S. Baxevanos, D.P. Labridis: "A Multi-Agent Technology Approach to Medium Voltage Power Distribution Systems Protection," 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN04), Pythagorion, Samos, May 5‑8, 2004.

 17. G.C. Christoforidis, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos, N. Kioupis, "AC Interference On A Gas Pipeline Caused By Nearby Power Lines In A Complex Right-Of-Way. Comparison between Measurements and Calculations," 2004 CEOCOR Meeting, Dresden, Germany, June 15-17, 2004.

 18. G.C. Christoforidis, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos, N. Kioupis, G.P. Christoforidis, "Measurements And Computations Of Inductive Interference Caused By Three Power Transmission Lines On A Gas Pipeline In A Complex Rights-Of-Way," EuroPES 2004 IASTED Conference, Rhodes, Greece, June 28-30, 2004.

 19. D.A. Tsiamitros, G.C. Christoforidis, G.K. Papagiannis, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos, "A Novel Method for The Calculation of Self and Mutual Impedances of Overhead Conductors and Pipelines Buried in Two-Layer Soils," 4th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (Med Power 2004), Lemesos, Cyprus, November 14-17, 2004.

 20. D.P. Labridis, G.T. Andreou, P.S. Dokopoulos, P.E. Kritikos, "Investigation of the Influence of the Magnetic Field Produced from a Power Transmission Line, in the Polymylos Toll Construction Area," 4th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (Med Power 2004), Lemesos, Cyprus, November 14-17, 2004.

 21. G.T. Andreou, D.P. Labridis: "Simulation of a LV Power Distribution Cable as Communication Medium – A Finite Element Approach," IEEE St. Petersburg PowerTech Conference, St. Petersburg, Russia, June 27-30, 2005.

 22. I.S. Baxevanos, D.P. Labridis: "20 kV Power Distribution Grid Protection: A Multi-Agent Architecture for Decentralized Operation Schemes," IEEE St. Petersburg PowerTech Conference, St. Petersburg, Russia, June 27-30, 2005.

 23. I.S. Baxevanos, D.P. Labridis: "Developing a Multi-Agent System for Power Distribution Network Protection and Restoration Processes: Designing Concepts and an Application Prototype," AIESP 2006, First International ICSC Symposium on Artificial Intelligence in Energy Systems and Power, Madeira, Portugal, February 7-10, 2006. Η εργασία δημοσιεύτηκε και στο International Journal of Innovations in Energy Systems and Power (IJESP),  Vol. 2, No. 1, June 2007.

 24. G.T. Andreou, I.G. Dimoulkas, M.I. Mazneikou, T.A. Papadopoulos, D.P. Labridis:  "Performance of Commercially Available Residential PLC Modems," 11th International Symposium on Power-Line Communications and its Applications (ISPLC 2007), Pisa, Italy, March 26‑28, 2007.

 25. G.T. Andreou, A.G. Marinopoulos, D.P. Labridis: "Determination of the Topology of Model Residential Power Distribution Circuits Using Neural Networks," IEEE Lausanne PowerTech Conference, Lausanne, Switzerland, July 01-05, 2007.

 26. A.G. Marinopoulos, A.S. Bouhouras, I.T. Papaioannou, D.P. Labridis, M.D. Exioglou, A.N. Theodoridis: "Siting and Installation of PV Systems in Greece and their Contribution in the Reliability of the Distribution Network," 5th International Conference on the European Electricity Market (EEM 08), Lisbon, Portugal, May 28-30, 2008.

 27. I.T. Papaioannou, A.S. Bouhouras, A.G. Marinopoulos, M.C.Alexiadis, C.S. Demoulias, D.P. Labridis: "Harmonic Impact of Small Photovoltaic Systems Connected to the LV Distribution Network," 5th International Conference on the European Electricity Market (EEM 08), Lisbon, Portugal, May 28-30, 2008.

 28. A.S. Bouhouras, A.G. Marinopoulos, I.T. Papaioannou, D.P. Labridis, C.K. Evaggelopoulou, L.K. Koutrouli, P.S. Dokopoulos: "Reliability Improvement Resulting from the Integration of PV Systems in the Interconnected Greek Transmission System," 5th International Conference on the European Electricity Market (EEM 08), Lisbon, Portugal, May 28-30, 2008.

 29. V. Hatziathanassiou, G.T. Andreou, O. Gkaitatzi, O. Otuzbir, D. P. Labridis: "Thermal Analysis of an Installation Fault Concerning a Ripple Control Transformer," 9th International Conference on Quantitative InfraRed Thermography (QIRT 2008), Krakow, Poland, July 2-5, 2008.

 30. I.T. Papaioannou, A.S. Bouhouras, A.G. Marinopoulos, M.C. Alexiadis, C.S. Demoulias, D.P. Labridis: “Harmonic Modeling and Simulation of Small Photovoltaic Systems Connected to the LV Distribution Network,” 6th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (Med Power 2008), Thessaloniki, Greece, November 2-5, 2008.

 31. A.S. Bouhouras, A.G. Marinopoulos, I.T. Papaioannou, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: “Reliability Improvement in the Greek Power System Resulting by Installation of Photovoltaic Systems,” 6th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (Med Power 2008), Thessaloniki, Greece, November 2-5, 2008.

 32. A.N. Milioudis, G.T. Andreou, D.P. Labridis: “A Model of an Urban MV Power Distribution Line Based on Finite Element Calculations,” 6th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (Med Power 2008), Thessaloniki, Greece, November 2-5, 2008.

 33. A.S. Bouhouras, D.P. Labridis, A.G. Bakirtzis: “Artificial Intelligence Solution for Power Restoration in Distribution Networks – Thorough Cost Estimation and Reliability Improvement,” 6th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (Med Power 2008), Thessaloniki, Greece, November 2-5, 2008.

 34. V. Hatziathanassiou, G.T. Andreou, D.P. Labridis: “A Finite Element Approach for the Thermal Analysis of Parallel Routed LV Power Distribution Cables,” 2nd International Conference on Modern Power Systems (MPS 2008), Cluj-Napoca, Romania, November 12-14, 2008.

 35. A.G. Marinopoulos, A.S. Bouhouras, G.K. Peltekis, A.K. Makrygiannis, D.P. Labridis: "PV Systems Penetration and Allocation to an Urban Distribution Network: A Power Loss Reduction Approach," IEEE Bucarest PowerTech Conference, Bucarest, Romania, June 28-July 02, 2009.

 36. I.T. Papaioannou, M.C. Alexiadis, C.S. Demoulias, D.P. Labridis, P.S. Dokopoulos: "Modeling and Measurement of Small Photovoltaic Systems and Penetration Scenarios," IEEE Bucarest PowerTech Conference, Bucarest, Romania, June 28-July 02, 2009.

 37. A.S. Bouhouras, G.T. Andreou, D.P. Labridis: "Reliability Improvement in Distribution Networks by the Upgrade of Critical Switches," 7th International Conference on the European Electricity Market (EEM 10), Madrid, Spain, June 23-25, 2010.

 38. G.T. Andreou, I.A. Dimitriadou, S.C. Rouseti, D.P. Labridis: "Investigation of Load Normalization Capabilities within Consumer Social Networks," 7th International Conference on the European Electricity Market (EEM 10), Madrid, Spain, June 23-25, 2010.

 39. A.N. Milioudis, G.T. Andreou, D.P. Labridis: "High Impedance Fault Detection Using Power Line Communication Techniques," 45th International Universities' Power Engineering Conference (UPEC 2010) in Cardiff, Wales, August 31 - September 3, 2010.

 40. A.N. Milioudis, G.T. Andreou, D.P. Labridis: "High Impedance Fault Evaluation Using Narrowband Power Line Communication Techniques," IEEE Trondheim PowerTech Conference, Trondheim, Norway, June 19-23, 2011.

 41. A.S. Bouhouras, G.T. Andreou, A.N. Milioudis, D.P. Labridis: "Signature of Residential Low Voltage Loads," 13th IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT 2012), Athens, Greece, March 19-21, 2012.

 42. A.S. Bouhouras, K.I. Sgouras, A.N. Milioudis, V.N. Katsanou, D.P. Labridis: "Siting and Sizing of Photovoltaic Systems Subject to Several Parameters," 13th IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT 2012), Athens, Greece, March 19-21, 2012.

 43. A.S. Bouhouras, A.N. Milioudis, G.T. Andreou, D.P. Labridis: "Load signatures improvement through the determination of a spectral distribution coefficient for load identification," 9th International Conference on the European Electricity Market (EEM 12), Florence, Italy, May 10-12, 2012.

 44. G.T. Andreou, A.L. Symeonidis, C. Diou, P.A. Mitkas, D.P. Labridis: "A Framework for the Implementation of Large Scale Demand Response," IEEE International Conference on Smart Grid Technology, Economics and Policies (SG-TEP 2012), Nuremberg, Germany, December 3-4, 2012.

 45. A.S Bouhouras, A.T. Papadopoulos, G.C. Christoforidis, G.K. Papagiannis, D.P. Labridis, "Loss Reduction via Network Reconfigurations in Distribution Networks with Photovoltaic Units Installed," 10th International Conference on the European Electricity Market (EEM 13), Stockholm, Sweden, May 27-31, 2013.

 46. A.S Bouhouras, A.T. Papadopoulos, G.C. Christoforidis, G.K. Papagiannis, D.P. Labridis, "Systematic Sensitivity Analysis Regarding the Influence of Distributed Generation Units Allocation to the Optimal Reconfiguration for Loss Reduction," 48th International Universities' Power Engineering Conference (UPEC 2013), Dublin, Ireland, September 2-5, 2013.

 47. A.N. Milioudis, G.T. Andreou, V.N. Katsanou, K.I. Sgouras, D.P. Labridis, "Event Detection for Load Disaggregation in Smart Metering," 4th European Innovative Smart Grid Technologies Conference (ISGT 2013), Copenhagen, Denmark, October 6-9, 2013.

 48. K.I. Sgouras, A.D. Birda, D.P. Labridis, "Cyber Attack Impact on Critical Smart Grid Infrastructures," 5th Innovative Smart Grid Technologies Conference North America (ISGT 2014), Washington, DC, February 19-22, 2014.

 49. A.S. Bouhouras, G.C. Christoforidis, C. Parisses, D.P. Labridis: "Reducing Network Congestion in Distribution Networks with High DG Penetration via Network Reconfiguration," 11th International Conference on the European Electricity Market (EEM 14), Kraków, Poland, May 28-30, 2014.

 50. E.A. Bakirtzis, D.I. Chatzigiannis, A.V. Ntomaris, C.K. Simoglou, P.N. Biskas, D.P. Labridis, A.G. Bakirtzis: "Determination of Load-Following Reserves in Power Systems with High Wind Penetration: An Application to the Greek Power System," 18th Power Systems Computation Conference (PSCC 2014), Wroclaw, Poland, August 18-22, 2014.

 51. A.S. Bouhouras,  Ch. Iraklis, G. Evmiridis, D. P. Labridis: "Mitigating Distribution Network Congestion due to High DG Penetration," 9th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (Med Power 2014), Athens, Greece, November 2-5, 2014.

 52. D.I. Doukas, Z.D. Blatsi, A.N. Milioudis, D.P. Labridis, L. Harnefors, G. Velotto: "Damping of Electromagnetic Transients in a Superconducting VSC Transmission System," IEEE Eindhoven PowerTech Conference, Eindhoven, Netherlands, 29 June - 2 July, 2015.

 53. A.N. Milioudis, D.P. Labridis: "Modelling for On-Line Partial Discharge Monitoring on MV Cables by Using a Modified Universal Line Model," IEEE Eindhoven PowerTech Conference, Eindhoven, Netherlands, 29 June - 2 July, 2015.

 54. A.S. Bouhouras, C. Parisses, K.I. Sgouras, P.A. Gkaidatzis, D.I. Doukas, D.P. Labridis: "Energy Loss Reduction in Distribution Networks via ODGP," 13th International Conference on the European Electricity Market (EEM 16), Porto, Portugal, June 6-9, 2016.

 55. P.A. Gkaidatzis, A.S. Bouhouras, D.I. Doukas, K.I. Sgouras, D.P. Labridis: "Application and evaluation of UPSO to ODGP in radial Distribution Networks," 13th International Conference on the European Electricity Market (EEM 16), Porto, Portugal, June 6-9, 2016.

 56. D.I. Doukas, Z.D. Blatsi, D.P. Labridis, G. Velotto, L. Harnefors: "Thermal Modeling of a Bipolar High-Temperature Superconducting DC Transmission Cable," Applied Superconductivity Conference (ASC 2016), Denver, Colorado, September 3-9, 2016.

 57. T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, D.I. Doukas, G.K. Papagiannis, D.P. Labridis: "Induced Voltages and Currents: Overview and Evaluation of Simulation Models and Methodologies," 10th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (Med Power 2016), Belgrade, Serbia, November 6-9, 2016.

 58. D.I. Doukas, P.A. Gkaidatzis, A.S. Bouhouras, K.I. Sgouras, D.P. Labridis: "On Reverse Power Flow Modelling in Distribution Grids," 10th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (Med Power 2016), Belgrade, Serbia, November 6-9, 2016.

 59. P.A. Gkaidatzis, A.S. Bouhouras, K.I. Sgouras, D.I. Doukas, D.P. Labridis: "Optimal Distributed Generation Placement Problem for Renewable and DG Units: An Innovative Approach," 10th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (Med Power 2016), Belgrade, Serbia, November 6-9, 2016.

 60. V.N. Katsanou, A.S. Bouhouras, D.P. Labridis: "Measurement Based Methodology for the Extraction of Lighting User Preferences in Working Environments," 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), Milan, Italy, June 6-9, 2017, DOI: 10.1109/EEEIC.2017.7977599.

 61. A.S. Bouhouras, P.A. Gkaidatzis, D.P. Labridis: "Optimal Application Order of Network Reconfiguration and ODGP for Loss Reduction in Distribution Networks," 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), Milan, Italy, June 6-9, 2017, DOI: 10.1109/EEEIC.2017.7977443.

 62. A. Gkaidatzis, D.I. Doukas, D.P. Labridis, A.S. Bouhouras: "Comparative Analysis of Heuristic Techniques applied to ODGP," 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), Milan, Italy, June 6-9, 2017, DOI: 10.1109/EEEIC.2017.7977444.

 63. D.I. Karadimos, A.D. Karafoulidis, D.I. Doukas, P.A. Gkaidatzis, D.P. Labridis, A.G. Marinopoulos: "Techno-Economic Analysis for Optimal Energy Storage Systems Placement Considering Stacked Grid Services," 14th International Conference on the European Electricity Market (EEM 17), Dresden, Germany, June 6-9, 2017, DOI: 10.1109/EEM.2017.7981898.

 64. G.S. Misyris, T. Tengnér, A.G. Marinopoulos, D.I. Doukas, D.P. Labridis: "Battery Energy Storage Systems Modeling for Online Applications," IEEE Manchester PowerTech Conference, Manchester, UK, June 18-22, 2017, DOI: 10.1109/PTC.2017.7980809.

 65. D.I. Doukas, Z.D. Blatsi, D.P. Labridis: "Grid Integration Scenarios for Superconducting DC Transmission Systems," IEEE Manchester PowerTech Conference, Manchester, UK, June 18-22, 2017, DOI: 10.1109/PTC.2017.7980975.

 66. A.S. Tsagkou, E.D. Kerasidis, D.I. Doukas, D.P. Labridis, A.G. Marinopoulos, T. Tengnér: "Stacking Grid Services with Energy Storage Techno-Economic Analysis," IEEE Manchester PowerTech Conference, Manchester, UK, June 18-22, 2017, DOI: 10.1109/PTC.2017.7981004.

 67. D.I. Doukas, T.A. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, D.P. Labridis, G.K. Papagiannis: "Coupled Electro-Thermal Transients Simulation of Gas-Insulated Transmission Lines Using FDTD and VEM Modeling," International Conference on Power Systems Transients (IPST 2017), Seoul, Korea, June 26-29, 2017.

 68. D.I. Doukas, G.K. Papadopoulos, A.I. Chrysochos, T.A. Papadopoulos, D.P. Labridis: "Comparative Analysis of Finite Element Method and Volume Element Method for Thermal Modeling of Superconducting DC Transmission Systems," 13th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS 2017), Geneva, Switzerland, September 17-21, 2017.

 69. D.I. Doukas, A. Syrpas, D.P. Labridis: "Multi-Terminal DC Transmission Systems based on Superconducting Cables Feasibility Study, Modeling and Control," 13th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS 2017), Geneva, Switzerland, September 17-21, 2017.

 70. D.I. Doukas, S.C. Kalpatsinidou, D.P. Labridis: "Multilevel Converter Topologies Evaluation for Superconducting DC Transmission Systems," 7th IEEE International Conference on Innovative Smart Grid Technologies (IEEE ISGT Europe 2017), Torino, Italy, September 26-29, 2017.N.

 71. A. Michailidis, N. A. Bezas, G. S. Misyris, D.I. Doukas, D.P. Labridis, A. G. Marinopoulos: "Comparative Analysis of Online Estimation Algorithms for Battery Energy Storage Systems," 7th IEEE International Conference on Innovative Smart Grid Technologies (IEEE ISGT Europe 2017), Torino, Italy, September 26-29, 2017.

 72. A.S. Bouhouras, A. Tsiakalos, E. Emmanouil, G.C. Christoforidis, P.A. Gkaidatzis, D.P. Labridis, G.K. Papagiannis: "A UPSO based Optimal BEVs Charging for Voltage Quality Improvement," 2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON 2018), Limassol, Cyprus, June 3-7, 2018, DOI: 10.1109/ENERGYCON.2018.8398749.

 73. S.P. Ntomalis, G.A. Nakas, P.A. Gkaidatzis, D.P. Labridis, A.S. Bouhouras, G.C. Christoforidis: "Optimal Siting of BESS in Distribution Networks under High Wind Power Penetration," 2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON 2018), Limassol, Cyprus, June 3-7, 2018, DOI: 10.1109/ENERGYCON.2018.8398771.

 74. V.N. Katsanou, A.S. Bouhouras, D.P. Labridis: "Co-simulation of the Different Parameters Affecting Lighting Conditions and User Preferences in Working Environments," 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), Palermo, Italy, June 12-15, 2018, DOI: 10.1109/EEEIC.2018.8493873.

 75. J. Gonos, A. Kladas, D. Labridis, P. Mikropoulos, S. Koulouridis, E. Pyrgioti, G. Kyriacou, A. Safigianni: "Environmental Impact Analysis of Electric Power Lines," 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), Palermo, Italy, June 12-15, 2018, DOI: 10.1109/EEEIC.2018.8494536.

 76. D.A. Raptis, P.S. Papamarkos, P.A. Gkaidatzis, A.S. Bouhouras, D.P. Labridis: "Optimal Siting of BESS in Distribution Networks under High PV Penetration," 53rd International Universities' Power Engineering Conference (UPEC 2018), Glasgow, Scotland, September 4-7, 2018, DOI: 10.1109/UPEC.2018.8542010.

 77. D.I. Doukas, Z.D. Blatsi, D.P. Labridis: "Modeling and Control of Superconducting VSC-HVDC Transmission Systems," Applied Superconductivity Conference (ASC 2018), Seattle, Washington, October 28-November 2, 2018.

 78. A.S. Bouhouras, P.A. Gkaidatzis, I. Panapakidis, A. Tsiakalos, D.P. Labridis, G.C. Christoforidis: “A PSO based optimal EVs Charging utilizing BESSs and PVs in buildings,” 13th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG 2019), Sonderborg, Denmark, April 23-25, 2019.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Π. Ντοκόπουλος, Ι. Γρηγοριάδης, Δ. Λαμπρίδης, Γ. Παπαγιάννης, Α. Σαραμούρτσης, Δ. Ταμπάκης, Ι. Πινάτσης, Ι. Καλογιάννης, Μ. Παππάς, Π. Ραφτόπουλος: "Σύστημα τηλεπίβλεψης-τηλεχειρισμού και επεξεργασίας δεδομένων αιολικών σταθμών του Ο.Τ.Ε.", Τέταρτο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Ξάνθη, 6-8 Οκτωβρίου 1992.

 2. Κ. Σάτσιος, Δ. Λαμπρίδης, Π. Ντοκόπουλος: "Τάσεις αφής σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα λόγω της αλληλεπίδρασης με γειτονικές γραμμές ηλεκτροκίνησης σιδηροδρόμων," Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Διαδικασίες Εναρμόνισης, Θεσσαλονίκη, 4-5 Δεκεμβρίου, 1997.

 3. Χ. Δημουλιάς, Κ. Γκουραμάνης, Δ. Λαμπρίδης, Π. Ντοκόπουλος, "Επίδραση της Ύπαρξης Αρμονικών στην Ικανότητα Μεταφοράς Ρεύματος των Καλωδίων Ηλεκτρικής Ισχύος," Διημερίδα ΤΕΕ: Ηλεκτρονικά Ισχύος, Συστήματα Ηλεκτρικής Κίνησης και Βιομηχανικές Εφαρμογές, Αθήνα, 5-6 Απριλίου 2006.

 4. Ι. Γκόνος, Α. Κλαδάς, Σ. Κουλουρίδης, Γ. Κυριακού, Δ. Λαμπρίδης, Π. Μικρόπουλος, Ε. Πυργιώτη, Α. Σαφιγιάννη, "Ανάλυση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου γραμμών Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αποστάσεις ασφαλείας ανθρώπινης δραστηριότητας," Σύνοδος Ελληνικής Επιτροπής CIGRÉ «Αθήνα 2017», Αθήνα, 13-14 Δεκεμβρίου 2017.

[Επιστροφή]