ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ

 

 

Π.Ντοκόπουλος, Δ.Λαμπρίδης

Μεταβατικά φαινόμενα στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Θεσσαλονίκη 1998

Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες 182

ISBN 960-431-297-9

 

 

 

 

 

Δ.Λαμπρίδης, Π.Ντοκόπουλος, Γ.Παπαγιάννης

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας - Τόμος Α΄

Θεσσαλονίκη 2006

Εκδόσεις Ζήτη

Σελίδες 510

ISBN 960-456-020-4

 

 

[Επιστροφή]