Βραβείο Μαθηματικής Ανάλυσης

Νικόλαος Δανίκας

2023

 

Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο στη μνήμη του καθηγητή Ν. Δανίκα  με χορηγία της  κυρίας Ελένης Δανίκα. Το βραβείο συνίσταται στο χρηματικό ποσό 600 ευρώ.
  Κριτήριο για την επιλογή είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα Ανάλυσης, δηλαδή στα μαθήματα: Λογισμός Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, Τοπολογία Μετρικών Χώρων, Διαφορικές Εξισώσεις, Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση, Μιγαδική Ανάλυση.


Ο Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης αποφάσισε να απονείμει το βραβείο για το 2023 στο φοιτητή Νικόλαο Παπαδόπουλο.
Ο κ. Παπαδόπουλος έχει μέση βαθμολογία 10 στα παραπάνω μαθήματα.