Βραβείο Μαθηματικής Ανάλυσης

«Νικόλαος Δανίκας»

Το βραβείο απονέμεται στη μνήμη του καθηγητή Ν. Δανίκα  με χορηγία της  κυρίας Ελένης Δανίκα.

Κριτήριο για την επιλογή είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα Ανάλυσης.

 

Ο Νικόλαος Δανίκας ήταν καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών στο διάστημα 1984-2004.

 

 

Βραβευθέντες 2007-2017

 

2007: 1. Βύρων Βέλλης

 

 

2010: 1. Αλέξανδρος Στεφανίδης

 

 

2013: 1. Δημήτριος Νταλαμπέκος

           2. Νικόλαος Επταμηνιτάκης

 

 

2014: 1. Παγώνα Κουλακίδου

           2. Ιωάννης Δουρέκας

           3. Ηλίας Μωυσίδης

 

 

2015: 1. Οδυσσέας Γιαταγαντζίδης

           2. Νικόλαος Κολώκας

           3. Χρήστος Γρηγοριάδης        

 

 

2016: 1. Στυλιανός Σαχπάζης

           2. Μαρία Συσκάκη

           3. Αθανάσιος Τσαντάρης

 

 

2017: 1. Κωνσταντίνος Κάρτας

           2. Ευστάθιος Χρόντσιος

           3. Βύρων Μπουλούμης