Κώστας Τσούγκρας

Μουσικολόγος

ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Διδακτορική διατριβή

"Γενετική Θεωρία της Τονικής Μουσικής και τροπικότητα - έρευνα με βάση την ανάλυση των '44 κομματιών για πιάνο πάνω σε λαϊκούς ελληνικούς σκοπούς' του Γιάννη Κωνσταντινίδη" (2002), διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ με επιβλέποντα τον καθηγ. Δ. Γιάννου.
[Η διατριβή έχει κατατεθεί στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και είναι προσβάσιμη από το link: http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/20223]

Βιβλία

Τσούγκρας, Κ. (2003).
Τα 44 παιδικά κομμάτια του Γιάννη Κωνσταντινίδη - Ανάλυση με χρήση της Γενετικής Θεωρίας της Τονικής Μουσικής. Θεσσαλονίκη, University Studio Press.
Το βιβλίο είναι η έκδοση της διδακτορικής διατριβής, αποτέλεσε τον πρώτο τόμο της "Βιβλιοθήκης Μουσικολογίας" (διεύθυνση σειράς: Δ. Γιάννου) και εκδόθηκε με οικονομική ενίσχυση από το κληροδότημα του Γ. Α. Παπαϊωάννου.


Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Tsougras, C. (1999). "A GTTM Analysis of Manolis Kalomiris’ ‘Chant du Soir’".
International Journal of Computing Anticipatory Systems (D. Dubois, ed.), vol. 4, p. 301-311.
[pdf]

Tsougras, C. (2003). "Modal Pitch Space - a theoretical and analytical study".
Musicae Scientiae, vol. 7, nr. 1, p. 57-88.
[pdf]

Τσούγκρας, Κ. (2006). "Η εναρμόνιση ελληνικών λαϊκών μελωδιών από τους M. Ravel και Γ. Κωνσταντινίδη - Συγκριτική μελέτη των έργων και της σχέσης τους με τις Εθνικές Μουσικές Σχολές".
Πολυφωνία, τ. 9, σ. 50-66.
[pdf]

Τσούγκρας, Κ. (2009). Ανταπόκριση από το διεθνές συνέδριο με τίτλο "Όψεις της ελληνικότητας στη μουσική" (5-7 Μαΐου 2006, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συνδιοργάνωση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, του Μέγαρου Μουσικής Αθηνών και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου).
Μουσικός Λόγος, τ. 8., σ. 155-163.
[pdf]

Cambouropoulos, E. & Tsougras, C. (2009). "Auditory Streams in Ligeti's
Continuum: A Theoretical and Perceptual Approach". Journal of Interdisciplinary Music Studies (JIMS), vol. 3, p. 119-137.
[pdf]

Tsougras, C. (2010). "The application of GTTM on 20th century modal music: Research based on the analysis of Yannis Constantinidis's
44 Greek miniatures for piano". Musicae Scientiae, Discussion Forum 5 [GTTM 25 years on], p. 157-194.
[pdf]

Τσούγκρας, Κώστας (2011). "Η
Passacaglia για σόλο πιάνο του Νίκου Σκαλκώτα: Παράδοση και καινοτομία σε ισορροπία". Πολυφωνία, τ. 18, σ. 7-28.
[pdf]

Τσούγκρας, Κώστας (2012). "Στοιχεία ελληνικής δημοτικής μουσικής στο
Παραμυθόδραμα του Νίκου Σκαλκώτα ‒ Συμβολικός συγκερασμός διατονικότητας και χρωματικότητας". Πολυφωνία, τ. 20, σ. 87-108.
[pdf]

Tsougras, C. (2012). "Chromatic third relations, symmetrical octave division and paths in Pitch Space: Analytical study of Franz Liszt's
Il Penseroso". Quaderni del' Istituto Liszt, vol. 12, p. 91-122.
[pdf]

Τσούγκρας, Κ. (2015). "Μουσική και Γλώσσα - Μια διεπιστημονική επισκόπηση ενός πολυεπίπεδου συσχετισμού". Μουσικολογία, τ. 22.
[pdf]

Kaliakatsos-Papakostas, M., Makris, D., Tsougras, C., Cambouropoulos, E. (2016). "Learning and Creating Novel Harmonies in Diverse Musical Idioms: An Adaptive Modular Melodic Harmonisation System".
Journal of Creative Music Systems, vol. 1, issue 1. [http://jcms.org.uk]
[pdf]

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

Τσούγκρας, Κ. (2008). "Λειτουργική Αρμονία: Εισαγωγή στο θεωρητικό της υπόβαθρο και στη σημειογραφία της". Στο συλλογικό τόμο Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: Ζητήματα σχεδιασμού, μεθοδολογίας και εφαρμογών, έκδοση της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (EEME), σ. 207-216.
[pdf]

Τσούγκρας, Κ. (2010). "H τροπικότητα στην ευρωπαϊκή μουσική του 20ου αιώνα". Στο συλλογικό τόμο
Mουσική (και) Θεωρία, Εκδόσεις Tμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Mουσικής, TEI Hπείρου, Άρτα, σ. 72-91.
[pdf]

Tsougras, C. (2015). "Liaropoulos, Panayiotis"; "Nikitas, Kostas"; "Paraskevas, Apostolos". New entries in
Grove Music Online. New York, Oxford University Press. [www.oxfordmusiconline.com]

Tsougras, C. (2015). "Ioannidis, Yannis"; "Vlachopoulos, Yannis". Updated entries in
Grove Music Online (initial entries by G. Leotsakos). New York, Oxford University Press. [www.oxfordmusiconline.com]

Kaliakatsos-Papakostas, M., Zacharakis, A., Tsougras, C., Cambouropoulos, E. (2016). "Modelling Cadence Perception Via Musical Parameter Tuning to Perceptual Data". In Artificial Intelligence Applications and Innovations (Iliadis, L. and Maglogiannis, I., eds), Springer, pp. 552-561.
[pdf]

Kaliakatsos-Papakostas, M., Makris, D., Zacharakis, A., Tsougras, C., and Cambouropoulos, E. (2016). "Learning and Blending Harmonies in the Context of a Melodic Harmonisation Assistant". In
Artificial Intelligence Applications and Innovations (Iliadis, L. and Maglogiannis, I., eds), Springer, pp. 520-527.
[pdf]

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Τσούγκρας, Κ. (2000). "Αξιοποίηση του MIDI studio - η μουσικότητα της MIDI εκτέλεσης". Πρακτικά του 2ου συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση. Μουσική Εκπαίδευση, τομ. 2/τεύχ. 7, σ. 77-85.
[pdf]

Τσούγκρας, Κ. (2000). "Διερεύνηση της επέκτασης του ψυχοακουστικού μοντέλου του 'Τονικού Χώρου' στο διατονικό τροπικό σύστημα - Μαθηματική και γεωμετρική αναπαράσταση". Πρακτικά από το
2ο Συμπόσιο Μουσικής Πληροφορικής (Κέρκυρα, 9-10 Δεκεμβρίου 2000), Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα, σ. 161-171.

Τσούγκρας, Κ. (2002). "Ο ρόλος της μουσικής ανάλυσης στη διδασκαλία της σύνθεσης". Πρακτικά του 3ου συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση.
Μουσική Εκπαίδευση, τόμος 4/τεύχος 11, σ. 262-271.
[pdf]

Tsougras, C. (2002). "Modal Pitch Space". Proceedings from the
ESCOM conference on Musical Creativity (Liège, 5-8 April 2002), I. Deliège (ed), University of Liège [published on CD-ROM].

Cambouropoulos, E. & Tsougras, C. (2004). "Influence of musical similarity on melodic segmentation: representations and algorithms". Proceedings from
Sound and Music Computing (SMC 2004) Conference (13-22 October, IRCAM, Paris), p. 147-152.
[pdf]

Τσούγκρας, Κ. (2005). "Ο Γ.Α. Παπαϊωάννου ως δάσκαλος - Μια δημιουργική προσέγγιση της διδασκαλίας της τονικής αρμονίας". Πρακτικά από το
4ο Συνέδριο της ΕΕΜΕ (Λαμία, 1-3 Ιουλίου 2005), σ. 163-176 [έκδοση σε CD-ROM].
[pdf]

Tsougras, C. (2005). "Analysis of Iannis Xenakis's
Pour la Paix for a cappella mixed choir". Proceedings of the International Symposium Iannis Xenakis (Athens, 18-20 May 2005), p. 161-168. H εργασία επίσης δημοσιεύτηκε κατόπιν επιλογής και αναθεώρησης στα Definitive Proceedings of the “International Symposium Iannis Xenakis” (Athens, May 2005), M. Solomos, A. Georgaki, G. Zervos (eds.), www.iannis-xenakis.org.
[pdf]

Τσούγκρας, Κ. (2006). "Χρωματικές σχέσεις τριτών και συμμετρική διαίρεση της οκτάβας: Θεωρητική προσέγγιση και αναλυτική εφαρμογή στην αρμονική δομή του "Il Penseroso" του Franz Liszt". Πρακτικά από το συμπόσιο
Μουσική Θεωρία και Ανάλυση - Μεθοδολογία και Πράξη (Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2006). Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, σ. 129-139.
[pdf]

Τσούγκρας, Κ. (2007). "Τα '44 παιδικά κομμάτια' του Γιάννη Κωνσταντινίδη ως μοντέλο για μια εκπαιδευτική συνθετική προσέγγιση του ύφους της Ελληνικής Εθνικής Σχολής". Πρακτικά από το 5ο Συνέδριο της ΕΕΜΕ (Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2007), σ. 66-80.
[έκδοση σε CD-ROM].
[pdf]

Τσούγκρας, Κ. (2008). "Η ελληνικότητα της μουσικής του Νίκου Σκαλκώτα: ένας "εθνικός" ή "παγκόσμιος" συνθέτης;". Πρακτικά του συνεδρίου
Έντεχνη ελληνική μουσική δημιουργία: παράδοση και παγκοσμιοποίηση (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα, 24-26 Απριλίου 2007), σ. 19-25 [ηλεκτρονική έκδοση στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών: http://www.eem.org.gr].
[pdf]

Alexandru, M. & Tsougras, C. (2008). "On the Methodology of Structural Analysis in Byzantine and Classical Western Music - A Comparison". Proceedings from the
4th Conference on Interdisciplinary Musicology CIM08 (Thessaloniki, 3-6 July 2008)
[published on CD-ROM and at the conference's webpage: http://cim08.web.auth.gr].
[pdf]

Cambouropoulos, E. & Tsougras, Costas (2008). "Auditory Streams in Ligeti's
Continuum: A theoretical and perceptual study". Proceedings from the 4th Conference on Interdisciplinary Musicology CIM08 (Thessaloniki, 3-6 July 2008)
[published on CD-ROM and at the conference's webpage: http://cim08.web.auth.gr].

Tsougras, C. (2009). "Analysis of Early 20th-century Chromatic Modal Music with the use of the Generative Theory of Tonal Music - Pitch Space and Prolongational issues in selected Modal Idioms". Proceedings of the
7th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music, (12-16 August 2009, Jyväskylä, Finland), J. Louhivuori, T. Eerola, S. Saarikallio, T. Himberg, P. Eerola (eds), p. 531-539.
[https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/20927/urn_nbn_fi_jyu-2009411327.pdf]
[pdf]

Tsougras, C. (2010). "Elements of international avant-gardism, European post-modernism and Greek-byzantine individuality in
Three Idiomela and Five Cavafy Poems by Arghyris Kounadis". Proceedings of the International Conference Beyond the Centres: Musical Avant-gardes since 1950 (Thessaloniki, 1-3 July 2010). School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki [http://btc.web.auth.gr]
[pdf]

Τσούγκρας, Κ. (2011). "Ανάλυση του
Κομματιού Για Πιάνο Ι (Klavierstück I) του Δημήτρη Μητρόπουλου". Πρακτικά του συνεδρίου Δημήτρης Μητρόπουλος (1896-1960): Πενήντα χρόνια μετά (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 12-13 Νοεμβρίου 2010), επιμ. Ι. Φούλιας, Γ. Μπελώνης, Γ. Βλαστός, Τ. Κολυδάς. Edition Orpheus, Αθήνα, σ. 99-113.
[pdf]

Τσούγκρας, Κ. (2011). "Διαδρομές στα μονοπάτια του Τονικού Φθογγικού Χώρου: Αρμονική και μελωδική δομή στα πρελούδια για πιάνο αρ. 1 και 2 από το op. 28 του Frédéric Chopin". Πρακτικά του συνεδρίου
Τρεις εποχές – τέσσερις επέτειοι: Pergolesi, Chopin, Schumann, Barber (Θεσσαλονίκη, 26-27 Νοεμβρίου 2010), επιμ. Γ. Σακαλλιέρος, Ι. Φούλιας. Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, Αθήνα, σ. 100-116.
[pdf]

Τσούγκρας, Κ. (2011). "Η παραλλαγμένη επανάληψη ως τεχνική μορφολογικής επέκτασης σε επιλεγμένα έργα του Joseph Haydn – Μια σύνδεση του εκπαιδευτικού μοντέλου του Heinrich Christoph Koch με τη μουσική του 18ου αιώνα". Πρακτικά συμποσίου
Purcell, Händel, Haydn, Mendelssohn: τέσσερις επέτειοι (Αθήνα, 26-27 Νοεμβρίου 2009), επιμ. Γ. Σακαλλιέρος & Ι. Φούλιας. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, σ. 173-192.
[pdf]

Τσούγκρας, Κ. (2012). "O Messiaen ως δάσκαλος αρμονίας και στυλιστικής σύνθεσης - Mια εκπαιδευτική μελέτη των Vingt Lecons d' Harmonie". Πρακτικά της επιστημονικής διημερίδας
Olivier Messiaen: Eκατό χρόνια από τη γέννησή του (Aθήνα, 19-20 Δεκεμβρίου 2008), επιμ. Γ. Βλαστός. Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, Aθήνα, σ. 136-155.
[pdf]

Koniari, D. & Tsougras, C. (2012). "The Cognition of Grouping Structure in Real-time Listening of Music. A GTTM-based Empirical Research on 6 and 8-year-old Children". Proceedings of the
Joint 12th ICMPC - 8th ESCOM Conference, 23-28 July 2012, Thessaloniki (E. Cambouropoulos, C. Tsougras, P. Mavromatis, K. Pastiadis, eds), p. 542-546.
[http://icmpc-escom2012.web.auth.gr]
[pdf]

Diminakis, N. & Tsougras, C. (2012). "Timbral & Textural Evolution as Determinant Factors of Auditory Streaming Segregation in Christian Lauba's
Stan". Proceedings of the Joint 12th ICMPC - 8th ESCOM Conference, 23-28 July 2012, Thessaloniki (E. Cambouropoulos, C. Tsougras, P. Mavromatis, K. Pastiadis, eds), p. 254-262.
[http://icmpc-escom2012.web.auth.gr]
[pdf]

Tsougras, C. (2012). "Musical Expectation and paths in Tonal Pitch Space - Integration of concepts/models and an application on the analysis of Chopin' s Prelude in A minor". Paper presented at the
Joint 12th ICMPC - 8th ESCOM Conference, 23-28 July 2012, Thessaloniki, Greece
[abstract in the conference proceedings at: http://icmpc-escom2012.web.auth.gr]

Tsougras, Costas (2013). "Y. A. Papaioannou's educational corpus – A creative approach to tonal composition teaching". Proceedings of the International Musicological Conference
Crossroads - Greece as an intercultural pole of musical thought and creativity (Thessaloniki, 6-10 June 2011). School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki & IMS Regional Association for the study of music on the Balkans, Thessaloniki, p. 109-131.
[http://crossroads.mus.auth.gr]
[pdf]

Cambouropoulos, E., Katsiavalos, A., Tsougras, C. (2013). "Idiom-independent harmonic pattern recognition based on a novel chord transition representation". In P. van Kranenburg, C. Anagnostopoulou, A. Volk (eds),
Proceedings of the Third International Workshop on Folk Music Analysis (FMA2013, 6-7 June, 2013 Amsterdam, Netherlands). Amsterdam: Meertens Institute & Utrecht: Department of Information and Computing Sciences, Utrecht University, p. 14-20.
[pdf]

Tsougras, C. (2014). "Nikos Skalkottas's
Thema con Variazioni (thème grec populaire) from Suite for Piano no. 3 - An analytical and compositional approach". Proceedings from the international conference The National Element in Music (School of Music Studies, Athens University, 18-20 January 2013), p. 267-287.
[pdf]

Kaliakatsios-Papakostas, M., Katsiavalos, A., Tsougras, C., Cambouropoulos, E. (2014). "Harmony In The Polyphonic Songs Of Epirus: Representation, Statistical Analysis And Generation". In A. Holzapfel (ed),
Proceedings of the Fourth International Workshop on Folk Music Analysis (FMA2014, 12 and 13 June, 2014 Istanbul, Turkey). Istanbul: Bogaziçi University, p. 21-28.
[pdf]

Cambouropoulos, E., Kaliakatsos-Papakostas, M., Tsougras, C. (2014). "An Idiom-independent Representation of Chords for Computational Music Analysis and Generation". In
Proceedings of the 40th International Computer Music Conference - 11th Sound and Music Computing Conference (ICMC40-SMC11, 14-20 September, Athens), p. 1002-1009.
[pdf]

Cambouropoulos, E., Kaliakatsos-Papakostas, M., Tsougras, C. (2015). "Structural Blending of Harmonic Spaces: A Computational Approach". In
Proceedings of the 9th ESCOM Conference (17-22 August, Manchester, UK).
[pdf]

Tsougras, C., Stefanou, D., (2015). "Conceptual Blending and Meaning Construction: A Structural/hermeneutical Analysis of the ‘Old Castle’ from Musorgsky's ‘Pictures at an Exhibition’". In
Proceedings of the 9th ESCOM Conference (17-22 August, Manchester, UK).
[pdf]

Kaliakatsos-Papakostas, M., Zacharakis, A., Tsougras, C., Cambouropoulos, E. (2015). "Evaluating The
General Chord Type Representation In Tonal Music And Organising GCT Chord Labels In Functional Chord Categories". Proceedings of the 16th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR 2015, 26-30 October, Malaga, Spain), University of Malaga.
[pdf]

Τσούγκρας, Κ. (2016). "Η μορφή «θέμα και παραλλαγές» στη μουσική του Νίκου Σκαλκώτα: Ανάλυση του έργου “Kurze Variationen auf ein Bergsthema” από τα 32 κομμάτια για πιάνο". Στα Πρακτικά του 7ου Διατμηματικού Συνεδρίου της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας (30/10-1/11 2015, Κέρκυρα), σ. 35-50.
[http://musicology.mus.auth.gr/wp-content/uploads/2016/11/ConfProc2015.pdf]

[pdf]