ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ ΡΟΥΛΑ
EN

Aναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ,T/F .: + 30 2310995017, e-mail: tsokalid@nured.auth.gr
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή, Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη

Διδακτική Εμπειρία

Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας και διδασκαλίας της γλώσσας, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ.
Μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Κοινωνιογλωσσολογία, Διγλωσσία και Εκπαίδευση, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

Περισσότερα

Ερευνητική Εμπειρία

2011-2013:
Συμμετοχή ‘The Linguistic School Project in Multicultural Educational Communities’ . Επιτυχής πρόταση, συνεργασία ερευνητικών φορέων 4 Ε.Ε. χωρών (Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα). Στα πλαίσια του European Centre for Modern Languages (ECML) Project, ‘Learning Through Languages: promoting inclusive, plurilingual and intercultural education’

picture1 Περισσότερα

Δημοσιεύσεις &
Επιλεγμένα άρθρα

Γκαϊνταρτζή, Α & Ρ. Τσοκαλίδου (2012α) Μετανάστες γονείς: διεκδικητές ή όχι της γλωσσικής διατήρησης; Στο Ανδρουλάκης, Γ., Μητακίδου, Σ. & Τσοκαλίδου, Ρ. (επιμ.) Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών: μαθαίνοντας εκτός σχολείου». Θεσσαλονίκη: Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ & Πολύδρομο. (ψηφιακή έκδοση)
picture1 Περισσότερα