ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ ΡΟΥΛΑ
EN

T.E.Π.Α.Ε., Παιδαγωγική Σχολή, Α.Π.Θ., 54124, T/F: 2310-995017, E-MAIL: tsokalid@nured.auth.gr

Ερευνητική Εμπειρία

1990-1993

Eρευνήτρια του τμήματος Γλώσσας και Kοινωνίας του Πανεπιστημίου Monash, τμήματος του Eθνικού Iνστιτούτου Γλωσσών (NLLIA). Στο πλαίσιο της εργασίας μου στο εν λόγω τμήμα, πραγματοποίησα έρευνα σε δημοτικά σχολεία της Μελβούρνης όπου διδασκόταν η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Τα σχετικά δεδομένα περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο βιβλίο.

1993-1995

Βοηθός παραγωγής των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της Aυστραλιανής Pαδιοφωνίας και Tηλεόρασης για τους/τις  φοιτητές/τριες του εξωτερικού του γλωσσολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Monash.
Επιμελήτρια της έκδοσης του Πανεπιστημιακού ετήσιου έντυπου για τη γλώσσα και το φύλο (Language and Gender Newsletter) του Πανεπιστημίου Μonash.

1996-2000

Επιστημονική συνεργάτιδα του Τμήματος Λεξικογραφίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, διεξαγωγή ερευνών και επίβλεψη ερευνητικών ομάδων.  Κύρια προγράμματα: Χαρτογράφηση Ελληνόφωνων Εστιών, Σύνταξη Ελληνο-Αγγλικού Λεξικού (βάσει του Αρχείου Γεωργακά) και Επιτομή του Μεσαιωνικού Λεξικού Κριαρά.   Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Χαρτογράφηση Ελληνόφωνων Εστιών» πραγματοποίησα επιτόπια έρευνα στις ελληνόφωνες εστίες του Λιβάνου και της Συρίας και τα σχετικά δεδομένα περιλαμβάνονται στην ανάλογη ηλεκτρονική έκδοση του ΚΕΓ.

1998-2000

Συμμετοχή στο ΕΠΕΑΕΚ «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Άννα Φραγκουδάκη (στην κοινωνιογλωσσολογική ομάδα του Φοίβου Χρηστίδη) (1998-1999)

Συνεργάτιδα στο Πρόγραμμα “Δημιουργία ηλεκτρονικού κόμβου για την υποστήριξη των διδασκόντων το μάθημα της γλωσσικής αγωγής και συμπεριφοράς (μητρική γλώσσα) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”, με ιδιαίτερη συμμετοχή στην ομάδα σχεδιασμού του ηλεκτρονικού υλικού (λεξικά και σώματα κειμένων) και στην παρουσίαση των προϊόντων του Kόμβου στους εκπαιδευτικούς.

2002-2004

Επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος “Η αξιοποίηση της σχολικής πολύ-πολιτισμικότητας και εφαρμογές στη διδασκαλία της γλώσσας – λογοτεχνίας – ιστορίας” (χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) (2002-2003)

Επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος «Διγλωσσία. φύλο & μαθηματικά στις μικρές ηλικίες: θέματα επικοινωνίας. επιστημολογίας & παιδαγωγικής σχετικά με την εργασία των παιδιών σε ομαδικές θεματικές εργασίες & ανοικτά μαθηματικά προβλήματα» (χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) (2003-2004)

2006-2008

Επιστημονική συνεργάτιδα στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «Η Παιδεία στην Κορυφή», Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

2010-11

Μέλος της συντονιστικής και ερευνητικής ομάδας της Δράσης 5.1
«Ανίχνευση αναγκών για την ενίσχυση της γλώσσας καταγωγής των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών» (Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθ.Αγγελική Κοιλιάρη).  Το έργο υπάγεται στην πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»
(Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη)

2010-11

Μέλος της συντονιστικής και ερευνητικής ομάδας του προγράμματος «Διάλογος» της ομάδας για τη Διγλωσσία και τον Πολυπολιτισμό στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία «Πολύδρομο» σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΕ, του ΑΠΘ (με την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος).  Το πρόγραμμα είχε ως στόχο του τη δημιουργία πολυγλωσσικών ενημερωτικών φυλλαδιών για γονείς μεταναστευτικής καταγωγής (www.polydromo.gr/dialogos)

2011

Επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια του ερευνητικού προγράμματος «Ο αραβικός πολιτισμός απ’τα μάτια των παιδιών» της ομάδας για τη Διγλωσσία και τον Πολυπολιτισμό στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία «Πολύδρομο» (με την οικονομική ενίσχυση του ΥΠΠΟΤ και του ΟΠΑΠ).  Το πρόγραμμα είχε ως στόχο του την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης για τον αραβικό πολιτισμό και τη γλώσσα σε τάξεις νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, καθώς και την παραγωγή σχετικών παιδικών έργων, έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

2012-

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα
Early Change: Promoting the Professional development of early childhood educators/Early-C.
(Lifelong Learning Programme-Call for proposals 2011 (EAC/49/10).
Sub-programme: Comenius Multilateral projects)
Διάρκεια προγράμματος:  2,5 χρόνια
Συντονίστρια: καθ. Ευριδίκη Ζαχοπούλου

2011-15

Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και τη  δημιουργία υλικού για την εξ αποστάσεως κατάρτιση των διδασκόντων/ουσών την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα (στο εξωτερικό) από απόσταση.

2011-2013

Συμμετοχή ‘The Linguistic School Project in Multicultural Educational Communities’ . Επιτυχής πρόταση, συνεργασία ερευνητικών φορέων 4 Ε.Ε. χωρών (Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα). Στα πλαίσια του European Centre for Modern Languages (ECML) Project, ‘Learning Through Languages: promoting inclusive, plurilingual and intercultural education’