ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ ΡΟΥΛΑ
EN

T.E.Π.Α.Ε., Παιδαγωγική Σχολή, Α.Π.Θ., 54124, T/F: 2310-995017, E-MAIL: tsokalid@nured.auth.gr

Διδακτική Εμπειρία

2013 - παρόν

Μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο:
Γλώσσα και Κοινωνία, Διγλωσσία και Εκπαίδευση, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Πολυγλωσσία και Κοινωνιογλωσσολογία

Επιστημονική υπεύθυνη και διευθύντρια του κοινού ελληνογαλλικού μεταπτυχιακού προγράμματος: Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα

2008 - παρόν

Επιστημονική υπεύθυνη για το Πολύδρομο, ομάδα και περιοδικό για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1989-1990: Καθηγήτρια αγγλικών στο North College της Θεσσαλονίκης, στο Αμερικάνικο Κολέγιο του Πανεπιστημίου Khon Kaen, στο  Khon Kaen της Ταϋλάνδης
Διδάσκουσα της ελληνικής γλώσσας στο σχολείο των Αγίων Αναργύρων της Μελβούρνης

1993-1995:

Διδάσκουσα των μαθημάτων γενική γλωσσολογία και κοινωνιογλωσσολογία στα Πανεπιστήμια Monash (Τμήμα Γλωσσολογίας) και Deakin της Αυστραλίας (Τμήμα Γλωσσών, Διερμηνείας και Μετάφρασης)

Διδάσκουσα των μαθημάτων μετάφραση και ελληνική γλώσσα και πολιτισμός στο ελληνικό τμήμα του Πανεπιστημίου Monash της Αυστραλίας
Διδάσκουσα του μαθήματος Μεθοδολογία της Έρευνας στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του Πανεπιστημίου  Monash (Τμήμα Γλωσσολογίας)

1996-2000

Διδάσκουσα (Π.Δ. 407/1980) του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, του Α.Π.Θ. για το μάθημα ‘Γλωσσοκοινωνιολογία’. 

1999-2005

Διδάσκουσα στο πλαίσιo του Προγράμματος Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών της Α’/θμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ., το Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μιου Αιγαίου και με το Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μιου Θεσσαλίας.  Δίδαξα τα αντικείμενα:
Εφαρμοσμένη γλωσσολογία, διγλωσσία, εκπαίδευση μειονοτήτων και ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

Απρίλιος 2000 -
Σεπτέμβρης 2006

Λέκτορας Κοινωνιογλωσσολογίας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Διδασκόμενα μαθήματα :

  1. Κοινωνιογλωσσολογία
  2. Θέματα Εφαρμοσμένης Κοινωνιογλωσσολογίας
  3. Ψυχογλωσσολογία
  4. Διγλωσσία και Εκπαίδευση

Συμμετοχή στο μάθημα ‘Η γυναίκα στις Επιστήμες του Ανθρώπου’ στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας “Θέματα Φύλου και Ισότητας”.
Συμμετοχή στη διδασκαλία των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αντικείμενο τη γλώσσα, τη γλωσσική ετερογένεια, τη μεθοδολογία στην έρευνα και τα ζητήματα που αφορούν την επαφή των γλωσσών στο σχολείο.

Σεπτέμβρης
2006-2012:

Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας και διδασκαλίας της γλώσσας, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ.
Μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο:
Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Κοινωνιογλωσσολογία, Διγλωσσία και Εκπαίδευση, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία