Δρ. ΘΕΚΛΑ ΚΙΜΩΝΟΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗ


Καθηγήτρια


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Τομέας Δασικής Παραγωγής- Προστασίας Δασών
& Φυσικού Περιβάλλοντος.
Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ 262, 541 24 Θεσσαλονίκη,
Τηλ. 2310 998904 & 992763
Fax : 2310 992763   
E-mail: tsitsoni@for.auth.gr


Σπουδές:


1995:


Μεταδιδακτορικές Σπουδές
University of Ghent, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences, Section Forest and Water Management, Laboratory of Forestry, Belgium

1991: 

Διδακτορικό Δίπλωμα
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολής
Γεωτεχνικών Επιστημών Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Τίτλος διατριβής : «Ανάλυση Δομής και Συνθήκες Φυσικής Αναγέννησης μετά από Πυρκαγιά στα Δάση Χαλεπίου Πεύκης της Κασσάνδρας Χαλκιδικής».

1987: 

Μετεκπαίδευση
University of Edinburgh, Department of Forestry and Natural Resources, Laboratory of Silviculture.

1979:

Πτυχίο
Τμήμα Δασολογίας, Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

 

Τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα καλύπτουν τα πεδία της Εφαρμοσμένης Δασοκομίας, Δασικής Οικολογίας, Οικολογίας, Αναγέννησης μετά από Πυρκαγιά, Αποκατάστασης Υποβαθμισμένων Μεσογειακών Οικοσυστημάτων,  Προστασίας και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Διαμόρφωσης και Αποκατάστασης Φυσικού Τοπίου με τα οποία ασχολούμαι ερευνητικά από το 1981. Επίσης από το 1990 συμπεριέλαβα στις ερευνητικές μου δραστηριότητες τη Δασοκομία Πόλεων και τη Διαχείριση του Αστικού Πρασίνου.

Προϋπηρεσία

2012 έως σήμερα: Καθηγήτρια της Σχολής Δασολογίας και Φ.Π.  Α.Π.Θ.
2003 -2012: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Δασολογίας και Φ.Π.  Α.Π.Θ.
1998 - 2003: Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Δασολογίας και Φ.Π.  Α.Π.Θ.  
1992 -1998: Λέκτορας της Σχολής Δασολογίας και Φ.Π.  Α.Π.Θ.
1981 -1992: Επιστημονική Συνεργάτιδα της Σχολή Δασολογίας και Φ.Π.  Α.Π.Θ.

Design downloaded from free website templates.