Δημοσιεύσεις           
Πληροφορίες      
Προσωπικά Στοιχεία
Βιογραφικό
Επικοινωνία
 
Διδακτικό Έργο      
Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Πτυχιακές Εργασίες
Διπλωματικές Εργασίες
 
Ερευνητικό Έργο      
Δημοσιεύσεις
Βιβλία
Έργα
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις
[Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά] [Κεφάλαια σε Βιβλία/Τόμους] [Άρθρα σε εγκυκλοπαίδειες] [Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια με πλήρες κείμενο] [Σύντομες Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια (Short Papers)] [Δημοσιεύσεις σε Πανελλήνια Συνέδρια] [Διδακτικές σημειώσεις]
Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά Αρχή  
 • J1. “Network-Based Distributed Learning Environment”. C. Bouras, A. Gkamas, Th. Tsiatsos. WebNet Journal: Internet, Technologies, Applications & Issues, AACE, July-September 2000, Vol. 2, pp. 29-37.
 • J2. “Efficient Web-Based Open and Distance Learning Services”. C. Bouras, P. Destounis, J. Garofalakis, A. Gkamas, G. Sakalis, B. Sakopoulos, J. Tsaknakis, Th. Tsiatsos. Journal of Telematics and Informatics, Elsevier Science, Vol. 17, Issue 3 (2000), pp. 213-237.
 • J3. “e-Learning through Distributed Virtual Environments”. C. Bouras, A. Philopoulos, Th. Tsiatsos. Journal of Network and Computer Applications, Academic Press, Vol. 24, No. 3, July 2001, pp. 175-199.
 • J4. “A Framework for Intelligent Virtual Training Environment: The steps from specification to design”. C. Bouras, V. Triantafillou, T. Tsiatsos. Journal of Educational Technology & Society, Special Issue on Innovations in Learning Technology, Vol. 5, Issue 4, 2002, pp. 11-26.
 • J5. “Evaluation of Teleteaching Services over ATM and IP Networks”. C. Bouras, A. Gkamas, V. Kapoulas, Th. Tsiatsos. Journal of Telematics and Informatics, Elsevier Science, Vol. 20, Issue 1 (2003), pp. 1-18.
 • J6. “Distributed Virtual Reality: Building a Multi-User Layer in EVE Platform”. C. Bouras, Th. Tsiatsos. Journal of Network and Computer Applications, Elsevier Science, Vol. 27, 2004, pp. 91-111.
 • J7. “Educational Virtual Environments: Design Rationale and Architecture”. C. Bouras, T. Tsiatsos. International Journal of Multimedia Tools and Applications (MTAP), Kluwer Academic Publishers, June 2006, Vol. 29, No. 2, pp. 153-173.
 • J8. “The Virtual Radiopharmacy Laboratory: A 3D Simulation for Distance Learning”. A. Alexiou, C. Bouras, E. Giannaka, V. Kapoulas, M. Nani, T. Tsiatsos. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia – JEMH, AACE, Vol. 13 No. 3, 2004, pp. 307-322.
 • J9. “A web-based virtual community”. C. Bouras, V. Igglesis, V. Kapoulas, T. Tsiatsos, International Journal of Web Based Communities (IJWBC), Inderscience Publishers, Vol. 1, No 3, 2005, pp. 127-139.
 • J10. “A Platform for Virtual Collaboration Spaces and Educational Communities: The case of EVE”. C. Bouras, E. Giannaka, A. Panagopoulos, Th. Tsiatsos, Multimedia Systems Journal, Special Issue on Multimedia System Technologies for Educational Tools, Springer Verlang, 2006, Vol. 11, No. 3, pp. 290-303.
 • J11. “Implementation of 3D Mesh Streaming and Compression Techniques in NVEs”. C. Bouras, A. Panagopoulos, Th. Tsiatsos. Computer Animation and Virtual Worlds Journal, Wiley InterScience, Vol. 17, Issue 2, pp. 127-140, 2006.
 • J12. “Exploiting Virtual Environments to Support Collaborative e-Learning Communities”. Ch. Bouras, E. Giannaka, Th. Tsiatsos. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, IDEA GROUP PUBLISHING, pp. 1-22, 2008.
 • J13. “Large Scale Deployment of Distance Education in Computer Science at the Hellenic Open University”. M. Xenos, Th. Tsiatsos, B. Vassiliadis. International Journal of Knowledge and Learning (IJKL), Inderscience Publishers - Vol. 4, No. 2/3, pp. 285-297, 2008.
 • J14. “Broadband Municipal Optical Networks in Greece: A Suitable Business Model”. Ch. Bouras, A. Gkamas, J. Papagiannopoulos, G. Theophilopoulos, Th. Tsiatsos. Telematics and Informatics, Elsevier Science, 2009, pp. 391-409.
 • J15. “Identifying Best Practices for Supporting Broadband Growth: Methodology and Analysis”. Ch. Bouras, E. Giannaka, Th. Tsiatsos. Journal of Network and Computer Applications, Elsevier, 2009, pp. 795-807.
 • J16. “Collaborative Virtual Learning Environments: Design and Evaluation”. A. Konstantinidis, Th. Tsiatsos, A. Pomportsis. Multimedia Tools and Applications: Springer Netherlands, ISSN 1380-7501 (Print) 1573-7721 (Online), Issue Volume 44, Number 2 / September, 2009, DOI 10. 1007/s11042-009-0289-5, pp. 279-304.
 • J17. “Evaluation Framework for Collaborative Educational Virtual Environments”. Th. Tsiatsos, A. Konstantinidis, and A. Pomportsis. Journal of Educational Technology & Society, Vol. 13, Issue 2, 2010, pp. 65-77.
 • J18. “Fostering Collaborative Learning in Second Life: Metaphors and Affordances”. A. Konstantinidis, Th. Tsiatsos, Th. Terzidou, A. Pomportsis. Computers and Education, Elsevier, Volume 55, Issue 2, 2010, pp. 603-615.
 • J19. "A dynamic management scheme for DVEs". C. Bouras, E. Giannaka, Th. Tsiatsos. Journal of Network and Computer Applications, Volume 34, Issue 1, January 2011, pp. 89-101.
 • J20. “Selecting and Evaluating a Learning Management System: A Moodle Evaluation Based on Instructors and Students”. A. Konstantinidis, P. M. Papadopoulos, Th. Tsiatsos, S. Demetriadis, International Journal of Distance Education Technologies (JDET), 2011, 9(3), 13-30.
 • J21. “Performance improvement of Distributed Virtual Environments by exploiting objects’ attributes”. Ch. Bouras, E. Giannaka, Th. Tsiatsos. Virtual Reality Journal, Springer London, ISSN: 1359-4338, Doi: 10.1007/s10055-011-0198-6, 2011, pp. 1-17.
 • J22. “Group Formation based on Learning Styles: Can it Improve Students’ Teamwork?” M. Kyprianidou, S. Demetriadis, Th. Tsiatsos, A. Pombortsis. Educational Technology Research and Development, Springer Boston, ISSN 1042-1629 (Print) 1556-6501 (Online), Volume 60, Issue 1 (2012), pp. 83-110.
 • J23. “A Comparison of 3D Collaborative Virtual Learning Environments: OpenSim vs. Second Life”, A. Mavridis, A. Konstantinidis, Th. Tsiatsos. Special Issue "Networking and Collaboration in Educational Institutions", of the International Journal of eCollaboration (IJeC). IGI Global, ISSN: 1548-3673. Volume 8, Issue 4 (2012), pp. 8-21.
 • J24. “A Simulation Modelling Tool for Distributed Virtual Environments”, Ch. Bouras, E. Giannaka, Th. Tsiatsos. Simulation Modelling Practice and Theory, Volume 25, June 2012, Pages 1-16, ISSN 1569-190X, 10.1016/j.simpat.2012.02.006.
 • J25. “Implementing Advanced Characteristics of X3D Collaborative Virtual Environments for supporting e-Learning: The case of EVE Platform”. C. Bouras, V. Triglianos, T. Tsiatsos. International Journal of Distance Education Technologies (IJDET), 2014, pp. 13-37. doi:10.4018/ijdet.2014010102.
 • J26. “Design and evaluation of a simulation for pediatric dentistry in virtual worlds”, L. Papadopoulos, A. Pentzou, K. Louloudiadis, Th. Tsiatsos. A Special Issue of the Journal of Medical Internet Research on “Medical Education Informatics – MEI2012”, doi:10.2196/jmir.2651, 2013.
 • J27. “Teleconference in support of distance learning: Views of educators”, C. Panagiotakopoulos, T. Tsiatsos, A. Lionarakis, N. Tzanakos. Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Hellenic Network of Open and Distance Education, Vol 9, No 1, 2013, pp. 5-18.
 • J28. “A Configurable Conversational Agent to Trigger Students’ Productive Dialogue: a Pilot Study in the CALL Domain”, St. Tegos, St. Demetriadis, Th. Tsiatsos. International Journal of Artificial Intelligence in Education, Springer, 2014, pp. 62-91.
 • J29. “Implementing a Game for Supporting Learning in Mathematics”, A. Katmada, A. Mavridis, Th. Tsiatsos. The Electronic Journal of e-Learning (EJEL), Volume 12 Issue 3 2014, pp. 230-242.
 • J30. “Evaluation Plan and Preliminary Evaluation of a Network of Remote Labs in the Maghrebian Countries”. Th. Tsiatsos, S. Douka, A. Mavridis, S. Tegos, A. Naddami, Th. Zimmer, D. Geoffroy. International Journal of Online Engineering (iJOE) (to appear).
Κεφάλαια σε Βιβλία/Τόμους Αρχή  
 • Κ1. “An Educational Community Using Collaborative Virtual Environments”. C. Bouras, D. Psaltoulis, C. Psaroudis, T. Tsiatsos. Lecture Notes in Computer Science, Publisher: Springer-Verlag Heidelberg, Volume 2436/2002, pp. 180-191.
 • Κ2. “Building reusable and interactive e-learning content using Web”. C. Bouras, M. Nani, T. Tsiatsos. Lecture Notes in Computer Science, Publisher: Springer-Verlag Heidelberg, Volume 2783/2003, pp. 497-508.
 • Κ3. “An Integrated Platform for Educational Virtual Environments”. C. Bouras, E. Giannaka, M. Nani, A. Panagopoulos, T. Tsiatsos. Virtual Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (3 Volumes) ISBN: 978-1-59904-955-7, Information Science Reference, May 2008. (This paper has been also included in Web-Based e-Learning Systems: Technologies and Applications, Chapter XV, IDEA GROUP PUBLISHING, 2006, pp. 291-320).
 • Κ4. “Τεχνολογίες και Πρότυπα για την Υλοποίηση Συνεργατικών Συστημάτων”. Χ. Μπούρας, Θ. Τσιάτσος. Κεφάλαιο 21 στο βιβλίο “Εισαγωγή στη Συνεργασία Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή”, Επιμελητές έκδοσης: Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης και Β. Κόμης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008, σελ. 463-482.
 • Κ5. “Ένα Παράδειγμα Σχεδιασμού και Υλοποίησης Εικονικού Συνεργατικού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος”. Χ. Μπούρας, Θ. Τσιάτσος. Κεφάλαιο 18 στο βιβλίο “Εισαγωγή στη Συνεργασία Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή”, Επιμελητές έκδοσης: Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης και Β. Κόμης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008, σελ. 404-424.
 • Κ6. “An integrated architecture for supporting Vocational Training”. C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos. Architecture Solutions for E-Learning Systems, Chapter XI, IDEA GROUP PUBLISHING, 2008, pp. 197-218.
 • Κ7. “Basic Aspects of LVEs and Guidelines for Supporting Learning Communities and e-Collaboration”. T. Tsiatsos, E. Giannaka. Ε-Learning Methodologies and Computer Applications in Archaeology, Chapter II, IDEA GROUP PUBLISHING, 2008, pp. 18-33.
 • Κ8. “Exploiting Virtual Environments and Web2.0 Immersive Worlds to Support Collaborative e-Learning Communities”. C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos. Novel Approaches in Web-Based Learning Technologies: Tools for Modern Teaching. IGI Global, 2009, pp. 20-45.
 • Κ9. “CSCL techniques in Collaborative Virtual Environments: The case of Second Life”. Th. Tsiatsos, A. Konstantinidis, Th. Terzidou, L. Ioannidis, Ch. Tseloudi. Teaching through Multi-User Virtual Environments: Applying Dynamic Elements to the Modern Classroom. Editors: Giovanni Vincenti and James Braman, IGI Global, 2011, pp. 139-156.
 • Κ10. “Best Practices and Strategies for Broadband Deployment: Lessons learned from around the World”. Ch. Bouras, A. Gkamas, Th. Tsiatsos. Adoption, Usage, and Global Impact of Broadband Technologies: Diffusion, Practice and Policy. Editor: Yogesh K. Dwivedi IGI Global, 2011, pp. 128-142.
 • Κ11. “Collaborative e-Learning Techniques: Learning Management Systems vs. Multi-User Virtual Environments”. A. Konstantinidis, Th. Tsiatsos, St. Demetriadis, A. Pomportsis. Multi-User Virtual Environments for the Classroom: Practical Approaches to Teaching in Virtual Worlds. Editors: Giovanni Vincenti and James Braman, IGI Global, 2011, pp. 101-114.
 • Κ12. “Augmenting the Educational Process Using a Prototype Bio-Feedback Device for Anxiety Awareness”. H. Apostolidis, Th. Tsiatsos. Research on e-Learning and ICT in Education - Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives. Editors: Charalampos Karagiannidis, Panagiotis Politis, Ilias Karasavvidis, Springer, 2014, pp. 277-285.
 • Κ13. “Open Source vs. Proprietary Collaborative Virtual Learning Environments”. A. Mavridis, A. Konstantinidis, & T. Tsiatsos. In “Knowledge Discovery, Transfer, and Management in the Information Age”, M. Jennex (Ed.), IGI Global, 2014, pp. 141-157.
 • Κ14. “Implementing cognitive exercises in electronic form for supporting patients with Alzheimer’s disease: The Greek Case”. A. Chaldogeridis, K. Kyropoulou, A. Malegiannaki, E. Nikolaidou, Th. Tsiatsos, M. Tsolaki, In “Innovations in Gerotechnology for the Diagnosis and Treatment of Dementia”, Magda Tsolaki, Ioannis Tarnanas, Panagiotis Bamidis, Leontios Hadjileontiadis (Ed.), IGI Global, 2014 (to appear).
Άρθρα σε εγκυκλοπαίδειες Αρχή  
 • Ε1. “e-Collaboration Concepts, Systems and Applications”. Encyclopedia of Internet Technologies and Applications, IDEA Group Publishing, C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos. 2008, pp. 165-171.
 • Ε2. “Collaborative Virtual Environments”. T. Tsiatsos, A. Konstandinidis. Encyclopedia of Information Science and Technology, Second Edition, IGI Global (Edited By: Mehdi Khosrow-Pour), 2008, pp. 583-588.
 • Ε3. “Business Models for Municipal Broadband Networks”. Christos Bouras, Apostolos Gkamas, George Theophilopoulos, Thrasyvoulos Tsiatsos. Encyclopedia of Information Science and Technology, Second Edition, IGI Global (Edited By: Mehdi Khosrow-Pour), 2008, pp. 457-465.
 • Ε4. “Networked Virtual Environments”. Christos Bouras, Eri Giannaka, Thrasyvoulos Tsiatsos. Encyclopedia of Information Science and Technology, Second Edition, IGI Global (Edited By: Mehdi Khosrow-Pour), 2008, pp. 2789-2793.
 • Ε5. “Electronic Cognitive Exercises”. Agisilaos Chaldogeridis, Thrasyvoulos Tsiatsos. Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition, IGI Global (Edited By: Mehdi Khosrow-Pour), 2014, pp. 1016-1022.
 • Ε6. “Pedagogical Agents in 3D Learning Environments”. Theodouli Terzidou, Thrasyvoulos Tsiatsos. Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition, IGI Global (Edited By: Mehdi Khosrow-Pour), 2014, pp. 2572-2581.
 • Ε7. “Affect awareness support and communication technologies in education”. Hippokratis Apostolidis, Thrasyvoulos Tsiatsos. Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition, IGI Global (Edited By: Mehdi Khosrow-Pour), 2014, pp. 2424-2432.
Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια με πλήρες κείμενο Αρχή  
 • C1. “A platform for the implementation of the services of an educational network”. Ch. Bouras, A. Gkamas, V. Kapoulas, P. Lampsas, Th. Tsiatsos. Teleteaching 98 – 15th IFIP World Computer Congress, in Vienna and Budapest, 31 August-4 September 1998, pp. 159-169.
 • C2. “Network Based Information System to support ODL activities”. Ch. Bouras, A. Gkamas, V. Kapoulas, S. Kontogiannis, Th. Tsiatsos. Telecommucations for Education and Training 1999, Gjovik, Norway, 8-11 June 1999, pp. 117-125.
 • C3. “A Web-based distributed environment to support Teleteaching: Design and Implementation issues”. Ch. Bouras, A. Gkamas, Th. Tsiatsos. 3rd International Workshop on Query Processing and Multimedia Issues in Distributed Systems (QPMIDS), September 1st-2nd 1999, Florence, Italy, pp. 906-911.
 • C4. “Distributed Learning Environment using Advanced Services over the Internet”. Ch. Bouras, A. Gkamas, T. Tsiatsos. Third IASTED International Conference Internet and Multimedia Systems and Applications, October 18-21, 1999, Nassau, Grand Bahamas, pp. 182-186.
 • C5. “Efficient Data Management to support Educational Activities”. Ch. Bouras, P. Destounis, J. Garofalakis, A. Gkamas, G. Sakalis, B. Sakopoulos, J. Tsaknakis, Th. Tsiatsos. International Workshop ICL99, Interactive Computer aided Learning – Tools and Application, Villach / Austria 6-8 October 1999.
 • C6. “A Networked Intelligent Distributed Virtual Training Environment: A First Approach”. C. Bouras, A. Philopoulos, T. Tsiatsos. 5th Joint Conference on Information Sciences-JCIS' 2000-1st International Workshop on Intelligent Multimedia Computing and Networking, Taj Mahal, Atlantic City, New Jersey, USA, February 27-March 3, 2000, Vol. 2, pp. 604-607.
 • C7. “Internet Protocols for Synchronous Distance Learning”. Ch. Bouras, A. Gkamas, Th. Tsiatsos. 3rd International Workshop on Network-Based Information Systems-NBIS’2000, Greenwich, UK, September 4-8, 2000, pp. 46-50.
 • C8. “Using Multi-user Distributed Virtual Environments in Education”. C. Bouras, A. Philopoulos, T. Tsiatsos. World Conference of the WWW, Internet and Intranet- WebNet 2000, San Antonio, Texas, USA, October 30-Noveber 4, 2000, pp. 56-62.
 • C9. “Telematic Services over ATM Networks: The case of Teleteaching”. Ch. Bouras, A. Gkamas, V. Kapoulas, Th. Tsiatsos. 2nd International ATM Technology Users Symposium-ATMTU 2000, Kosice, Slovakia, September 13-15 2000, pp. 26-31.
 • C10. “pLVE: Suitable Network Protocol Supporting Multi-User Virtual Environments in Education”. C. Bouras, Th. Tsiatsos. International Conference on Information and Communication Technologies for Education/ED-ICT 2000, Vienna, Austria, December 6-9, 2000, pp. 73-81.
 • C11. “Aspects of collaborative learning environment using distributed virtual environments”. C. Bouras, V. Triantafillou, T. Tsiatsos. ED-MEDIA 2001, Tampere, Finland, June 25-30, 2001, pp. 173-178.
 • C12. “Architectures Supporting e-Learning through Collaborative Virtual Environments: The Case of INVITE”. C. Bouras, G. Hornig, V. Triantafillou, Th. Tsiatsos. IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2001), Madison, Wisconsin, USA, August 6-8, 2001, pp. 13-16.
 • C13. “A Platform for Sharing Educational Virtual Environments”. C. Bouras, D. Psaltoulis, C. Psaroudis, T. Tsiatsos. 9th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks-SoftCOM 2001, Split, Dubrovnik(Croatia), Ancona, Bari(Italy), October 9-12, 2001, Vol. 2, pp. 659-666.
 • C14. “Extending the Limits of CVE’s to Support Collaborative e-Learning Scenarios”. C. Bouras, T. Tsiatsos. IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2002), Kazan, Russia, September 9-12, 2002, pp. 420 -424.
 • C15. “Virtual Collaboration Spaces: The EVE Community”. C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos. The 2003 Symposium on Applications & the Internet – SAINT 2003, Orland, Florida, January 27-31, 2003, pp. 48-55.
 • C16. “Multi-User Layer in the EVE Distributed Virtual Reality Platform”. C. Bouras, D. Psaltoulis, C. Psaroudis, T. Tsiatsos. 5th International Workshop on Multimedia Networks Systems and Applications (MNSA 2003), Providence, Rhode Island, USA, May 19-22, 2003, pp. 602-607.
 • C17. “A SCORM-conformant LMS”. C. Bouras, M. Nani, T. Tsiatsos. ED – MEDIA 2003, Honolulu, Hawaii, USA, June 23-28, 2003, pp. 10-13.
 • C18. “Issues for the Performance Monitoring on Networked Virtual Environments”. C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos. 7th ConTEL–International Conference on Telecommunications, Zagreb, Croatia, June 11-13, 2003, pp. 725-728.
 • C19. “Virtual Learning Communities – Theory and Practice: The case of VirRAD”. C. Bouras, E. Giannaka, V. Kapoulas, M. Nani, T. Tsiatsos. E-LEARN 2003, Phoenix, Arizona, USA, November 7-11, 2003.
 • C20. “Using VR technology to Support e-Learning: The 3D Virtual Radiopharmacy Laboratory”. A. Alexiou, C. Bouras, E. Giannaka, V. Kapoulas, M. Nani, T. Tsiatsos. 6th International Workshop on Multimedia Network Systems and Applications (MNSA 2004), Tokyo, Japan, March 23-26, 2004, pp. 268-273.
 • C21. “A Web based Virtual Community: Functionality and Architecture Issues”. C. Bouras, V. Igglesis, V. Kapoulas, T. Tsiatsos. IADIS International Conference – Web Based Communities 2004, Lisbon, Portugal, March 23-26, 2004, pp. 59-66.
 • C22. “EVE-II: An Integrated Platform for Networked Virtual Environments”. Ch. Bouras, A. Panagopoulos, N. Theoharis, Th. Tsiatsos. The Tenth International Conference on Distributed Multimedia Systems (DMS'2004), San Francisco, USA, September 8-10, 2004, pp. 81-85.
 • C23. “Integration of 3D Mesh Streaming and Compression Techniques for Adaptive, Progressive Virtual World Transmission in NVEs”. Ch. Bouras, A. Panagopoulos, Th. Tsiatsos. 7th Virtual Reality International Conference (VRIC), 20-22 April 2005, Laval, France, pp. 235-244.
 • C24. “Designing Virtual Spaces to Support Learning Communities and e-Collaboration”. C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos. 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Koahsiung, Taiwan, July 5-8 2005, pp. 328-332.
 • C25. “Advances in X3D multi-user virtual environments”. Ch. Bouras, A. Panagopoulos, Th. Tsiatsos. IEEE International Symposium on Multimedia (ISM2005), Irvine, California, USA, December 12-14, 2005, pp. 136-142.
 • C26. “The Broadband Status in the Region of Western Greece: Overview and Recommendations”. A. Alexiou, Ch. Bouras, V. Igglesis, V. Kapoulas, M. Paraskevas, Th. Tsiatsos, J. Papagiannopoulos. Broadband Europe 2005 Conference, Bordeaux, France, December 12-14, 2005.
 • C27. “Distribution and Partitioning Techniques for NVEs: the case of EVE”. C. Bouras, E. Giannaka, A. Panagopoulos, T. Tsiatsos. Fourth International Workshop on the Challenges of Large Applications in Distributed Environments (CLADE), Paris, France, 19 June 2006, pp. 73-82.
 • C28. “Large Scale Deployment of Distance Education in Computer Science at the Hellenic Open University”. M. Xenos, T. Tsiatsos, B. Vassiliadis. 2nd International ELeGI Conference on Advanced Technology for Enhanced Learning, Barcelona, Spain, 24 October 2006.
 • C29. “Best Practices Worldwide for Broadband Growth”. C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos. Broadband Europe 2006, Geneva, Switzerland, 11-14, December 2006.
 • C30. “X3D multi-user virtual environment platform for collaborative spatial design”. Ch. Bouras, Ch. Tegos, V. Triglianos, Th. Tsiatsos. 9th International Workshop on Multimedia Network Systems and Applications (MNSA-2007) in conjunction with The IEEE 27th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS-2007), Toronto, Canada, June 25-29, 2007, pp. 40.
 • C31. “Business Models for Broadband Municipal Optical Networks: A proposed model for the Greek case”. C. Bouras, A. Gkamas, G. Theophilopoulos, Th. Tsiatsos. IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC'07), Aveiro, Portugal, July 1-4, 2007, pp. 727-732.
 • C32. “Design and architecture of an online system for Vocational Education and Training”. C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos, 10th International Conference on Interactive Computer aided Learning (ICL 2007), Villach, Austria, 26-28 September 2007.
 • C33. “Exploitation of Croquet CVE Platform for supporting Collaborative e-Learning Environments”. T. Tsiatsos, A. Konstantinidis. 10th International Conference on Interactive Computer aided Learning (ICL 2007), Villach, Austria, 26-28 September 2007.
 • C34. “Partitioning of Distributed Virtual Environments Based on Objects' Attributes”. C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos. 11th IEEE International Symposium on Distributed Simulation and Real Time Applications, Chania, Crete, Greece, 22-24 October 2007, pp. 72-75.
 • C35. “Exploiting Virtual Objects Attributes and Avatars Behavior in DVEs Partitioning”. C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos. The 17th International Conference on Artificial Reality and Telexistence-ICAT 2007, Esbjerg, Denmark, 28-30 November 2007, pp. 157-163.
 • C36. “Επιλογή, αποτίμηση και προτεινόμενες επεκτάσεις πλατφόρμας τηλεκατάρτισης”. Κάργα Σουλτάνα, Κατσάνα Αικατερίνη, Σουλιώτη Χριστίνα, Τσιάτσος Θρασύβουλος. 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση-Μορφές Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση – Ανοικτή Πρόσβαση & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 2007, σελ. 407-412.
 • C37. “A Review of Collaborative Virtual Environment Evaluation Methodologies”. T. Tsiatsos, A. Konstantinidis. 3rd International Conference on Computer Graphics Theory and Applications, Funchal, Madeira, Portugal, 22-25 January 2008, pp. 499-504.
 • C38. “Selecting a Networked Virtual Environment Platform and the Design of a Collaborative e-Learning Environment”. A. Konstantinidis, T. Tsiatsos. Fourth International Symposium on Frontiers in Networking with Applications (FINA2008) in conjunction with the IEEE AINA-2008 conference, Ginowan city, Okinawa 25-28 March, 2008, pp. 44-49.
 • C39. “Supporting Broadband Growth in an Interregional Level: The Case of Greece-Italy Partnership”. C. Bouras, E. Giannaka, A. Gkamas, T. Tsiatsos. Bridging the Digital Divide in Rural Communities: Practical Solutions and Policies, Athens, Greece, 15-16 May 2008, pp. 151-161.
 • C40. “Migrating to Moodle: A case study regarding a department-wide implementation”. A. Konstantinidis, P. Papadopoulos, Th. Tsiatsos, S. Demetriadis. International Conference on Communication Technologies in Education (ICICTE 2008), Corfu, Greece, 10-12 July, 2008, pp. 333-342.
 • C41. “Implementing a PLE: A VLE-based approach”. M. Akritidou, T. Tsiatsos. 11th International Conference on Interactive Computer aided Learning (ICL 2008), Villach, Austria, 24-26 September 2008.
 • C42. “Implementing collaborative e-learning functionality in Second Life”. L. Ioannidis, C. Tseloudi, T. Tsiatsos. 11th International Conference on Interactive Computer aided Learning (ICL 2008), Villach, Austria, 24-26 September 2008.
 • C43. “A Framework for H-Anim Support in NVEs”. International Conference on Computer Graphics Theory and Applications, Lisboa, Portugal, C. Bouras, K. Chatziprimou, V. Triglianos, T. Tsiatsos. 5-9 February 2009, pp. 286-291. <
 • C44. “Performance Evaluation of a Dynamic Approach for Networked Servers Distributed Virtual Environments”. C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos. 12th Communications and Networking Simulation Symposium (CNS'09) Part of the 2009 Spring Simulation Multiconference (SpringSim'09), San Diego, CA, USA, March 22-27, 2009.
 • C45. “A Framework Model for DVEs using SIMUL8”. C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos. Second International Conference on Simulation Tools and Techniques (SIMUTools 2009), Rome, March 2-6 2009.
 • C46. “Correlating Broadband Penetration and e-Learning”. A. Dimou, Th. Tsiatsos. Fifth Advanced International Conference on Telecommunications (AICT 2009), Venice/Mestre, Italy, May 24-28, 2009, pp. 345-350.
 • C47. “Collaborative Educational Virtual Environments Evaluation: The case of Croquet”. Th. Tsiatsos, A. Konstantinidis, A. Pomportsis. Workshop on Intelligent and Innovative Support for Collaborative Learning Activities (WIISCOLA), Computer Supported Collaborative Learning (CSCL09), June 8-13, Rhodes, Greece.
 • C48. “Promoting learner-centeredness with the use of a group-activity support system based on learning styles: a case study”. M. Kyprianidou, S. Demetriadis, Th. Tsiatsos, A. Pombortsis, G. Philippou, E. Panagoulis. European Learning Styles Information Network (ELSIN) 14th Annual Conference Learning in Higher Education – How Style Matters, 17-19 June 2009, Bulle-en-Gruyere, Switzerland, pp. 282-294.
 • C49. “Second Life and Croquet: A Comparative Study for Investigating the Support of CSCL Scenarios”. Th. Tsiatsos, A. Konstantinidis. 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2009). Riga, Latvia, 15-17 July 2009, pp. 559-563.
 • C50. “Implementing Collaborative e-Learning Techniques in Collaborative Virtual Environments: The case of Second Life”. Th. Tsiatsos, A. Konstantinidis, L. Ioannidis, Ch. Tseloudi. Proceedings of the 4th Balkan Conference in Informatics (BCI09), 17-19 September 2009, Thessaloniki, Greece.
 • C51. “Collaborative Learning in OpenSim by utilizing SLoodle”. A. Konstantinidis, Th. Tsiatsos, S. Demetriadis, A.Pomportsis. The Sixth Advanced International Conference on Telecommunications (AICT 2010), May 9-15, 2010, Barcelona, Spain, pp. 90-95.
 • C52. “Exploiting Annotated Video to Support Dance Education”. T.Tsiatsos, S. Douka, E. Stavridou, A. Grammatikopoulou, G. Sofianidis. The Sixth Advanced International Conference on Telecommunications (AICT 2010), May 9-15, 2010, Barcelona, Spain, pp. 100-105.
 • C53. “HANIME: An H-Anim Compliant Avatar Editor for NVEs”. C. Bouras, K. Chatziprimou, V. Triglianos, T. Tsiatsos. International Conference on Computer Graphics Theory and Applications, Angers, France, 17-21 May 2010.
 • C54. “Collaboration in 3D Collaborative Virtual Learning Environments: Open Source vs. Proprietary solutions”. A. Mavridis, A. Konstantinidis, Th. Tsiatsos. International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS 2010), 24-26 November 2010, Thessaloniki, Greece, pp. 124 - 131.
 • C55. “Designing a 3D Collaborative Game to Support Game Based Learning”. Th. Terzidou, Th. Tsiatsos. 5th European Conference on Games Based Learning (ECGBL), Athens, Greece, 20-21 October 2011, pp. 573-581.
 • C56. “Case study of conducting collaborative distance learning activities in a conventional educational institution”. Κ. Antoniou, M. Mpakratsas, Th. Tsiatsos. 6th International Conference on Open and Distance Learning (ICODL), 4-6 November 2011, Loutraki, Greece.
 • C57. “Users’ Representation for Supporting Collaborative Learning in 3D Virtual Environments”. Th. Terzidou, Th. Tsiatsos. 6th International Conference on Open and Distance Learning (ICODL), 4-6 November 2011, Loutraki, Greece.
 • C58. “Utilizing virtual worlds for game based learning: Grafica, a 3D educational game in Second Life”. Th. Terzidou, Th. Tsiatsos, A. Dae, O. Samaras, A. Chasanidou. 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2012). July 04-July 2012, Rome, Italy, ISBN: 978-1-4673-1642-2, pp. 624-628.
 • C59. “Utilizing Multiplayer Video Game Design Principles to Enhance the Educational Experience in 3D Virtual Computer Supported Collaborative Learning Environments”. Th. Tsiatsos, A. Konstantinidis. 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2012). July 04-July 2012, Rome, Italy, ISBN: 978-1-4673-1642-2, pp. 621-623.
 • C60. “Supporting Virtual Internationalization of Education by Implementing and Playing Serious Games”. A. Mavridis, I. Leftheris; Th. Tsiatsos, N. Kudryavtseva. 15th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL) and 41st International Conference on Engineering Pedagogy, Villach, Austria, 26-28 September 2012.
 • C61. “Exploiting 3D Virtual Environments for Supporting Role Playing Games”. A. Deligiannakou, A. Papavasileiou, E. Polymeraki, C. Volioti, A. Mavridis, Th. Tsiatsos, Y. Revtyuk, L. Kolesnyk. 15th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL) and 41st International Conference on Engineering Pedagogy, Villach, Austria, 26-28 September 2012.
 • C62. “International Student 3D Competition in Microeconomics”. A. Mavridis, Th. Tsiatsos, N. Kudryavtseva, M. Ababkova, I. Porunkova, R. Nesterenko, O. Savchenko, L. Zinyuk, L. Goral. Final EICL Conference “Electronic Internationalization for Collaborative Learning”, Simferopol, Crimea, Ukraine, October 1 - 2, 2012.
 • C63. “Design and evaluation of a 3D Collaborative Game to Support Game Based Learning”. I. Leftheris, I. Champsas, Th. Tsiatsos, Th. Terzidou, A. Mavridis. 6th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2012), 4-5 October 2012, Cork, Ireland.
 • C64. “OpenGames: A Framework for implementing 3D Collaborative Educational Games in OpenSim”. I. Champsas, I. Leftheris, Th. Tsiatsos, Th. Terzidou, A. Mavridis., 6th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2012), 4-5 October 2012, Cork, Ireland.
 • C65. “Scripted Collaboration to Guide the Pedagogy and Architecture of Digital Learning Games”. S. Demetriadis, Th. Tsiatsos, A. Karakostas. 6th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2012), 4-5 October 2012, Cork, Ireland.
 • C66. “Using a Conversational Agent for Promoting Collaborative Language Learning”, S. Tegos, S. Demetriadis, Th. Tsiatsos, 4th International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS-2012), Bucharest, Romania, pp. 162-165.
 • C67. “Teachers’ support using interaction analysis and visualization tools in educational group blogging”, N. Michailidis, Ch. Nathanailidis, I. Papadopoulos, Th. Tsiatsos, IEEE Global Engineering Education Conference (IEEE EDUCON 2013), 13-15 March, Berlin, Germany, 2013,pp.790-797.
 • C68. “eSience: Setting up a network of remote labs in the magrebian countries”, T. Zimmer, D. Geoffroy, A. Pester, R. Oros, Th. Tsiatsos, S. Douka, International Conference on Engineering Education and Research (iCEER 2013), Marrakesh, Morocco, 1-5 July, 2013.
 • C69. “Game Based Learning in Mathematics: Teachers' Support by a Flexible Tool”, A. Katmada, A. Mavridis, Th. Tsiatsos, 7th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2013), Porto, Portugal, 3-4 October 2013, pp. 275-283.
 • C70. “Comparing Data from a Computer Based Intervention Program for Patients with Alzheimer’s Disease”, Agisilaos Chaldogeridis, Thrasyvoulos Tsiatsos, Moses Gialaouzidis, Magdalini Tsolaki Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications of Virtual and Augmented Reality 6th International Conference, VAMR 2014, Held as Part of HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, June 22-27, 2014, Proceedings, Part II, pp. 258-266.
 • C71. “Motivating Computer Science Students by Facilitating Inderdisciplinary Educational Activities: Exploitation of a 3D Educational Game for Marketing”, A. Mavridis, Th. Tsiatsos, 5th IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON2014), Istanbul, Turkey, 3-5 April 2014.
 • C72. “The Impact of Pedagogical Agents in 3D Collaborative Serious Games”, T. Terzidou, Th. Tsiatsos, 5th IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON2014), Istanbul, Turkey, 3-5 April 2014.
 • C73. “Improving Collaboration between Students Exploiting a 3D Game”, A. Mavridis, Th. Tsiatsos. 2014 IEEE 14th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), July 2014, pp. 671-675.
 • C74. “VLSS -- Virtual Learning and Social Stories for Children with Autism”, C. Volioti, Th. Tsiatsos, S. Mavropoulou, Ch. Karagiannidis. 2014 IEEE 14th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), July 2014, pp. 606-610.
 • C75. Αdvanced Bio-feedback and Collaborative Techniques to Support Caregivers of Alzheimer Patients”, I. Apostolidis, A. Karakostas, T. Dimitriou, Th. Tsiatsos and M. Tsolaki. 6-th International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS-2014) Salerno, Italy, September 10 - 12, 2014 (to appear)
Σύντομες Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια (Short Papers) Αρχή  
 • CS1. “ODL services and PTTs: The Greek PTT case”. Ch. Bouras, A. Gkamas, V. Kapoulas, Th. Tsiatsos. 19th World Conference on Open Learning and distance Education, Vienna, Austria, 20-24 June, 1999.
 • CS2. “Tele-teaching Scenarios over Broadband Network”. Ch. Bouras, A. Gkamas, V. Kapoulas, Th. Tsiatsos. Web-based Learning Environments-WBLE 2000, Porto, Portugal, June 5-6, 2000, pp. 64-66.
 • CS3. “Architectures and Protocols for Educational Virtual Environments”. C. Bouras, Th. Tsiatsos. IEEE International Conference on Multimedia and Expo-ICME 2001, Tokyo, Japan, August 22-25, 2001, pp. 1107-1110.
 • CS4. “Building Educational Virtual Environments”. C. Bouras, T. Tsiatsos. 2nd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Kazan, Russia, September 9-12, 2002, pp. 547-548.
 • CS5. “Building e-learning communities: The case of VirRAD”. C. Bouras, E. Giannaka, V. Kapoulas, M. Nani, T. Tsiatsos. 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Athens, Greece, July 9-11, 2003, pp. 452.
 • CS6. “A Unified Framework for Political Parties to Support E-Democracy Practices”. C. Bouras, E. Giannaka, Th. Karounos, A. Priftis, V. Poulopoulos, Th. Tsiatsos. IADIS International Conference WWW/Internet 2005 Lisbon, Portugal, 19 to 22 October 2005. Volume II pp. 119-123.
 • CS7. “An Object Driven Partitioning Approach for Distributed Virtual Environments”. C. Bouras, E. Giannaka, T. Tsiatsos. The 8th International Conference on Parallel and Distributed Applications and Technologies–PDCAT 2007, Adelaide, Australia, 3-6 December 2007, pp. 153 -154.
 • CS8. “A SIP spatial audio server for the EVE platform”. C. Bouras, V. Triglianos, T. Tsiatsos. 3rd International Conference on Computer Graphics Theory and Applications, Funchal, Madeira, Portugal, 22-25 January 2008, pp. 395-402. <
 • CS9. “Designing 3d Collaborative Virtual Environments to Utilize the Pedagogical Benefits of CSCL”. T. Tsiatsos, A. Konstantinidis. WEBIST 2008 (4th International Conference on Web Information Systems and Technologies) Funchal, Madeira, Portugal, 4-7 May 2008, pp. 408-413.
 • CS10. “Supporting Collaborative Learning Processes in CVEs by Augmenting Student Avatars, with Nonverbal Communication Features”. Thrasyvoulos Tsiatsos, Theodouli Terzidou. 10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2010). July 05-July 07, Sousse, Tunisia, ISBN: 978-0-7695-4055-9, pp. 578-580.
 • CS11. “Using Sensors to Detect Student’s Emotion in Adaptive Learning Environment”, H. Apostolidis, T. Tsiatsos. International Conference on Technology-Enhanced Learning (ICTEL), part of the International Multi-Conference on Innovative Developments in ICT (INNOV), 25-27 July, Bulgaria, 2011.
 • CS12. “Evaluation Plan of a network of remote labs in the Maghrebian countries”, T. Tsiatsos, S. Douka, T. Zimmer, D. Geoffroy, 11th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV2014), 26 - 28 February, Porto, Portugal, 2014, pp. 200-203.
 • CS13. “Supporting Students by Using Interaction Analysis Tools in Educational Group Blogging: A Case Study of the GIANT Tool”. N. Michailidis, Th. Tsiatsos. 2014 IEEE 14th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), July 2014, pp. 291-293.

Δημοσιεύσεις σε Πανελλήνια Συνέδρια Αρχή  
 • Σ1. “Χρήση Τρισδιάστατων Δικτυακών Εικονικών Περιβαλλόντων για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης”, Χρίστος Μπούρας και Θρασύβουλος Τσιάτσος. Workshop με θέμα “Ζητήματα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης με Υπολογιστές”, στα πλαίσια του 4ου Συνεδρίου της EΤΠΕ “Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση” Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 2004, σελ. 383-385.
 • Σ2. “Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Εικονικών Περιβαλλόντων με Χρήση της Πλατφόρμας EVE”, Χρίστος Μπούρας και Θρασύβουλος Τσιάτσος, ΕΠΥΝΑ 2005, Σύρος 13-15 Μαΐου 2005.
 • Σ3. “Εικονική Πραγματικότητα και Εικονικά Περιβάλλοντα στην Εκπαίδευση”, Χρίστος Μπούρας και Θρασύβουλος Τσιάτσος. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, “Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες”, Κορυδαλλός, 30 Σεπτεμβρίου–1 Οκτωβρίου 2006.
 • Σ4. “Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης από Απόσταση”, Χρίστος Μπούρας και Θρασύβουλος Τσιάτσος. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, “Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες”, Κορυδαλλός, 30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2006.
 • Σ5. “Εκπαιδευτικά Πρότυπα: Τρέχουσα κατάσταση και Προβληματισμοί”, Τσιάτσος Θρασύβουλος και Προδρομή Αλεξάνδρα, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Λεμεσός-Κύπρος, 25/09/08—28/09/08.
 • Σ6. “Εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια για το μάθημα Νέες Τεχνολογίες στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία”, Μπαμπούλη Ανθούλα και Τσιάτσος Θρασύβουλος. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, “Τ. Π. Ε & Εκπαίδευση”, Πειραιάς, 4-5 Οκτωβρίου 2008.
 • Σ7. “Αξιολόγηση ευχρηστίας κατά την εφαρμογή τεχνικών συνεργατικής μάθησης σε συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα: Η περίπτωση του Second Life”. Θρ. Τσιάτσος, Α. Κωνσταντινίδης, Λ. Ιωαννίδης, Χρ. Τσελούδη. 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο “Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία”, Βόλος, Απρίλιος 2009.
 • Σ8. “Ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα Squeak E-toys για το μάθημα Νέες Τεχνολογίες στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία”, Θρ. Τσιάτσος? Μ. Κεσκενίδου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, “Τ. Π. Ε & Εκπαίδευση”, Πειραιάς, 17-18 Οκτωβρίου 2009.
 • Σ9. “Εφαρμογές πολυμεσικών τεχνολογιών και εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εξ αποστάσεως εκμάθησης ελληνικών παραδοσιακών χορών”. Ε. Σταυρίδου, Α. Γραμματικοπούλου, Γ. Σοφιανίδης, Σ. Δούκα, Θρ. Τσιάτσος. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, “Τ. Π. Ε & Εκπαίδευση”, Πειραιάς, 17-18 Οκτωβρίου 2009.
 • Σ10. “Μια περίπτωση μελέτης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο τριών διαφορετικών διδακτικών καταστάσεων στην Άλγεβρα της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης”. Τσιάτσος Θρασύβουλος, Δελιγκάς Γραμμένος. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010. Κόρινθος, Ελλάδα, (short paper), σελ. 441-444.
 • Σ11. “Υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων ανάλυσης αλληλεπιδράσεων στη συνεργατική μάθηση: μια βιβλιογραφική επισκόπηση”. Νίκος Μιχαηλίδης, Θρασύβουλος Τσιάτσος, Σταύρος Δημητριάδης. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010. Κόρινθος, Ελλάδα, (full paper), σελ. 89-96.
 • Σ12. “Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου για την Υποστήριξη Εκμάθησης Κολύμβησης μη Αγωνιστικού Επιπέδου από Απόσταση”. Δεληγιάννης Πανταζής, Τσιάτσος Θρασύβουλος, Κουτλιάνος Νικόλαος, Αλεξίου Σεραφείμ, Δεληγιάννης Αστέριος. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010. Κόρινθος, Ελλάδα, (full paper), σελ. 183-190.
 • Σ13. “Exploiting Web Conferencing to Support Collaborative Learning”, A. Mavridis, Th. Tsiatsos, S. Tegos PCI 2011, 15th Panhellenic Conference on Informatics with international participation, 30 September - 2 October 2011, Kastoria, Greece, pp. 78-82.
 • Σ14. «Αξιολόγηση ευχρηστίας και χρησιμότητας πρωτότυπης συσκευής βιο-ανάδρασης στην διαχείριση του άγχους φοιτητών». Αποστολίδης Ιπποκράτης, Παρασκευά Άννα, Καραγκιόζη Κωνσταντίνα, Τσιάτσος Θρασύβουλος, Τσολάκη Μαγδαληνή, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ, Βόλος 2012.
 • Σ15. «Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer». Αναστάσιος Καρακώστας, Θρασύβουλος Τσιάτσος, 8ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου 2013.
 • Σ16. «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη συσκευών βιοανάδρασης για την υποβοήθηση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης/υποστήριξης περιθαλπόντων ασθενών». Ιπποκράτης Αποστολίδης, Παναγιώτης Στυλιανίδης. Κωνσταντίνα Καραγκιόζη, Θρασύβουλος Τσιάτσος, 8ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου 2013.
 • Σ17. «Ανάπτυξη ασκήσεων γλωσσικής αποκατάστασης για ασθενείς με Νόσο Alzheimer», Αγησίλαος Χαλδογερίδης, Μαγδαληνή Τσολάκη, Θρασύβουλος Τσιάτσος, 8ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου 2013.
 • Σ18. «Πρόγραμμα παρέμβασης μέσω υπολογιστή για ασθενείς με Νόσο Alzheimer επικεντρωμένο στην προσοχή», Κλεοπάτρα Κυροπούλου, Μαγδαληνή Τσολάκη, Θρασύβουλος Τσιάτσος, 8ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου 2013.
 • Σ19. «Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού», Χ. Βολιώτη, Θ. Τσιάτσος, Σ. Μαυροπούλου, Χ. Καραγιαννίδης, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013.
 • Σ20. «Προηγμένες τεχνολογίες εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και υποστήριξης περιθαλπόντων ασθενών με άνοια», Ι. Αποστολίδης, Τ. Δημητρίου, Κ. Καραγκιόζη, Θ. Τσιάτσος, Μ. Τσολάκη, Διημερίδα με θέμα «Ηθικά Διλήμματα και Νέες Τεχνολογίες στην Άνοια», Θεσσαλονίκη, 19-20 Σεπτεμβρίου 2014.
 • Σ21. «Διαδραστικές νοητικές ασκήσεις για την υποστήριξη ασθενών με άνοια μέσω παγκόσμιου ιστού», Α. Καρακώστας, Α. Χαλδογερίδης, Β. Σιάτρα, A. Μπενέκου, Ε. Καραθανάση, Ν. Μάρκου, Γ. Μπατσίλα, Φ. Κουντή, Θ. Τσιάτσος, Μ. Τσολάκη, Διημερίδα με θέμα «Ηθικά Διλήμματα και Νέες Τεχνολογίες στην Άνοια», Θεσσαλονίκη, 19-20 Σεπτεμβρίου 2014.

Διδακτικές σημειώσεις Αρχή  
 1. Δημητριάδης Στ., Παπαδόπουλος Π. και Τσιάτσος Θρ.: “Εισαγωγικές σημειώσεις στην PHP (Έκδοση 2.0)”, Σελίδες 85, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, 2007.
 2. Τσιάτσος Θρ.: “Βασικές Αρχές Προγραμματισμού (C): Σημειώσεις Εργαστηρίου”, Σελίδες 71, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, 2007.
Αρχή  
[Προσωπικά Στοιχεία] [Βιογραφικό] [Επικοινωνία] [Προπτυχιακά Μαθήματα] [Μεταπτυχιακά Μαθήματα] [Πτυχιακές Εργασίες] [Διπλωματικές Εργασίες] [Δημοσιεύσεις] [Βιβλία] [Έργα]