Πτυχιακές Εργασίες (Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)           
Πληροφορίες      
Προσωπικά Στοιχεία
Βιογραφικό
Επικοινωνία
 
Διδακτικό Έργο      
Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Πτυχιακές Εργασίες
Διπλωματικές Εργασίες
 
Ερευνητικό Έργο      
Δημοσιεύσεις
Βιβλία
Έργα
 
 
 
 
 
 
Πτυχιακές Εργασίες
(Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)
 1. “Εφαρμογή Ανοιχτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεΑΕ) στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ): Πλαίσιο εφαρμογής ΤΠΕ και σχεδιασμός καινοτόμων εργαλείων”, Αθανασίου Πολυξένη και Παπανικολάου Δέσποινα, 2007.
 2. “Χρήση τεχνολογιών Web 2.0 για την υποστήριξη συνεργατικής μάθησης”, Δεληδίνα Κλεοπάτρα, Φτεργιώτη Παρασκευή, 2008.
 3. “Ανάπτυξη πολυμεσικών διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών στην πλατφόρμα Squeak e-toys”, Μαυρίδη Κατερίνα, Πολίτου Μάρθα, 2008.
 4. “Τρισδιάστατα Πολυχρηστικά Εικονικά Περιβάλλοντα στην Εκπαίδευση”, Χρυσάνθη Τσελούδη, Ιωαννίδης Λάζαρος, 2008.
 5. “Ευρυζωνικότητα και Ηλεκτρονική Μάθηση”, Αναστασία Δήμου, 2008.
 6. “Εκπαιδευτικά Πρότυπα”, Λουκοβίτου Όλγα, 2008.
 7. “Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στα Τραπεζικά Ιδρύματα”, Γκουβάς Ευάγγελος, 2009.
 8. “Εικονική Πραγματικότητα: Εφαρμογές στον Επιχειρηματικό και Εκπαιδευτικό Τομέα”, Παπαβασιλείου Αναστασία, 2009.
 9. “Χρήση Τεχνολογιών Web 2.0 για την Υποστήριξη Εκπαίδευσης από Απόσταση και Μεικτής Μάθησης”, Πανταζοπούλου Φωτεινή και Παράσχος Παναγιώτης, 2009.
 10. “Εφαρμογές Πολυμεσικών Τεχνολογιών και Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου για την Υποστήριξη εξ Αποστάσεως Εκμάθησης Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών”, Ελένη Σταυρίδου, 2009.
 11. “Διεπαφές Εγκεφάλου Υπολογιστή”, Ηώ Ταξίδου και Κωνσταντίνα Καλογιάννη, 2009.
 12. “Εφαρμογή συνεργατικών τεχνικών μάθησης στο Second Life: Η περίπτωση του Fishbwol”, Μαυρίδης Απόστολος, 2009.
 13. “Η Ευρυζωνικότητα ως Παράγοντας Υιοθέτησης της Ηλεκτρονικής Μάθησης”, Λιάμπας Ευστάθιος, Μπατζιλής Χρήστος, 2010.
 14. “Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού για Εκμάθηση PHP”, Ζωσιμίδης Αλέξανδρος Ψαρράς Λάζαρος, 2010.
 15. “Υλοποίηση Προσωποποιημένου Εκπαιδευτικού Υλικού: Εργαλεία και Καλές Πρακτικές”, Ντέντας Δημήτριος, 2010.
 16. “Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου και Πολυμεσικών Τεχνολογιών για την Υποστήριξη Εκμάθησης Κολύμβησης μη Αγωνιστικού Επιπέδου από Απόσταση”, Πανταζής Δεληγιάννης, 2010.
 17. “Επιλογή, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή πολυχρηστικών εικονικών περιβαλλόντων για την υποστήριξη συνεργατικών δραστηριοτήτων προπτυχιακών μαθημάτων” Πολυμεράκη Ελένη, Μωυσιάδου Παρθένα, Αντωνίου Ρολάνδος, 2010.
 18. “Προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης: Μοντέλα διασφάλισης της ποιότητας και επιχειρηματικά μοντέλα”, Ευσταθάκη Ασημένια, 2010.
 19. “Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση από απόσταση: Υποστήριξη εξ αποστάσεως διδασκαλίας ελληνικών παραδοσιακών χορών”, Γραμματικοπούλου Αθηνά, 2010.
 20. “Ανάπτυξη δυναμικού δικτυακού τόπου για την ανακοίνωση, επιλογή και ανάθεση πτυχιακών εργασιών”, Χαμψάς Ιωάννης, 2010.
 21. “Αξιοποίηση της Πλατφόρμας Opensim για Εκπαιδευτικές Ιατρικές Εφαρμογές”, Παπαχρήστου Αναστάσιος, 2010.
 22. “Σχεδιασμός και Υλοποίηση δικτυακού τόπου Δημοτικού Σχολείου”, Βουρλιώτη Ευαγγελία, 2010.
 23. “Το Ανθρώπινο Σώμα”, Χατζηκωνσταντίνου Ιωάννα, 2011.
 24. “Αξιολόγηση και Παραμετροποίηση της Πλατφόρμας Σύγχρονης Τηλεδιάσκεψης Big Blue Button για την Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Σεναρίων”, Αντωνίου Κωνσταντίνος και Μπακρατσάς Μάριος , 2011.
 25. “Σχεδίαση και Υλοποιηση 3d Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού στο Περιβάλλον του Second Life για την Υποστήριξη του Προπτυχιακού Μαθήματος «Συστήματα Πολυμέσων»”, Νταή Αντωνία, Σαμαράς Οδυσσέας και Χασανίδου Αποστολία, 2011.
 26. “Δημιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού με Θέμα την Κυκλοφοριακή Αγωγή”, Στυλιανίδης Παναγιώτης και Μπουγούδης, 2011.
 27. “Οπτικοποίηση Δεδομένων Αλληλεπίδρασης σε Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης”, Σαμαλής Θεόδωρος και Παπαϊωάννου Μαρία, 2011.
 28. “Εξ Αποστάσεως Ψυχολογική Υποστήριξη Περιθαλπόντων Ασθενών με Altzheimer”, Γιουρούση Ζωγραφία, 2012.
 29. “Εκπαιδευτικό Πλαίσιο για την Παραγωγή Παιχνιδιών με την Τεχνική Πλακιδίων”, Σωτηρόπουλος Φωκίων.
 30. “Σχεδιασμός και αξιολόγηση 3D συνεργατικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού”, Λευθέρης Ιωάννης
 31. “Ανάπτυξη εκπαιδευτικής προσομοίωσης σε εικονικό κόσμο με εφαρμογή στην παιδοδοντιατρική”, Παπαδοπουλος Λαζαρος, Πεντζου Αφροδιτη Ευαγγελια
 32. “Υποστήριξη Εκμάθησης Νοηματικής με Χρήση Πολυμεσικών Τεχνολογιών”, Βασδέκη Ιωάννα, 2012.
 33. “Βιβλιογραφική Μελέτη για την Υποστήριξη Συναισθηματικών Καταστάσεων σε 3d Εικονικά Περιβάλλοντα”, Ντάρλα Αικατερίνη, Παπάζογλου Ευαγγελία, 2012.
 34. “Παιχνιδοκεντρική Υποστήριξη Γνωστικής Εκπαίδευσης για Μαθητές Α & Β Δημοτικού”, Κιτσικούδης Κωνσταντίνος, 2012.
 35. “Ανάπτυξη Τεχνολογικού Εργαλείου Οπτικοποίησης Αλληλεπιδράσεων στη Συνεργατική Μάθηση”, Ναθαναηλίδης Χρυσάφης, Παπαδόπουλος Ιωαννης, 2012.
 36. “Εφαρμογές Πολυμεσικών Τεχνολογιών και Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου για την Υποστήριξη Εξ Αποστάσεως Εκμάθησης TAEKBONTO”, Πολιτόπουλος Νικόλαος, 2013.
 37. “Υποστήριξη Διδακτικής Χορού με Χρήση Πολυμεσικών Τεχνολογιών”, Αλβανού Γλυκερία, Γιατρομανωλάκης Γεώργιος, 2013.
 38. “Ενίσχυση Συνεργατικότητας με Χρήση Παιδαγωγικού Πράκτορα”, Σουρβίνου Αθανασία, Μήλιου Χριστίνα, 2013.
 39. “Καλές Πρακτικές Εφαρμογής m-Learing”, Αγραφιώτης Αστέριος, 2013.
 40. “Οπτικοποίηση Συναισθημάτων στην Εκπαίδευση”, Χατζάκης Μιχαήλ, 2013.
 41. “Ανάπτυξη Τεχνολογικού Εργαλείου Ανάλυσης και Οπτικοποίησης Συνεργατικών Αλληλεπιδράσεων σε Wikis”, Καρακατσάνη Δήμητρα, Τσιβαλιού Ευαγγελία, 2013.
 42. “Δίκτυα Αισθητήρων Ανίχνευσης Βιο-Σημάτων με τη Χρήση Arduino”, Μαυράκης Σταύρος, Παπαδοπούλου - Τακέντα Χριστίνα, 2013
 43. “Επισκόπηση Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών και Δημιουργία της Οντολογίας Games”, Ρούφη Λαμπρινή, 2013.
 44. “Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού για την Υποστήριξη Μουσικής Εκπαίδευσης”, Χονδρούλη Βικτώρια, 2013.
 45. “Ανάπτυξη Τεχνολογικού Εργαλείου Ανάλυσης Συνεργατικών Αλληλεπιδράσεων σε Ιστολόγια Wordpress”, Θεοδωρίδης Δημήτριος, Τριανταφυλλίδης Θεόδωρος, Τσιρίδης Παναγιώτης, 2013.
 46. “Υποστήριξη Παιχνιδοκεντρικής Μάθησης: Καλές Πρακτικές Διεξαγωγής Παιχνιδοκεντρικών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων”, Ναζαρίδης Αναστάσιος, Σταμενίτης Εμμανουήλ, 2013.
 47. “Σχεδίαση και Ανάπτυξη Παραμετροποιήσιμου Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού με Θύμα τα Μαθηματικά-Εφαρμογή και Αξιολόγηση σε Τάξεις Δημοτικού και Γυμνασίου”, Κατμάδα Αικατερίνη, 2013.
 48. “Ευφυές 3D Εκπαιδευτικό Παιχνίδι”, Ευτυχία Τόπη, Παπαδόπουλος Χρήστος, 2013.
 49. “Περιβάλλον Διαχείρισης για 3d- based Συνεργατικά Παιχνίδια: Η Περίπτωση του OsGame”, Πετράκη Ειρήνη, Μαλλιώρα Χριστίνα, 2014.
 50. “Υποστήριξη της Διδακτικής Βασικών Αδεξιοτήτων Καλαθοσφαίρισης με Εφαρμογές Πολυφασικών Τεχνολογιών και Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου», Νοβάκης Δημοσθένης, 2014.
 51. “Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Τυχαίας Κατανομής Ασθενών Αλτσχάιμερ σε Προγράμματα Παρέμβασης”, Απόστολος Σίσκος, 2014.
 52. “Βελτίωση Συσκευής Βιο-Ανάδρασης”, Παπαδόπουλος Γεώργιος, 2014.
Αρχή  
[Προσωπικά Στοιχεία] [Βιογραφικό] [Επικοινωνία] [Προπτυχιακά Μαθήματα] [Μεταπτυχιακά Μαθήματα] [Πτυχιακές Εργασίες] [Διπλωματικές Εργασίες] [Δημοσιεύσεις] [Βιβλία] [Έργα]