Μεταπτυχιακά Μαθήματα           
Πληροφορίες      
Προσωπικά Στοιχεία
Βιογραφικό
Επικοινωνία
 
Διδακτικό Έργο      
Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Πτυχιακές Εργασίες
Διπλωματικές Εργασίες
 
Ερευνητικό Έργο      
Δημοσιεύσεις
Βιβλία
Έργα
 
 
 
 
 
 
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
  • Ειδικά Θέματα Συνεργατικών Συστημάτων Μάθησης: Παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου της συνεργασίας και της συνεργατικής μάθησης. Xρήσιμα εργαλεία, τεχνολογίες και πρότυπα για συστήματα συνεργασίας και συνεργατικής μάθησης. Tο πλαίσιο εφαρμογής συνεργατικής μάθησης. Kαινοτόμα συστήματα συνεργατικής μάθησης.
    Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα (διδακτικό υλικό, σημειώσεις, ανακοινώσεις) είναι διαθέσιμες στο σύστημα ΠΗΛΕΑΣ

  • Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Εικονική πραγματικότητα, εικονικά περιβάλλοντα και εφαρμογές τους στην εκπαίδευση/μάθηση. Δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα. Εικονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Χρήσιμα εργαλεία, τεχνολογίες και πρότυπα για συστήματα εικονικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Συστήματα εικονικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.
    Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα (διδακτικό υλικό, σημειώσεις, ανακοινώσεις) είναι διαθέσιμες στο σύστημα ΠΗΛΕΑΣ
Αρχή  
[Προσωπικά Στοιχεία] [Βιογραφικό] [Επικοινωνία] [Προπτυχιακά Μαθήματα] [Μεταπτυχιακά Μαθήματα] [Πτυχιακές Εργασίες] [Διπλωματικές Εργασίες] [Δημοσιεύσεις] [Βιβλία] [Έργα]