Επικοινωνία           
Πληροφορίες      
Προσωπικά Στοιχεία
Βιογραφικό
Επικοινωνία
 
Διδακτικό Έργο      
Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Πτυχιακές Εργασίες
Διπλωματικές Εργασίες
 
Ερευνητικό Έργο      
Δημοσιεύσεις
Βιβλία
Έργα
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνία
Όνομα Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος
Ιδιότητα Επίκουρος Καθηγητής
Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη
Γραφείο Γραφείο 20, 2ος όροφος Εθνικής Αντιστάσεως 16
Καλαμαριά
Τηλέφωνο 2310 998990
E-mail tsiatsos AT csd DOT auth DOT gr
 
Αρχή  
[Προσωπικά Στοιχεία] [Βιογραφικό] [Επικοινωνία] [Προπτυχιακά Μαθήματα] [Μεταπτυχιακά Μαθήματα] [Πτυχιακές Εργασίες] [Διπλωματικές Εργασίες] [Δημοσιεύσεις] [Βιβλία] [Έργα]