Βιβλία           
Πληροφορίες      
Προσωπικά Στοιχεία
Βιογραφικό
Επικοινωνία
 
Διδακτικό Έργο      
Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Πτυχιακές Εργασίες
Διπλωματικές Εργασίες
 
Ερευνητικό Έργο      
Δημοσιεύσεις
Βιβλία
Έργα
 
 
 
 
 
 
Βιβλία
[Τριτοβάθμια Εκπαίδευση] [Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση]
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αρχή  
Ευέλικτη μάθηση με χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Αρχή  
 • Συγγραφείς: Δημητριάδης Σταύρος Ν., Καραγιαννίδης Χαράλαμπος, Πομπόρτσης Ανδρέας Σ., Τσιάτσος Θρασύβουλος
 • Εκδότης: Τζιόλας
 • ISBN: 960-418-142-4
 • Έτος έκδοσης: 2007
 • Αριθμός σελίδων: 321

  Τι είναι η ευέλικτη μάθηση; Ή -πιο εύστοχα- πώς μπορεί η μάθηση να είναι ευέλικτη; Και γιατί η εκπαίδευση από απόσταση και η τηλεκπαίδευση θεωρούνται μορφές ευέλικτης μάθησης; Τι είναι και πώς σχετίζονται με την ευέλικτη μάθηση τα προσαρμοστικά και συνεργατικά περιβάλλοντα; Και γιατί ένας οργανισμός ενδιαφέρεται για την ταχύρρυθμη τηλεκατάρτιση; Και αν θελήσει κανείς στην πράξη να αναπτύξει ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο για να προφέρει τηλεκατάρτιση, τι εργαλεία είναι διαθέσιμα και πώς θα τα χρησιμοποιήσει; Ερωτήματα σαν κι αυτά δίνουν το στίγμα του συγκεκριμένου βιβλίου. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τόσο τα θεωρητικά ζητήματα, όσο και διαδεδομένα εργαλεία ανάπτυξης σχετικά με την ευέλικτη μάθηση. Εισάγει τον αναγνώστη στο αντικείμενο σταδιακά, ξεκινώντας με την παρουσίαση ενός γενικού εννοιολογικού πλαισίου για την ευέλικτη μάθηση, προχωρώ̀?τας στα "κλασσικά" θέματα της εκπαίδευσης από απόσταση και της τηλεκπαίδευσης (και ειδικότερα της τηλεκατάρτισης), και ολοκληρώνοντας με τα ειδικότερα ζητήματα των προσαρμοστικών εκπαιδευτικών συστημάτων καθώς και των συνεργατικών και εικονικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων του διαδικτύου. Τέλος, παρουσιάζει μια σειρά από συνοπτικούς αλλά συνάμα στοχευμένους οδηγούς χρήσης σ̀τ?γχρονων εργαλείων ανάπτυξης (α) δικτυακών τόπων και (β) ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Το βιβλίο φιλοδοξεί να καλύψει τις βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτητών και σπουδαστών σε μαθήματα Τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που εστιάζουν στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την παροχή ευέλικτης και από απόσταση εκπαίδευσης.

Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα Αρχή  
 • Συγγραφείς: Ελευθερία Γιαννακά, Ευάγγελος Καπούλας, Χρήστος Μπούρας, Θρασύβουλος Τσιάτσος
 • Εκδότης: Ελληνικά Γράμματα
 • ISBN: 960-406-908-Χ
 • Έτος έκδοσης: 2005
 • Αριθμός σελίδων: 152

  Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να εισάγει τον αναγνώστη στον πολυδιάστατο κόσμο της Εικονικής Πραγματικότητας περιγράφοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της και καλύπτοντας σφαιρικά τα κυριότερα ζητήαματα που αφορούν τα Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα. Πιο σγκεκριμένα, το βιβλίο καλύπτει τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν κάθε Δικτυακό Εικονικό Περιβάλλον, όπως είναι, για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αναπαράσταση του χρήστη, τις κατηγορίες στις οποίες μπορούν να διαχωριστούν τα περιβάλλοντα αυτά ανάλογα με το σκοπό και τις υπηρεσίες τους καθώς και τα πεδία εφαρμογής τους. Σημειωτέον ότι τα Δικτυακά Εικονικ̀? Περιβάλλοντα αναμένεται να αποτελέσουν τη μεγαλύτερη πρόκληση τα επόμενα χρόνια

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αρχή  
Πολυμέσα και Δίκτυα Αρχή  
 • Συγγραφείς: Γ. Αλεξίου,Α. Διδάλου, Μ. Κορδάκη, Δ. Μπακάλης, Ν. Τσατσούρη, Ι. Γαροφαλάκης, Π. Μαρκέλλου, Μ. Ρήγκου, Ι. Τζήμας, Στ. Κουμπιάς, Β. Κατίκας, Λ. Μάνδαλος, Κ. Μπούρας, Χρ. Μπούρας, Ε. Καπούλας, Α. Γκάμας, Α. Κονιδάρης, Π. Λάμψας, Α. Σεβαστή, Θ. Τσιάτσος
 • ΥΠΕΠΘ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 • Έτος έκδοσης: 2000

  Το βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές του Ενιαίου Λυκείου και περιλαμβάνει 3 τόμους (για το μαθητή, τον καθηγητή και τετράδιο εργασίών). Η ύλη καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από Πολυμέσα και Σχεδιασμό Πολυμεσικών Εφαρμογών, μέχρι Επικοινωνίες Δεδομένων, Δίκτυα Η/Υ, Τοπικά Δίκτυα, Δημόσια Δίκτυα και Internet και Υπηρεσίες Τηλεματικής.

Αρχή  
[Προσωπικά Στοιχεία] [Βιογραφικό] [Επικοινωνία] [Προπτυχιακά Μαθήματα] [Μεταπτυχιακά Μαθήματα] [Πτυχιακές Εργασίες] [Διπλωματικές Εργασίες] [Δημοσιεύσεις] [Βιβλία] [Έργα]