Θεόδωρος Σαμαράς


Βιογραφικό σημείωμα

Εργασίες

Επικοινωνία

Μαθήματα:


Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός

 

Εργασίες

Τίτλοι εργασιών

 

Ύλη εξέτασης

Από το βιβλίο Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method, A. Taflove and S.C. Hagness (eds.), Artech House, 2000