Θεόδωρος Σαμαράς


Βιογραφικό σημείωμα

Εργασίες

Επικοινωνία

Μαθήματα:


Βιοφυσική

Υλικό μελέτης

Σημειώσεις Βιοφυσικής 1

Σημειώσεις Βιοφυσικής 2

Μοντέλο Hodgkin-Huxley

(Διδακτορική διατριβή Λουκά Ζάγκου, κεφάλαια 1-3)

 

 

 

Παρουσιάσεις

Κωνσταντίνος Πίτρης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
«Νευροφυσιολογία και αισθήσεις»

Φώτης Νταής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
«Βασικές αρχές της Φασματοσκοπίας NMR»