Ο κ. Δημήτριος Γ. Θεμελής είναι Ομότιμος Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Χημείας, της Φυσικομαθηματικής Σχολής, του Α.Π.Θ. και τη Διδακτορική του Διατριβή από το Τμήμα Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Μετά τη λήψη της Διδακτορικής του Διατριβής συνέχισε για 12 μήνες με υποτροφία την ερευνητική του δραστηριότητα στο πεδίο "Αυτόματοι Αναλυτές Συνεχούς Ροής (Flow Injection Analysis-FIA)", στο Tμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου "Miami", Oxford, Ohio, USA., ως κανονικό μέλος του προσωπικού, συνεργαζόμενος με τους Καθηγητές κκ. Gilbert Gordon and Gilbert E. Pacey.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στα επιστημονικά πεδία:

  • Κινητικές Μέθοδοι Χημικής Ανάλυσης
  • Αυτόματοι Αναλυτές Ροής FIA και SIA
  • Χρωματογραφία Διαδοχικής Έγχυσης (SIC)
  • Διαχωριστικές τεχνικές (HPLC, HILIC, CZE, MEKC)

Οι τρέχουσες ερευνητικές του δραστηριότητες αναφέρονται στην:

  • Ανάπτυξη Αναλυτικών μεθοδολογιών με Διαχωριστικές τεχνικές (HPLC, HILIC, CZE, MEKC).
  • Εφαρμογή Νέων Στατικών Φάσεων (μονολιθικές και στήλες συμπαγούς πυρήνα) στην Υγρή Χρωματογραφία (LC) και σε συστήματα Συνεχούς Ροής Χαμηλής Πίεσης (SIC).
  • Αυτοματοποιημένη εν σειρά προκατεργασία δείγματος σε σύζευξη με διαχωριστικές τεχνικές (SIA/ZF-HPLC).
  • Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό θειολών και αμινών σε διάφορα υποστρώματα (τρόφιμα, βιολογικά δείγματα, φαρμακευτικά σκευάσματα), μετά από παραγωγοποίηση.

Δημσίευσε 77 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και συντελεστή βαρύτητας και συμμετείχε σε 18 διεθνή και 4 εθνικά επιστημονικά συνέδρια με 40 ανακοινώσεις.

Είναι συν-συγγραφέας, κατόπιν πρόσκλησης, 3 κεφαλαίων σε 3 διεθνή επιστημονικά συγγράμματα και 1 άρθρου ανασκόπησης σε διεθνή επιστημονική εγκυκλοπαίδεια, καθώς επίσης συγγραφέας 4 διδακτικών συγγραμμάτων, συν-συγγραφέας 4 διδακτικών συγγραμμάτων και 3 διδακτικών σημειώσεων στην Ελληνική Γλώσσα στο πεδίο της Αναλυτικής Χημείας.

Είναι μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Σύνταξης (Editorial Board Member) 5 επιστημονικών διεθνών περιοδικών, κριτής ενός ξενόγλωσσου επιστημονικού ηλεκτρονικού βιβλίου, κριτής μεγάλου αριθμού επιστημονικών άρθρων σε 26 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μέλος επιτροπών κρίσης Διδακτορικών Διατριβών (PhD adjudication member) διεθνούς πανεπιστημίου (S. V. University, Tirupati, India).

Tο ερευνητικό του έργο αναγνωρίστηκε από Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα, λαμβάνοντας από αυτούς μια σειρά τιμητικών διακρίσεων.