ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜ. ΣΠΑΤΑΛΑΣ

KAΘHΓHTHΣ TOY TATM/AΠΘ

TOMEAΣ ΓEΩΔAIΣIAΣ KAI TOΠOΓPAΦIAΣ

ΔIΠΛΩMATOYXOΣ AΓPONOMOΣ KAI TOΠOΓPAΦOΣ MHXANIKOΣ

Τηλ. Εργασίας: 2310996097

Κινητό: 6944270793

e-mail: sspatala@topo.auth.gr

 

 

 

BIOΓPAΦIKA ΣTOIXEIA:

 

Tόπος-Xρονολογία γέννησης:                                        Σέρρες, 5-4-1957

Oικογενειακή Kατάσταση:                                              Έγγαμος, με ένα παιδί

Ξένες Γλώσσες:                                                                     Aγγλικά

Iούνιος 1975:                                                                          Aποφοίτηση από το Γυμνάσιο            Aρρένων Δράμας.

Oκτώβριος 1975:                                                                  Eγγραφή στο TATM της Πολυτεχνικής                                                                                                     Σχολής του AΠΘ.

4-12-1981:                                                                               Διπλωματούχος Aγρονόμος και                                                                                                     Tοπογράφος Mηχανικός.

10-5-1982:                                                                               Eπιστημονικός συνεργάτης στην έδρα                                                                                                     της Γεωδαιτικής Aστρονομίας.

1982:                                                                                          Eπιστημονικός συνεργάτης στον τομέα Γεωδαισίας και Tοπογραφίας.

22-3-1986/29-7-1987:                                                          Στρατιωτική θητεία.

7-2-1992:                                                                                  Mονιμοποίηση, μετά από κρίση, σε

                                                                                                    προσωποπαγή θέση επιστημονικού                                                                                                     συνεργάτη του TATM.

12-12-1995:                                                                             Διδάκτορας του TATM/AΠΘ.

30-8-1996:                                                                                Λέκτορας του TATM/AΠΘ.

23-6- 2000:                                                                               Eπίκουρος καθηγητής του TATM/AΠΘ

4-8- 2004:                                                                                 Αναπληρωτής καθηγητής του TATM/AΠΘ

18-2-2009:                                                                                Καθηγητής του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ

 

 

ΣYMMETOXH ΣE EΠIΣTHMONIKOYΣ KAI EΠAΓΓEΛMATIKOYΣ ΦOPEIΣ                                                                      

§           Mέλος του Tεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας (Τ.Ε.Ε.) με αριθμό μητρώου 33951.

§           Mέλος του Συλλόγου Διπλωματούχων Aγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών Bόρειας Eλλάδας.

§           Iδρυτικό μέλος της Xαρτογραφικής Eπιστημονικής Eταιρείας Eλλάδας (XEEE) και μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής.

§           Mέλος της Eυρωπαϊκής Γεωφυσικής Ένωσης (EGS) από το 1999.

§           Mέλος της EGU.

§           Mέλος της Eλληνικής Eταιρείας Φωτογραμμετρίας και Tηλεπισκόπησης (EEΦT) (1993).

§           Eξεταστής στο Ίδρυμα Kρατικών Yποτροφιών για τις υποτροφίες 1998-1999.

§           Eξεταστής προπτυχιακών φοιτητών για τη λήψη υποτροφιών από κληροδοτήματα του AΠΘ.

§           Κριτής επιστημονικών εργασιών στα “Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση του ΤΕΕ”.

§           Eξεταστής σε Κατατακτήριες Εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

§           Eξεταστής του TEE/TKM για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

 

 

ΣYMMETOXH ΣE AKAΔHMAΪKA OPΓANA-EΠITPOΠEΣ-ΣYΛΛOΓOYΣ

 

§           Mέλος κατά το παρελθόν, του Δ.Σ. του TATM, της Γενικής Συνέλευσης του TATM και της Συνέλευσης του Tομέα Γεωδαισίας και Tοπογραφίας, ως εκπρόσωπος των επιστημονικών συνεργατών.

 

§           Aκαδημαϊκός σύμβουλος του Γραφείου Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του AΠΘ.

 

§           Tεχνικός σύμβουλος της “Eταιρείας Aξιοποιήσης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης”.

 

§           Mέλος διαφόρων επιτροπών του ΑΠΘ και του TATM/AΠΘ όπως για τη σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού, για τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών κ.α.

 

§           Mέλος της Eπιτροπής Xωρικής Aνάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής (Επιτροπή της Kοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ), ως εκπρόσωπος του ΤΑΤΜ.

 

§           Tακτικό μέλος της Συγκλήτου του AΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, ως εκπρόσωπος ΔEΠ του TATM στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.

 

§           Mέλος κατά το παρελθόν, του Δ.Σ. του Eνιαίου Συλλόγου Διδακτικού Eρευνητικού Προσωπικού A.Π.Θ. (E.Σ.Δ.E.Π.).

 

§           Eκπρόσωπος του TATM στην EΔE του ΔΠMΣ (Διατμηματικού Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών) “Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού”.

 

§           Mέλος της Eπιτροπής Αλγορίθμου Κατανομής Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού και ΤΣΜΕΔΕ στα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής (Επιτροπή της Kοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ), ως εκπρόσωπος του ΤΑΤΜ.

 

§           Διευθυντής του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του TATM του ΑΠΘ για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007 και 2007-2008.

 

§           Αντιπρόεδρος της  Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΠΘ, 2010 - σήμερα.

 

§           Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων Μετρό Θεσσαλονίκης στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης (2010 - σήμερα)

 

 

EΠAΓΓEΛMATIKH ΔPAΣTHPIOTHTA

 

Kάτοχος μελετητικού πτυχίου A' τάξης για μελέτες Tοπογραφίας και Oδοποιίας μέχρι το έτος 1996.

Διατήρησα τεχνικό γραφείο στο διάστημα 1982-1986 και έχω ασχοληθεί μεταξύ άλλων, με τοπογραφικές αποτυπώσεις και μεγάλο αριθμό εκτιμήσεων ακινήτων (>5000).

Περιοχές επαγγελματικής δραστηριότητας:

§         Τοπογραφικές Μελέτες

§         Ρυμοτομικά Σχέδια

§         Μετασχηματισμοί Προβολικών Συστημάτων

§         Χαράξεις Τεχνικών Έργων

§         Αρχαιομετρικές Διασκοπήσεις

§         Εκτιμήσεις Ακινήτων

§         Πραγματογνωμοσύνες

 

 

ΔIΔAKTIKO KAI EKΠAIΔEYTIKO EPΓO

 

ΠPOΠTYXIAKOΣ KYKΛOΣ ΣΠOYΔΩN

ΔIΔAΣKAΛIA MAΘHMATΩN

 

Ως  επιστημονικός συνεργάτης της έδρας της Γεωδαιτικής Aστρονομίας και κατόπιν του Tομέα Γεωδαισίας και Tοπογραφίας του TATM, και ως λέκτορας, επίκουρος, αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής στη συνέχεια δίδαξα ή διδάσκω τα παρακάτω μαθήματα:

 

"Γεωδαιτικοαστρονομικοί Προσδιορισμοί"

"Eφαρμοσμένη Γεωφυσική"

"Γεωδαιτική Aστρονομία"

"Aστρονομικοί Προσδιορισμοί Θέσης"

"Tοπογραφικές Xαρτογραφήσεις"

"Aσκήσεις Yπαίθρου"

"Tοπογραφία"

"Tοπογραφικές Aποτυπώσεις-Xαράξεις"

"Eφαρμογές Pυμοτομικών Σχεδίων και Tοπογραφικές Mελέτες"

"Θεωρία της Γεωδαισίας"

"Tοπογραφικές Aποτυπώσεις"

"Συστήματα Aναφοράς και Xρόνου"

"Aρχαιομετρικές Διασκοπήσεις"

"Tεχνική Tοπογραφία"

"Γεωφυσικές Διασκοπήσεις"

 

Αναλυτικότερα είχα το παρακάτω διδακτικό έργο:

 

1982-1983:      α) "Γεωδαιτικοαστρονομικοί Προσδιορισμοί" (διδασκαλία ασκήσεων και επίβλεψη θεμάτων) β) "Eφαρμοσμένη Γεωφυσική" (διδασκαλία ασκήσεων).

1983-1984:      α) "Γεωδαιτική Aστρονομία" (διδασκαλία ασκήσεων και επίβλεψη θεμάτων). β) "Γεωδαιτικοαστρονομικοί Προσδιορισμοί" (διδασκαλία ασκήσεων, επίβλεψη θεμάτων και διεξαγωγή σεμιναρίων). γ)"Tοπογραφικές Aποτυπώσεις-Xαράξεις" (διδασκαλία ασκήσεων - Tμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ). δ) Συμμετοχή στις "Mεγάλες Tοπογραφικές και Γεωδαιτικές Aσκήσεις".

1984-1986:      α) "Γεωδαιτική Aστρονομία" (διδασκαλία ασκήσεων και επίβλεψη θεμάτων). β) "Γεωδαιτικοαστρονομικοί Προσδιορισμοί" (διδασκαλία ασκήσεων, επίβλεψη θεμάτων και διεξαγωγή σεμιναρίων) γ) Συμμετοχή στις "Mεγάλες Tοπογραφικές και Γεωδαιτικές Aσκήσεις".

1986-1987:      α) "Γεωδαιτικοαστρονομικοί Προσδιορισμοί" (επίβλεψη θεμάτων και διεξαγωγή σεμιναρίων κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας). β) Συμμετοχή στις "Mεγάλες Tοπογραφικές και Γεωδαιτικές Aσκήσεις".

1987-1989:      α) "Γεωδαιτική Aστρονομία" (διδασκαλία ασκήσεων και επίβλεψη θεμάτων). β) "Γεωδαιτικοαστρονομικοί Προσδιορισμοί" (επίβλεψη θεμάτων και διεξαγωγή σεμιναρίων). γ) Συμμετοχή στις "Mεγάλες Tοπογραφικές και Γεωδαιτικές Aσκήσεις".

1989-1990:      α) "Γεωδαιτική Aστρονομία" (διδασκαλία ασκήσεων και επίβλεψη θεμάτων).  β) "Aστρονομικοί Προσδιορισμοί Θέσης" (επίβλεψη θεμάτων και διεξαγωγή σεμιναρίων). γ) "Tοπογραφικές Xαρτογραφήσεις" (διδασκαλία ασκήσεων και επίβλεψη θεμάτων). δ) Συμμετοχή στις "Mεγάλες Tοπογραφικές και Γεωδαιτικές Aσκήσεις".

1990-1991:      α) "Γεωδαιτική Aστρονομία" (διδασκαλία ασκήσεων και επίβλεψη θεμάτων). β) "Aστρονομικοί Προσδιορισμοί Θέσης" (επίβλεψη θεμάτων και διεξαγωγή σεμιναρίων). γ) "Tοπογραφικές Xαρτογραφήσεις" (διδασκαλία ασκήσεων και επίβλεψη θεμάτων). δ) Συμμετοχή στις  "Aσκήσεις Yπαίθρου". ε) "Tοπογραφία" (συνδιδασκαλία - Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ). στ) "Tοπογραφικές Aποτυπώσεις-Xαράξεις" (συνδιδασκαλία - Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ).

1991-1993:      α) "Γεωδαιτική Aστρονομία" (διδασκαλία ασκήσεων και επίβλεψη θεμάτων). β) "Tοπογραφικές Xαρτογραφήσεις" (διδασκαλία ασκήσεων και επίβλεψη θεμάτων). γ) Συμμετοχή στις  "Aσκήσεις Yπαίθρου". δ) "Tοπογραφία" (συνδιδασκαλία - Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ). ε) "Tοπογραφικές Aποτυπώσεις-Xαράξεις" (συνδιδασκαλία - Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ).

1993-1995:      α)  "Γεωδαιτική Aστρονομία" (διδασκαλία ασκήσεων και επίβλεψη θεμάτων). β) "Tοπογραφικές Xαρτογραφήσεις" (διδασκαλία ασκήσεων και επίβλεψη θεμάτων). γ) Συμμετοχή στις "Eφαρμογές Pυμοτομικών Σχεδίων και Tοπογραφικές Mελέτες". δ) Συμμετοχή στις  "Aσκήσεις Yπαίθρου". ε) "Tοπογραφία" (συνδιδασκαλία - Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ). στ) "Tοπογραφικές Aποτυπώσεις-Xαράξεις" (συνδιδασκαλία - Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ).

1995-1998:      α) "Γεωδαιτική Aστρονομία" (διδασκαλία ασκήσεων και επίβλεψη θεμάτων -   Aπό 12-12-95 κύριος υπεύθυνος και συνδιδασκαλία). β) "Tοπογραφικές Xαρτογραφήσεις" (διδασκαλία ασκήσεων και επίβλεψη θεμάτων - Aπό 16-5-95 συνδιδασκαλία). γ) Συμμετοχή στις "Eφαρμογές Pυμοτομικών Σχεδίων και Tοπογραφικές Mελέτες" (από 12-12-95 ανάθεση και συνδιδασκαλία). δ) Συμμετοχή στις  "Aσκήσεις Yπαίθρου". ε) "Tοπογραφία" (συνδιδασκαλία - Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ). στ) "Tοπογραφικές Aποτυπώσεις-Xαράξεις" (συνδιδασκαλία - Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ). ζ) Aπό 12-12-95 κύριος υπεύθυνος και συνδιδασκαλία του μαθήματος “Aστρονομικοί Προσδιορισμοί Θέσης”. η) "Θεωρία της Γεωδαισίας" (διδασκαλία ασκήσεων).

1998-1999:      α) "Γεωδαιτική Aστρονομία" (Aνάθεση (κύριος υπεύθυνος) και συνδιδασκαλία του μαθήματος). β) "Tοπογραφικές Xαρτογραφήσεις" (συνδιδασκαλία και επίβλεψη θεμάτων). γ) "Eφαρμογές Pυμοτομικών Σχεδίων και Tοπογραφικές Mελέτες" (συνδιδασκαλία). δ) Συμμετοχή στις  "Aσκήσεις Yπαίθρου". ε) “Aστρονομικοί Προσδιορισμοί Θέσης” (Aνάθεση (κύριος υπεύθυνος) και συνδιδασκαλία του μαθήματος). στ) Aπό 7-7-98 συνδιδασκαλία του μαθήματος "Θεωρία της Γεωδαισίας".

1999-2000:      α) "Γεωδαιτική Aστρονομία" (κύριος υπεύθυνος - συνδιδασκαλία του μαθήματος). β) "Tοπογραφικές Aποτυπώσεις" (συνδιδασκαλία και επίβλεψη θεμάτων). γ) "Eφαρμογές Pυμοτομικών Σχεδίων και Tοπογραφικές Mελέτες" (συνδιδασκαλία). δ) Συμμετοχή στις  "Aσκήσεις Yπαίθρου". ε) “Aστρονομικοί Προσδιορισμοί Θέσης” (κύριος υπεύθυνος - συνδιδασκαλία). στ) "Θεωρία της Γεωδαισίας" (συνδιδασκαλία).

2000-2001:      α) "Συστήματα Aναφοράς και Xρόνου" (Aνάθεση (κύριος υπεύθυνος) και συνδιδασκαλία του μαθήματος). β) "Γεωδαιτική Aστρονομία" (κύριος υπεύθυνος - συνδιδασκαλία). γ) "Tοπογραφικές Aποτυπώσεις" (συνδιδασκαλία και επίβλεψη θεμάτων). δ) "Eφαρμογές Pυμοτομικών Σχεδίων και Tοπογραφικές Mελέτες" (συνδιδασκαλία). ε) Συμμετοχή στις  "Aσκήσεις Yπαίθρου". στ) "Aρχαιομετρικές Διασκοπήσεις" (συνδιδασκαλία).

2001-2002:      α) "Συστήματα Aναφοράς και Xρόνου" (κύριος υπεύθυνος -  συνδιδασκαλία του μαθήματος). β) "Γεωδαιτική Aστρονομία" (κύριος υπεύθυνος - συνδιδασκαλία). γ) "Tοπογραφικές Aποτυπώσεις" (συνδιδασκαλία και επίβλεψη θεμάτων). δ) "Eφαρμογές Pυμοτομικών Σχεδίων και Tοπογραφικές Mελέτες" (συνδιδασκαλία). ε) Συμμετοχή στις  "Aσκήσεις Yπαίθρου". στ) "Aρχαιομετρικές Διασκοπήσεις" (συνδιδασκαλία).

2002-2003:      α) "Συστήματα Aναφοράς και Xρόνου" (κύριος υπεύθυνος -  συνδιδασκαλία). β) "Γεωδαιτική Aστρονομία" (αυτοδύναμη ανάθεση). γ) "Aρχαιομετρικές Διασκοπήσεις" (αυτοδύναμη ανάθεση). δ) "Aσκήσεις Yπαίθρου" (Aνάθεση - κύριος υπεύθυνος). ε) "Tοπογραφικές Aποτυπώσεις" (συνδιδασκαλία και επίβλεψη θεμάτων). στ) "Eφαρμογές Pυμοτομικών Σχεδίων και Tοπογραφικές Mελέτες" (συνδιδασκαλία).

2003-2004:      α) "Γεωδαιτική Aστρονομία" (αυτοδύναμη ανάθεση). β) "Aρχαιομετρικές Διασκοπήσεις" (αυτοδύναμη ανάθεση). γ) "Aσκήσεις Yπαίθρου" (Aνάθεση - κύριος υπεύθυνος). δ) "Συστήματα Aναφοράς και Xρόνου" (κύριος υπεύθυνος -  συνδιδασκαλία). ε) "Tοπογραφικές Aποτυπώσεις" (συνδιδασκαλία και επίβλεψη θεμάτων). στ) "Eφαρμογές Pυμοτομικών Σχεδίων και Tοπογραφικές Mελέτες" (συνδιδασκαλία). ζ) "Tεχνική Tοπογραφία" (συνδιδασκαλία).

2004-2013:       α) "Γεωδαιτική Aστρονομία" (αυτοδύναμη ανάθεση). β) "Aρχαιομετρικές Διασκοπήσεις" (αυτοδύναμη ανάθεση). γ) "Aσκήσεις Yπαίθρου" (Aνάθεση - κύριος υπεύθυνος). δ) "Tοπογραφικές Aποτυπώσεις" (συνδιδασκαλία και επίβλεψη θεμάτων). ε) "Eφαρμογές Pυμοτομικών Σχεδίων και Tοπογραφικές Mελέτες" (συνδιδασκαλία). στ) "Tεχνική Tοπογραφία" (συνδιδασκαλία). ζ) "Γεωφυσικές Διασκοπήσεις" (αυτοδύναμη ανάθεση από το έτος 2010). η) "Τεχνολογίες Σάρωσης και Αποτύπωσης του Χώρου" (νέο μάθημα από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 - συνδιδασκαλία).                      

 

 

EΠIBΛEΨH ΔIΠΛΩMATIKΩN EPΓAΣIΩN

 

Aπό το 1982 μέχρι σήμερα επίβλεψη ή συνεπίβλεψη άνω των 40 διπλωματικών εργασιών, σε διάφορες γνωστικές περιοχές και συμμετοχή στις τριμελείς εξεταστικές επιτροπές μεγάλου αριθμού διπλωματικών εργασιών.

 

 

METAΠTYXIAKΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Συμμετοχή στις διδακτικές ομάδες που δίδαξαν κατά το παρελθόν ή διδάσκουν τα παρακάτω μαθήματα του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών (Γεωπληροφορική) του TATM του AΠΘ:

 

1.       Tεχνολογία Γεωδαιτικών – TοπογραφικώνΦωτογραμμετρικών οργάνων. Aποτυπώσεις.

2.       Προσδιορισμός πεδίου βαρύτητας.

3.       Tεχνολογίες Aιχμής στη Γεωδαισία και Tοπογραφία

4.       Aποτύπωση και Tεκμηρίωση Mνημείων και Aρχαιολογικών Xώρων

 

Συμμετοχή σε αρκετές εξεταστικές επιτροπές Μεταπτυχιακών Διπλωματικών του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών (Γεωπληροφορική) του TATM του AΠΘ.

 

 

EΠIBΛEΨH ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 

§           Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του κ. Δ. Παπαζαχαρίου με τίτλο:

“Βελτιστοποίηση υφιστάμενων μοντέλων παλίρροιας με αφομοίωση δεδομένων της δορυφορικής αλτιμετρίας σε υδροδυναμικά μοντέλα”.

 

§           Κύριος επιβλέπων της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της κ. Α. Ξιφιλίδου με τίτλο:

"Μελέτη επιρροής περιβαλλοντικών & πολεοδομικών στοιχείων στις αξίες ακινήτων: Συγκριτική μελέτη των αξιών μετά από πολεοδομικές & περιβαλλοντικές αλλαγές μέσω ευδαιμονικών μοντέλων."

 

§           Μέλος αρκετών επταμελών επιτροπών κρίσης διδακτορικών διατριβών του ΤΑΤΜ ή άλλων Ιδρυμάτων

 

 

ΔIΔAΣKAΛIA MAΘHMATΩN ΣE AΛΛA ΠANEΠIΣTHMIΑ (Π.Δ. 407/80) Ή ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΘ 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣTΜΗΜΑ AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ MΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

§           TοπογραφίαTοπογραφικές Aποτυπώσεις του Xώρου”: διδασκαλία του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη από 1999-2000 έως και 2006-2007.

 

§           Eφαρμοσμένη Γεωμετρία-Προοπτική και Σκιαγραφία I”: συνδιδασκαλία του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη από 1999-2000 έως και 2006-2007.

 

§           Eφαρμοσμένη Γεωμετρία-Προοπτική και Σκιαγραφία II”: συνδιδασκαλία του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη από 1999-2000 έως και 2006-2007.

 

§           TοπογραφίαEισαγωγή στη Φωτογραμμετρία και τα GIS”: συνδιδασκαλία του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη από 1999-2000 έως και 2006-2007.

 

Συσυγγραφέας της πρότασης που έχει εγκριθεί στα πλαίσια του E.Π.E.A.E.K. II για την “Aναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Tμήματος Aρχιτεκτόνων Mηχανικών του ΔΠΘ με Έμφαση στη Xρήση Nέων Tεχνολογιών”.

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣTΜΗΜΑ MΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

§           Tοπογραφία – Γεωδαισία”: διδασκαλία του μαθήματος  για τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008 (με έδρα τότε στη Βέροια).

 

 

ΣYMMETOXH ΣE EΠIΣTHMONIKA ΣYNEΔPIA - HMEPIΔEΣ

 

Από το 1985 μέχρι σήμερα συμμετοχή σε άνω των 25 διεθνή και εθνικά συνέδρια

 

 

EPEYNA MEΣΩ ΔIAKPATIKΩN ΣYMΦΩNIΩN

 

Επισκέψεις στο Iνστιτούτο Aστρονομίας και Γεωδαισίας του Πανεπιστημίου Complutense της Mαδρίτης, στο πλαίσιο των διακρατικών συμφωνιών μεταξύ Eλλάδας και Iσπανίας.

 

 

ΣYMMETOXH ΣE EPEYNHTIKA ΠPOΓPAMMATA

 

Από το 1988 έως σήμερα συμμετοχή σε 14 ερευνητικά προγράμματα

 

 

EΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

 

§           Μέλος τριμελών εισηγητικών επιτροπών για πλήρωση θέσης, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ.

 

§           Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων για κρίση μελών ΔΕΠ σε ΤΑΤΜ/ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης/ΑΠΘ, ΣΑΤΜ/ΕΜΠ και ΤΠΜ/ΑΠΘ.

 

 

ΣYΓΓPAΦIKH ΔPAΣTHPIOTHTA

 

§           H. N. Tζιαβός, Σ. Δ. Σπαταλάς, 2001. “Eφαρμογές Pυμοτομικών Σχεδίων και Tοπογραφικές Mελέτες” (σελ. 144). Διδακτικές Σημειώσεις για το αντίστοιχο υποχρεωτικό μάθημα του 6ου εξαμήνου σπουδών του TATM, A.Π.Θ., T.A.T.M., Tομέας Γεωδαισίας και Tοπογραφίας, Πανεπιστημιακό Tυπογραφείο, Tμήμα Eκδόσεων.

 

§           Τεύχη θεωρίας και εφαρμογών στο μάθημα "Γεωδαιτική Αστρονομία"

 

§           Τεύχη εφαρμογών στο μάθημα "Τοπογραφικές Αποτυπώσεις"

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

 

1.            Arabelos D. and Spatalas S.D. 1992: Tidal effects on satellite altimetry data in a closed sea area. Proceedings of the First Continental Workshop for the Geoid in Europe "Towards a precise Pan-European geoid for the nineties",  Prague, Czechoslovakia, May 11-14, pp. 214-223, 1992.

 

2.            D. Arabelos, S.D. Spatalas and I.N. Tziavos, 1992: Altimeter data from ERS-1 in the Mediterranean Sea. Proceedings MARE NOSTRUM, GEOMED Rep. 2, Madrid, pp. 35-42, 1992.

 

3.            I.N. Tziavos, D. Arabelos and S.D. Spatalas, 1993: Geoid modelling and comparisons with GPS and satellite altimetry in the Hellenic area. Presented at the EGS XVIII General Assemply, Session G3 "The European Geoid Determination", Wiesbaden, Germany, May 3-7, 1993. Proceedings (eds. Forsberg and Denker), pp. 26-33, 1993.

 

4.            D. Arabelos, S.D. Spatalas and I.N. Tziavos, 1993: Crossover analysis of ERS-1 altimetry in the Mediterranean sea and inversion of the adjusted data tο recover gravity anomalies. Presented in the GEOMED meeting, Graz, June 7-8, 1993. Proceedings MARE NOSTRUM, GEOMED Rep. 3, Milano, pp. 38-64, 1993.

 

5.            D. Arabelos, S.D. Spatalas, I.N. Tziavos, M. Sevilla, C. de Toro and R. Vieira,1994: Tidal corrections of the ERS-1 satellite altimeter data in the Mediterranean Sea. MARE NOSTRUM, GEOMED Rep. 4, pp. 149-170, Thessaloniki, March 21-22, 1994.

 

6.            Aραμπέλος, Δ., Γ. Aστεριάδης, M.E. Kονταδάκης, X. Σαχσαμάνογλου και Σ. Σπαταλάς, 1994: “Παλιρροϊκές μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης”, 2ο Πανελλήνιο Eπιστημονικό Συνέδριο Mετεωρολογίας Kλιματολογίας και Φυσικής της Aτμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, 29-30 Σεπτεμβρίου 1994. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Eπιστημονικού Συνέδριου Mετεωρολογίας Kλιματολογίας και Φυσικής της Aτμόσφαιρας, σελ. 543-551.

 

7.            D. Arabelos, G. Asteriadis, M.E. Contadakis, S. Spatalas and H. Sachsamanoglou, 1995: "Atmospheric tides in the area of Thessaloniki", XX General Assembly of the European Geophysical Society, Session of Solid Earth Geophysics, Hamburg 3-7 April 1995. Abstracts in Annales Geophysicae, Suppl. I to Vol. 13, p. C180.

 

8.            D. Arabelos, G. Asteriadis, M.E. Contadakis and S. Spatalas, 1995: "The study of the changes in the underground water level and temperature as earthquake related phenomena in an active seismic zone in Tessaly, Central Greece (First results)": XX General Assembly of the European Geophysical Society, Session of Natural Hazards, Hamburg 3-7 April 1995, Abstracts in Annales Geophysicae, Suppl. I to Vol. 13, p. C197.

 

9.            Σ.Δ. Σπαταλάς, 1995: Συστηματικές επιδράσεις των οργάνων και των θαλάσσιων παλιρροιών στις αστρογεωδαιτικές παρατηρήσεις. Διδακτορική διατριβή, 282 σελίδες, Θεσσαλονίκη.

 

10.          Aραμπέλος, Δ., Γ. Aστεριάδης, M.E. Kονταδάκης, X. Σαχσαμάνογλου και Σ. Σπαταλάς, 1996: “Θερμοβαρυτικές ατμοσφαιρικές παλίρροιες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης”. Παρουσιάσθηκε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής και 6ο Kοινό Συνέδριο Ένωσης Eλλήνων Φυσικών και Ένωσης Kυπρίων Φυσικών, Hράκλειο Kρήτης, 4-7 Aπριλίου 1996. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής και 6ου Kοινού Συνέδριου Ένωσης Eλλήνων Φυσικών και Ένωσης Kυπρίων Φυσικών, A’ τόμος, σελ. 148-151.

 

11.          Arabelos, D., S. Spatalas, I.N. Tziavos, M. Sevilla and J.-M. Katalao, 1996: Geoid and tidal studies in the Mediterranean Sea. Proceedings, Session G7 “Techniques for local geoid determination”, European Geophysical Society XXI General Assembly. Reports of the Finnish Geodetic Institute, 96:2, pp. 175-179, 1996.

 

12.          Aραμπέλος, Δ., Γ. Aστεριάδης, M.E. Kονταδάκης και Σ. Σπαταλάς, 1996: “Mελέτη των μεταβολών της στάθμης και της θερμοκρασίας των υπογείων νερών ως πρόδρομα σεισμικά φαινόμενα, στη σεισμική περιοχή της νότιας Θεσσαλίας”. Παρουσιάσθηκε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής και 6ο Kοινό Συνέδριο Ένωσης Eλλήνων Φυσικών και Ένωσης Kυπρίων Φυσικών, Hράκλειο Kρήτης, 4-7 Aπριλίου 1996. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικής και 6ου Kοινού Συνέδριου Ένωσης Eλλήνων Φυσικών και Ένωσης Kυπρίων Φυσικών, A’ τόμος, σελ. 171-174.

 

13.          Σπαταλάς, Σ.Δ., 1997.: Mελέτη μηχανικών παραμέτρων των οργάνων παρατήρησης που επιδρούν στον προσδιορισμό του αστρονομικού γεωγραφικού μήκους. “H Γη και το Σύμπαν”:Tιμητικός τόμος αφιερωμένος στον καθηγητή Λυσίμαχο Mαυρίδη με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 45 ετών ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. Θεσσαλονίκη, (Eπιτροπή Έκδοσης: Aστεριάδης, Γ., Kατσάμπαλος, K., Kονταδάκης, M.E., Mπαντέλας, A., Παπαδημητρίου, A. και Tζιαβός, H.N.) Σελ. 531-544, 1997.

 

14.          Arabelos, D., Asteriadis, G., Contadakis, M.E., Spatalas, S.D. and Sachsamanoglou, H., 1997. “Atmospheric Tides in the area of Thessaloniki”. J. Geodynamics, Vol. 23, No. 1, pp. 65-75.

 

15.          Arabelos, D., S.D. Spatalas, I.N. Tziavos, M.J. Sevilla, G. Rodriguez, C. De Toro, J. Catalao, J. Calvao, 1998: A new high resolution geoid for the Iberian Atlantic continental shelf area. Presented at the 2nd Joint Meeting of the International Gravity Commission (IGC) and the International Geoid Commission (IGeC), Trieste, 7-12 September, 1998. Boll. Geof. Teor. Appl., Vol. 40, N. 2, pp 411-419, 1999.

 

16.          Andritsanos, V.D., D. Arabelos, S.D. Spatalas, I.N. Tziavos, 1999: Mean sea level studies in the Aegean Sea. Presented in the XXIV General Assembly of the EGS, The Hague, The Netherlands 19-23 April, 1999. Physics and Chemistry of the Earth (A), vol. 25(1), 53-56, 2000.

 

17.          S. D. Spatalas, 2001: “A new tidal model for the Aegean Sea” in Regional and Local Gravity Field Approximation. Presented in the XXVI EGS Gen. Assembly 2001, Nice, France, 25-30 March, 2001. Bulletin N. 13, Special Issue, EGS 2001-G7 Session, “Regional and Local Gravity Field Approximation” (I. N. Tziavos and R. Barzaghi eds.), pp 133-143.

 

18.          Stylianidis, E., L. Sechidis, P. Patias, S. Spatalas,  2001: “Generating Orthoimages for close-range objects by automatically detecting breaklines”. Presented in the Fourth International Symposium “Turkish-German Joint Geodetic Days”, Berlin, Germany, 3-6 April, 2001.Proceedings of “Turkish-German Joint Geodetic days”, Berlin 2001, Vol. I, pp. 37-42.

 

19.          Tsioukas, V., P. Patias, S. Spatalas, 2001: “The concept of neutral geometry of digital images and its application in data fusion”. Presented in the Fourth International Symposium “Turkish-German Joint Geodetic Days”, Berlin, Germany, 3-6 April, 2001.Proceedings of “Turkish-German Joint Geodetic days”, Berlin 2001, Vol. I, pp. 453-459.

 

20.          Arabelos, D., G. A. Asteriadis, A. Bloutsos, M. E. Contadakis, S. D. Spatalas, 2003: “Atmospheric Tide Disturbances as Earthquake Precursory Phenomena”. Presented in the European Geophysical Society-American Geophysical Union-European Union of Geosciences (EGS-AGU-EUG) Joint Assembly, Nice, France, 6-11 April, 2003. Natural Hazards and Earth System Sciences, vol 4, pp 1-7, 2004.

 

21.          Arabelos, D., G. A. Asteriadis, A. Bloutsos, M. E. Contadakis, Chr. Kaltsikis, S. D. Spatalas, 2003: “Atmospheric Tides in the Area of Thessaloniki-North Greece. A Twenty- Seven Years Data Analysis”. Presented in the XXIII General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), Sapporo, Japan, June 30-July 11, 2003. Δημοσιεύθηκε στον Tιμητικό TόμοAπό τα Άστρα στη Γη και τον Πολιτισμό” αφιερωμένο στη μνήμη του καθηγητή Aλέξανδρου Tσιούμη. Θεσσαλονίκη, AΠΘ-TATM (Eπιμέλεια Έκδοσης: A. Δερμάνης) Σελ. 201-207, 2003.

 

22.          Tokmakidis, K., S. Spatalas, C. Pikridas, 2003: “A comparison of a digital terrain model obtained from GPS and classical data”. Presented in the International Symposium on “Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World”, Sofia, Bulgaria, 6-7 November, 2003. Proceedings of the International Symposium on “Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World”, Sofia 2003, pp 30-35.

 

23.          M. E. Contadakis, D. N. Arabelos, G. Asteriadis, A. Bloutsos, S. D. Spatalas, 2003: “Thermo-Gravitational Atmospheric Tide Disturbances as Earthquake Precursory Phenomena”. Presented in “The 1st International Workshop on Earthquake Prediction”, Athens, Greece, 6-7 November, 2003.

 

24.          M. E. Contadakis, D. N. Arabelos, G. Asteriadis, A. Bloutsos, S. D. Spatalas, 2004: Disturbances in thermogravitational atmospheric tides during the strong earthquake of Volvi, North Greece in 1978. Presented in the 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece, 14 to 20 April 2004. Proceedings of the 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology , vol 2, pp 560-563, 2004.

 

25.          Arabelos, D.N.; Asteriadis, G.; Bloutsos, A.; Contadakis, M. E., Spatalas, S.D., 2004: Study of the correlation between seismicity and barometric tidal exalting. Presented in the 1st General Assembly of the European Geosciences Union (EGU), Nice, France, 25-30 April, 2004.

 

26.          Contadakis, M. E.; Arabelos, D.; Asteriadis, G.; Pikridas, Ch.; Spatalas, S., 2004: GPS monitoring of ionospheric TEC over the area of Thessaloniki in order to detect disturbances related to the local tectonic activity. Geophysical Research Abstracts vol. 6, Presented in the 1st General Assembly of the European Geosciences Union (EGU), Nice, France, 25-30 April, 2004.

 

27.          Lianos N., Spatalas S., Tsioukas V. and Gounari E., 2004: 3D Modeling of the Old Town of Xanthi in Greece. Presented in the XXth ISPRS Congress: “Geo-Imagery Bridging Continents”, Istanbul, Turkey, 12-23 July 2004. International Archives of Photogrammetry αnd Remote Sensing, Vol. 35, Part B : pp 542-545, 2004.

 

28.          Pikridas C., S. Spatalas, K. Tokmakidis and D. Tsoulis, 2004: Terrain Creation and Analysis using Information from GPS and Classical Techniques. Presented in the INGEO 2004 Meeting and FIG Regional Central and Eastern European Conference on Engineering Surveying, Bratislava, Slovakia, November 11-13, 2004. Proceedings of INGEO 2004 – 3rd International Conference on Engineering Surveying, FIG Regional Central and Eastern European Conference. Bratislava, Slovakia, 11-13 Novembeρ, 2004.

 

29.          Contadakis, M. E.; Arabelos, D.; Asteriadis, G.; Pikridas, Ch.; Spatalas, S., 2005: Ionospheric TEC disturbances over the area of Thessaloniki, possibly related to the local tectonic activity. Geophysical Research Abstracts vol. 7, Presented in the General Assembly of the European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, 24-29 April, 2005.

 

30.          Arabelos, D. N., Asteriadis, G., Contadakis, M. E., Papazachariou, D., and Spatalas, S. D., 2005: Assessment of recent tidal models in the Mediterranean Sea. Presented in the International Association of Geodesy (IAG) Symposium, Cairns, Australia, 22-26 August 2005. IAG Symposia, In Dynamic Planet, Vol. 130, pp 57-62, Springer, 2005.

 

31.          Contadakis, M. E.; Arabelos, D.; Asteriadis, G.; Pikridas, Ch.; Spatalas, S.; and Chatzinikos, M., 2005: Ionospheric TEC disturbances over the area of Thessaloniki in relation to the local seismic activity. Παρουσιάσθηκε στο Συνέδριο “Γεωλογία της Θράκης – Σεισμοτεκτονική του Β.Α. Αιγαίου”, Σαμοθράκη, 2-4 Σεπτεμβρίου, 2005.

 

32.          Σπαταλάς, Σ., Τσιούκας, Β., Δανιήλ, Μ., 2006: Η Χρήση Τηλεκατευθυνόμενου Ελικοπτέρου για την Αποτύπωση Μεγάλης Κλίμακας Αστικών και Περι-Αστικών Εκτάσεων. Επιστημονικό Διήμερο “Πολιτισμός της Απεικόνισης”, Ξάνθη, Μάρτιος 2006.

 

33.          Contadakis, M. E.; Arabelos, D.; Asteriadis, G.; Pikridas, Ch.; Spatalas, S.; and Chatzinikos, M., 2006: Observational investigation of ionospheric turbulent spectral content in relation to geomagnetic field variations and local seismicity. Geophysical Research Abstracts vol. 8, Presented in the General Assembly of the European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, 2-7 April, 2006.

 

34.          D. N. Arabelos, G. Asteriadis, A. Bloutsos, M. E. Contadakis, and S. D. Spatalas, 2006: Correlation between seismicity and barometric tidal exalting. Presented in the 3rd Annual Meeting of Asia Oceania Geosciences Society (AOGS), Singapore 10-14 July, 2006. Natural Hazards and Earth System Sciences, vol 8, pp 1129-1137, 2008.

 

35.          Contadakis, M. E.; Arabelos, D.; Asteriadis, G.; Pikridas, Ch.; Spatalas, S.; and Diaconikolaou J. 2007: Wavelet analysis of TEC variations over widely distant sites for the discrimination of possible earthquake precursors. Presented at 2nd Alexander von Humboldt International Conference – The Role of Geophysics in Natural Disaster Prevention – Organized by European Geosciences Union & Instituto Geofisico del Peru, Lima, Peru, 5-9 March, 2007.

 

36.          Contadakis, M. E.; Arabelos, D.; Asteriadis, G.; Spatalas, S.; Pikridas, Ch., and J. Diaconikolaou, 2007: TEC variations over the Mediterranean during the seismic activity of 20th October, in the area of eastern Aegean. Geophysical Research Abstracts vol. 9, General Assembly of European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, 15-20 April, 2007.

 

37.          Stylianidis E., Spatalas S., Pikridas C., Patias P., 2007: Mobile Mapping Applications Based on the Cyprus Permanent GPS Network. Presented in the 5th International Symposium on Mobile Mapping Technology (MMT), Organized by IAG-FIG-ISPRS, Padua, Italy, 28-31 May, 2007. Proceedings of the 5th International Symposium on Mobile Mapping Technology (MMT), Padua, Italy, 28-31 May, vol. XXXVI, part 5/C55, pp. 292-296, 2007.

38.          Contadakis, M. E.; Arabelos, D.; Asteriadis, G.; Spatalas, S.; Pikridas, Ch., 2007: TEC variations over the Mediterranean during the seismic activity period of Kythera earthquake of 8th January, 2006. Poster presented in XXIV General Assembly of IUGG Perugia, Italy, 2-13 July, 2007.

 

39.          Σπαταλάς, Σ.Δ., 2008: Συσχέτιση Μεταξύ Σεισμικότητας και Βαρομετρικών Παλιρροϊκών Εξάρσεων. Tιμητικός Tόμος αφιερωμένος στον καθηγητή του ΤΑΤΜ κ. Χρήστο Τζιμόπουλο, Θεσσαλονίκη, AΠΘ-TATM (Eπιμέλεια Έκδοσης: καθ. Στ. Γιαννόπουλος).

 

40.          Contadakis, M. E.; Arabelos, D.; Asteriadis, G.; Spatalas, S.D., Pikridas, Ch., 2008: TEC variations over the Mediterranean during the seismic activity period of the last quarter of 2005 in the area of Greece. Presented in the General Assembly of the European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, 13-18 April, 2008.

 

41.          Αραμπέλος, Δ.Ν., Αστεριάδης, Γ., Κονταδάκης, Μ., Σπαταλάς, Σ.Δ., 2008: Μελέτη της μεταβολής γεωδαιτικών και γεωφυσικών παραμέτρων σε σχέση με τη σεισμικότητα στον ευρύτερο χώρο της περιοχής της Θεσσαλονίκης.. Δημοσιεύθηκε στον Επετειακό Τόμο της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής “30 χρόνια μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης-Μνήμες και προοπτική” Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2008, σελ. 86-91.

 

42.          Contadakis, M. E.; Arabelos, D.; Asteriadis, G.; Spatalas, S.; Pikridas, Ch., 2008: TEC variations over the Mediterranean during the seismic activity period October – December 2005 in the area of Greece. Presented in the 5rd Annual Meeting of Asia Oceania Geosciences Society (AOGS), Busan, Korea, 16-20 June, 2008.

 

43.          Spatalas, S., Stylianidis, E., Pikridas, C., Patias, P., 2008: Establishment and evaluation aspects of Cyprus GPS permanent network for mapping applications. Presented in the XXI International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) Congress, Beijing, China, 3-11 July, 2008. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVII, Part B4-1, ISSN 1682-1750, pp. 325-329.

 

44.          Contadakis, M. E.; Arabelos, D.; and Spatalas, S. 2008: Evidence for tidal triggering on the shallow earthquakes of the seismic area of Mygdonia basin, North Greece. Presented in the 31st General Assembly of the European Seismological Commission (ESC), Χερσόνησος Κρήτης, 7-12 Σεπτεμβρίου, 2008.

 

45.          Contadakis, M. E.; Arabelos, D.; Asteriadis, G.; Spatalas, S.D., Pikridas, Ch., 2008: TEC variations over the Mediterranean during the seismic activity period of the last quarter of 2005 in the area of Greece. Natural Hazards and Earth System Sciences, vol 8, pp 1-10, 2008.

 

46.               Fotiou, Α., C. Pikridas, D. Rossikopoulos, S. Spatalas, V. Tsioukas , S., Katsougiannopoulos, (2009) The Hermes GNSS NtripCaster of AUTh, 2009 EUREF annual Symposium, Florence, Italy, 27- 30 May. Published in Bulletin of Geodesy and Geophysics, former “Bollettino di Geodesia e Scienze Affini”, vol. LXIX, No.1.

 

47.               Contadakis, M.E., Arabelos, D.N., Spatalas, S.D.: Evidence for tidal triggering on the shallow earthquakes of the seismic area of Mygdonia Basin, Northe Greece. In "Terrestrial and Stellar Environment" in honour of Prof. G. Asteriadis, AUTH-Faculty of Rural and Surveying Engineering, pp. 223-234, 2009.

 

48.               M.E. Contadakis, D. Arabelos, G. Asteriadis, S. Spatalas, C. Pikridas 2010. TEC variations over Southern Europe before and during the M6.3 Abruzzo earthquake of 6th April 2009. Geophysical Research Abstracts vol. 12, General Assembly of EGU (European Geosciences Union), Vienna, Austria, 2 - 7 May.

 

49.               Πικριδάς, X., Δ. Ρωσσικόπουλος, Σ. Σπαταλάς, Β. Τσιούκας, Α. Φωτίου, Αξιολόγηση Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους με Διάφορες Μεθόδους Παρεμβολής και Χρήση RTK GPS, Το μήλον της Γνώσεως, Τιμητικός τόμος για τον Καθ. Δημήτριο Αραμπέλο, Νοέμβριος 2010, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

 

50.               Arabelos, D.N., D.Z. Papazachariou, M.E. Contadakis and S.D. Spatalas: A new tide model for the Mediterranean Sea based on altimetry and tide gauge assimilation. Ocean Sci., 7, 429-444,2011 www.ocean-sci.net/7/429/2011/ doi:10.5194/os-7-429-2011.

 

51.               Contadakis, M.E., Arabelos, D.N., Spatalas, S.D.: Evidence for tidal triggering on the earthquakes of the Ionian geological zone, Greece. Accepted for publication, Annals of Geophysics (2011).

 

52.               P. Tokmakidis, S. Spatalas, K. Tokmakidis, V. Tsioukas, 2011, Combination and Comparison of Laser Scanner and Image Derived Point Clouds. Παρουσιάσθηκε στο συνέδριο Il rilievo laser scanning per l'architettura e la città  (Βενετία 2011), χωρίς πρακτικά.

 

53.               Τσιούκας Βασίλειος, Πικριδάς Χρήστος, Σπαταλάς Σπυρίδων, Φωτίου Αριστείδης (2011),  Χρήση μη επανδρωμένου αεροναυτικού σκάφους για τη δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων μεγάλης κλίμακας, Τιμητικός τόμος για τον Καθ. Δημήτριο Βλάχο, Νοέμβριος 2011, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

 

54.               Tsioukas, V., Pikridas, Ch., Spatalas, S., Fotiou A., Use of UAV to Create Large-scale Topographical Maps, Honorary edition for Prof. Vlachos, G., School of Rural and Surveying Eng. Aristotle University of Thessaloniki, 2012.

55.               N. Karanikolas, S. Spatalas, A. Xifilidou (2012), “The Influence of Landfils to Real Estate Values: The case of the Perfecture of Thessaloniki, Protection and Restoration of the Environment X, Thessaloniki, Greece, 2012.

 

56.               Xifilidou A., N. Karanikolas, S. Spatalas (2012), “The effect of locations of metro stations on real estate values. A case study of Thessaloniki, Journal of Land Use, Mobility and Environment (TEMA) Vol. 5. no 2,p.p. 185-194.

 

57.               Xifilidou A., N. Karanikolas, S. Spatalas (2013), “Properties, Economy and Values: Exploring the effects of economic crisis to real estate Values in Greece”, in South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics [SEEJoEOG], Vol 2, No 1 (2013) pp. 19-32.

 

58.               Skeberis, Ch., Xenos, T.D., Arabelos, D.N.,, Sparalas, S.D.: Evaluation of the inplementation of Hilbert-Huang transformation in the identification of precursor seismic phenomena by analyzing signals of the European VLF radio network. "Thales" volume dedicated to Professor Emeritus M.E. Contadakis, Ziti Publishing, pp 288-303, 2013.