Ερευνητικό προφίλ

 

Ερευνητικό προφίλ

  • Θεωρία της Γραμματικής

  • Σύνταξη

  • Λεξική και Τυπική Σημασιολογία

Ειδικά ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Όψη (τύποι περίστασης, ρηματική όψη), Ορισματική Δομή, Δομές Μέσης Διάθεσης, Επιρρηματικοί προσδιορισμοί

 

 

Αθηνά Σιούπη