Διδακτικό έργο

 

ΕE 2022

ΠΠΣ

Ρηματικές Κατηγορίες και Όψη (2ος Κύκλος Σπουδών, Μάθημα Κατεύθυνσης)

ΠΜΣ "Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο"

Λεξικολογία και Σημασιολογία

ΠΜΣ "Νευροεπιστήμες, Νευρογλωσσολογία και Εφαρμογές"

Γλωσσολογικές προσεγγίσεις στις διαταραχές λόγου (σε συνεργασία με την Βασιλική Κουκουλιώτη)

 

 

 

Αθηνά Σιούπη