Βιογραφικό

 

Σπουδές - Τίτλοι σπουδών

 • 1993 - 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γλωσσολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τίτλος διατριβής: "Δομές Μέσης Διάθεσης: Μια συγκριτική μελέτη Ελληνικής - Γερμανικής"

 • 1994 - 1995 Πανεπιστήμιο Salzburg (Αυστρία) ως υπότροφος Erasmus για ένα εξάμηνο

 • 1993-1994 Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • 1983-1987 Σπουδές στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διδακτική Προϋπηρεσία

 • Από 17.07.2017 Kαθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Γλωσσολογία σε συνάρτηση με την ανάλυση της Γερμανικής και Ελληνικής γλώσσας"

 • 2013-2017 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Γλωσσολογία σε συνάρτηση με την ανάλυση της Γερμανικής γλώσσας" στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 • 2005-2013 Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Γλωσσολογία σε συνάρτηση με την ανάλυση της Γερμανικής γλώσσας" στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 • 1999-2005 Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο "Γλωσσολογία σε συνάρτηση με την ανάλυση της Γερμανικής γλώσσας" στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 • 1996-1999 TEI Θεσσαλονίκης

Υποτροφίες

 • 01/10/94 - 30/03/95 Υπότροφος Ι.Κ.Υ. για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Salzburg (Αυστρία) στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS.

 • 02/2006 - 02/2007 Ερευνητική υποτροφία του Ιδρύματος Alexander von Humboldt της Γερμανίας. Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου. Επιβλέποντες καθηγητές: Prof. Dr. Norbert Fries, Prof. Dr. Manfred Krifka

 • 07/2007 - 09/2007 Ερευνητική υποτροφία της ερευνητικής υποτροφίας του Ιδρύματος Alexander Humboldt της Γερμανίας. Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου. Επιβλέποντες καθηγητές: Prof. Dr. Norbert Fries, Prof. Dr. Manfred Krifka

 • 04/2011 - 07/2011 Ερευνητική υποτροφία του Ιδρύματος Alexander Humboldt της Γερμανίας. Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου. Επιβλέποντες καθηγητές: Prof. Dr. Norbert Fries, Prof. Dr. Manfred Krifka

 • 04/2016 - 07/2016 Ερευνητική υποτροφία του Ιδρύματος Alexander Humboldt της Γερμανίας. Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου. Επιβλέπων καθηγητής: Prof. Dr. Manfred Krifka

 • 02/2020 - 05/2021  Ερευνητική υποτροφία του Ιδρύματος Alexander Humboldt της Γερμανίας. Έρευνα στο Ερευνητικό Κέντρο Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (Mannheim) και στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου. Επιβλέπων καθηγητής: Prof. Dr. Stefan Engelberg (IDS), επιβλέπουσα καθηγήτρια: Prof. Dr. Elisabeth Verhoeven (Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου). Διακοπή της ερευνητικής υποτροφίας λόγω της πανδημίας (03/2021)

 • 02/2022 - 03/2022 Ερευνητική υποτροφία του Ιδρύματος Alexander Humboldt της Γερμανίας. Έρευνα στο Ερευνητικό Κέντρο Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (Mannheim) Eπιβλέπων καθηγητής: Prof. Dr. Stefan Engelberg.

 • 07/2023 - 08/2023 Ερευνητική υποτροφία του Ιδρύματος Alexander Humboldt της Γερμανίας. Έρευνα στο Ερευνητικό Κέντρο Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (Mannheim) Eπιβλέπων καθηγητής: Prof. Dr. Stefan Engelberg.

Βραβεία

         2017 Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives

       

         7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας (Διαδικτυακό Συνέδριο) (10.-13.12.2020)

         

        Βράβευση της γραπτής αναρτημένης ανακοίνωσης με θέμα: 'Smoldering' MS lesions: Μελέτη σε        

         σώματα κειμένων της Πολλαπλής Σκλήρυνσης.  Παναγιώτης Γρηγοριάδης, Παναγιώτης Ερμείδης, Ηρώ-       

        Γεωργία Μάλτα, Σταυρούλα Πουλιάκη & Αθηνά Σιούπη (ΑΠΘ)

   

       

  

 

 

Αθηνά Σιούπη