Αθηνά Σιούπη
Καθηγήτρια της Γλωσσολογίας σε συνάρτηση με την ανάλυση της Γερμανικής και της Ελληνικής Γλώσσας

                                       
2017 Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Humboldt (Research Unit RUESHeL)  και το πανεπιστήμιο Potsdam (Zentrum SVM) του Βερολίνου
 

http://demines.del.auth.gr/en/

                                       

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310- 997559
e-mail: sioupi@del.auth.gr