Διοικητικό έργο / Ακαδημαϊκές συνεργασίες / Δραστηριότητες

Στα πλαίσια των καθηκόντων μου στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης:

 

- Αναπληρωματική εκπρόσωπος Ευρωπαϊκών Προγράμματος LLP/ERASMUS, τώρα ERASMUS PLUS, του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2011 έως σήμερα.

 

- Αναπληρωματική εκπρόσωπος Ευρωπαϊκών Προγράμματος πρακτικής άσκησης, ERASMUS PLACEMENT, του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2012 έως σήμερα.

 

- Αναπληρωματική υπεύθυνη της επιτροπής «ECTS» στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 2011 έως 2015.

 

- Υπεύθυνη του τμήματος για το ακαδημαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

* με το Πανεπιστήμιο του Hildesheim (Stiftung Universität Hildesheim), 2011 έως σήμερα.

 

* με το Πανεπιστήμιο της Trier (Universität Trier), 2012 έως σήμερα.

 

* με το Πανεπιστήμιο Vechta (Universität Vechta) (από 2017).

 

* με το Πανεπιστήμιο του Dortmund (Technische Universität Dortmund) (από 2017).

 

* με το Πανεπιστήμιο Kazimierz Wielki (Kazimierz Wielki University, Πολωνία) (από 2017).

 

- Μέλος της επιτροπής παραρτήματος διπλώματος / Diploma Supplement, 2011-2013. 

 

- Εξετάστρια και βαθμολογήτρια για τα μαθήματα της Γερμανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού στις εξετάσεις για τους υποψήφιους του ΔΟ.Α.Τ.Α.Π., 2013-2015.

 

- Μέλος της επιτροπής προμηθειών (υλικών, οργάνων, ειδών), κινητού εξοπλισμού και μεμβρανών, καθώς και διαπίστωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών ή έργων,  οικονομικό έτος 2014 και 2015.

 

- Μέλος της επιτροπής κατατάξεων και βαθμολογητές των εξεταζομένων των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, από το ακ. έτος 2013/14 έως σήμερα.

 

- Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου στο πλαίσιο του εορτασμού των πενήντα χρόνων από την ίδρυση του τμήματος που πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα: <<Γλώσσες και πολιτισμοί σε (διά)δραση>> (25.-28.05.2011).

 

- Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα: <<Texturen von Herrschaft im Mittelmeerraum>> (30.05.-01.06.2018).

 

- Υπεύθυνη του προγράμματος του DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst, Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημιακών Ανταλλαγών, German Academic Exchange Service) <<Hochschulpartnerschaften Griechenland (2017-2019)>> για το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Aktuelle Forschungsfelder in den deutschen und griechischen Literatur- und Kulturwissenschaften: Synergien und Potentiale», του πανεπιστήμιου της Vechta/Γερμανίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών και του ΑΠΘ
(https://www.uni-vechta.de/kulturwissenschaften/lehrende/albrecht-monika/daad-hochschulpartnerschaft-griechenland/).
 

 

 

·         Βιογραφικό

·         Διδακτικό έργο

·         Ερευνητικό προφίλ

·         Διοικητικό έργο,
Ακαδημαϊκές συνεργασίες,
Δραστηριότητες

·         Δημοσιεύσεις

·         Deutsche Version

·         Αρχική Σελίδα

Σιμέλα Δεληανίδου