Βιογραφικό

 

1991-1997 Σπουδές Γερμανικής Φιλολογίας και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Τρίερ / Universität Trier.

1997 Απόκτηση του τίτλου της Magistra Artium της Φιλοσοφικής Σχολής (Επιστημονικός Τομέας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας), με κατεύθυνση Γερμανική Φιλολογία, Μεσαιωνική Γερμανική Φιλολογία και Πολιτικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου της Τρίερ / Universität Trier. Αποφοίτηση με βαθμό πτυχίου 1,6 (Γερμανική βαθμολογική κλίμακα).

2001 Δόκτωρ της Φιλοσοφίας, στο Πανεπιστήμιο της Τρίερ / Universität Trier, απόκτηση τίτλου με γενικό βαθμό “Με μεγάλο έπαινο“ (magna cum laude). Υπεβλήθη διατριβή με τίτλο: <<Γυναίκες, εικόνες και προβολές θηλυκότητας και το αρσενικό Εγώ του πρωταγωνιστή σε μυθιστορηματικά αποσπάσματα του Franz Kafka – με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ενοχής στη Δίκη>>.

2003-2005 Διορισμός και ανάληψη καθηκόντων σε θέση της βαθμίδας του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π), κλάδου I, ΠΕ κατηγορίας, με Δ’ εισαγωγική βαθμίδα και ειδικότητα στην διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).

2005-2012 Διορισμός και ανάληψη καθηκόντων σε θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός των αρχών του 20ου αιώνα».

2012 – σήμερα Επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός των αρχών του 20ου αιώνα».

 


 

Σιμέλα Δεληανίδου