Σιμέλα Δεληανίδου
Επίκουρη καθηγήτρια της Γερμανόφωνης Λογοτεχνίας και Πολιτισμού των αρχών του 20ου αιώνα


Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310- 998822
e-mail: simdel@del.auth.gr