Ερευνητικό προφίλ

 
  • Έρευνα της διδασκαλίας της Ιστορίας του Γερμανόφωνου χώρου με έμφαση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

  • Διαπολιτισμική μάθηση στη διδασκαλία της ξένης/δεύτερης γλώσσας

  • Ιστορία και πολιτισμός στη διδασκαλία της ξένης/δεύτερης γλώσσας
     

 

Ρενάτε Μ. Σιδηροπούλου