Βιογραφικό

 
  • Απολυτήριο εξετάσεις λυκείου (Bundesrealgymnasium) στο Γκρατς-Αυστρίας

  • Karl-Franzens Πανεπιστήμιο Γκρατς, Φιλοσοφική Σχολή, Σπουδές της ιστορίας και της ιστορίας της τέχνης
    Διδακτορικό Δίπλωμα: Η στάση της Αυστρίας απέναντι στα γεγονότα και την πολιτική της Ελλάδας κατά την περίοδο 1843 έως 1862

  • Καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας στο Ινστιτούτο ΓΚΑΙΤΕ της Θεσσαλονίκης

  • Εισηγήσεις σε επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια για την διδακτική της ξένης γλώσσας στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στο Μαυροβούνιο και στην Βουλγαρία

  • Διδασκαλία ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (διδακτική και προγραμματισμός του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας)

  • Λέκτορας με αντικείμενο «Έρευνα της διδασκαλίας της Ιστορίας του Γερμανόφωνου χώρου με έμφαση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση» στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από το 2009

 

Ρενάτε Μ. Σιδηροπούλου