Καλωσορίσατε στην προσωπική μου ιστοσελίδα!

 

Λέγομαι Φανή Σέρογλου και είμαι επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Είμαι φυσικός, έχω ένα διδακτορικό στη διδακτική των φυσικών επιστημών και ένα μεταδιδακτορικό σχετικά με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο γραμματισμό στις φυσικές επιστήμες. Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης διδάσκω μαθήματα όπως: "Φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη", "Φυσικές επιστήμες και πολιτισμός στην εκπαίδευση" και "Διδακτική των φυσικών επιστημών".

 

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι τα ακόλουθα:

α) Η συμβολή της ιστορία και φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδακτική των φυσικών επιστημών (Μετάλλιο Volta Medal από το IHPST group το 1999).

β) Γραμματισμός στις φυσικές επιστήμες (υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών το 2002 για μεταδιδακτορική έρευνα).

γ) Φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη (σχεδιασμός και ανάπτυξη σειράς μαθημάτων για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και συγγραφή του βιβλίου "Φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη" το 2006).

δ) Φυσικές επιστήμες και πολιτισμός στην εκπαίδευση (σχεδιασμός και ανάπτυξη σειράς μαθημάτων για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ενός εκπαιδευτικού wiki, διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου "Science and Culture" IHPST2011 και έκδοση του βιβλίου των πρακτικών του συνεδρίου με τίτλο "Science and Culture" το 2011).

ε) Σχεδιασμός ιστοσελίδων, διαδικτυακών μαθησιακών περιβαλλόντων και διδακτικού υλικού (οι πιο πρόσφατες διευθύνσεις είναι: http://atlaswiki.wetpaint.gr, http://hipstwiki.eled.auth.gr).

στ) Σχεδιασμός και αξιολόγηση ερευνητικών μοντέλων για τη διδακτική των φυσικών επιστημών (όπως το μοντέλο SHINE για την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ιστορία των φυσικών επιστημών και τη διδακτική των φυσικών επιστημών, το τρισδιάστατο γνωστικό, μεταγνωστικό και συναισθηματικό ερευνητικό μοντέλο για την καταγραφή των προτάσεων για τη χρήση της ιστορίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, το μοντέλο GNOSIS για μια προσέγγιση του γραμματισμού στις φυσικές επιστήμες μέσα από τη φύση της επιστήμης, το μοντέλο 3D-5I για τον συνδυασμό δεξιοτήτων, στάσεων και πολλαπλής νοημοσύνης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και το μοντέλο ATLAS_WBLE για τη συνάντηση του γραμματισμού στις φυσικές επιστήμες με τον ψηφιακό γραμματισμό).

 

Από το 2003 έχω δημιουργήσει την ερευνητική ομάδα ΑΤΛΑΣ (ATLAS - A Teaching and Learning Approach for Science) και μαζί με τους συνεργάτες μου (σήμερα η ομάδα ΑΤΛΑΣ αποτελείται από περισσότερους από 30 ερευνητές και εκπαιδευτικούς) έχουμε πάρει μέρος σε μια σειρά από διεθνή ερευνητικά έργα σχετικά με τη χρήση της ιστορίας και της φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού και πολυμεσικού διδακτικού υλικού και δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Τέτοια διεθνή ερευνητικά προγράμματα είναι το The MAP prOject, το STeT, το IPP και το HIPST (http://atlas.eled.auth.gr, http://ppp.unipv.it/MAP, http://www.ucy.ac.cy/stet, http://hipst.eled.auth.gr).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το μενού στα αριστερά της οθόνης.

 

 

 

Επικοινωνία

 

Φανή Σέρογλου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγική Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

54124 Θεσσαλονίκη

τηλ: 2310991202

φαξ: 2310995083

e-mail: seroglou@eled.auth.gr

http://users.auth.gr/seroglou

http://atlaswiki.wetpaint.com