ΑΡΧΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

O κ. Παναγιώτης Σκαλτσής είναι Καθηγητής της Λειτουργικής στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Θεολογία στην ως άνω Σχολή και μετεκπαιδεύτηκε στην ιστορία και θεολογία της θείας Λατρείας στη Ρώμη. Μαθητής του μακαριστού καθηγητού Ιωάννου Μ. Φουντούλη εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα: Γάμος και θεία Λειτουργία. Συμβολή στην Ιστορία και τη Θεολογία της Λατρείας.

Έχει συγγράψει άρθρα λειτουργικού περιεχομένου και άλλες επιστημονικές μελέτες όπως: (α) Λειτουργικές Μελέτες Α και Β. (β) Η παράδοση της κοινής και της κατ’ ιδίαν προσευχής με ιδιαίτερη αναφορά στο Ωρολόγιο του Θηκαρά, (γ) «Ιερουργοί και φιλοθεάμονες». Κείμενα Ιστορίας και Θεολογίας της Λατρείας, (δ) «Εις καιρούς και ενιαυτούς». Η Ίνδικτος ως απαρχή ενιαύσιος και εορτή της οικολογίας, (ε) «Μυσταγωγία εστί τα τελούμενα». Ερμηνευτικά υπομνήματα της θείας Λειτουργίας κατά τον 19ον αιώνα, (στ) «Ως είναι την ευχήν άπαυστον». Η Ακολουθία των δώδεκα ψαλμών. Συνεργάζεται επίσης με το περιοδικό «Εφημέριος» που εκδίδει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι ακόμη μέλος Συνοδικών Επιτροπών σχετικών με τη θεία Λατρεία και έχει λάβει μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια μέσα από τα οποία έχει αναδείξει σημαντικές πτυχές του πλούτου της Ορθόδοξης Λατρείας μας. Προσφάτως, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Δέσποινα Κυριακίδη (Παναγίας Δεξιάς 7, Θεσσαλονίκη) ξεκίνησε μία νέα Επιστημονική Σειρά με τον τίτλο. «Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα». Συμμετέχει σε Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης και είναι επιστημονικός υπεύθυνος του νέου λειτουργικού ιστοχώρου: www.katallagi.web.auth.gr

Panagiotis Skaltsis is Professor of Liturgics in the Department of Theology at the Theological School of Thessaloniki. 
He studied Theology at the aforementioned School and continued his studies in the history and theology of Divine Worship in Rome.  He was the student of the late Professor Ioannis M. Fountoulis with whom he prepared his doctoral thesis entitled:  Γάμος και θεία Λειτουργία.  
Συμβολή στην Ιστορία και τη Θεολογία της Λατρείας (Betrothal and Divine Liturgy Contributions to the History and Theology of Worship). 

He has authored papers in the study of Liturgy and other scholarly works such as:  (1) Λειτουργικές Μελέτες Α και Β (Liturgical Studies I and II), (2) Η παράδοση της κοινής και της κατ’ ιδίαν προσευχής με ιδιαίτερη αναφορά στο Ωρολόγιο του Θηκαρά (The tradition of public and private prayer with particular references to the Orologion of Thikaras), (3) «Ιερουργοί και φιλοθεάμονες».  Κείμενα Ιστορίας και Θεολογίας της Λατρείας (“Officiators and participators”.  Texts on the History and Theology of Worship), (4) «Εις καιρούς και ενιαυτούς».  Η Ίνδικτος ως απαρχή ενιαύσιος και εορτή της οικολογίας (“At times and annual remembrances”.  The Indiction as the beginning of the year and the feast of ecology), (5) «Μυσταγωγία εστί τα τελούμενα». Ερμηνευτικά υπομνήματα της θείας Λειτουργίας κατά τον 19ον αιώνα (Mystagogy are those things that are conducted Interpretative notes on the Divine Liturgy in the 19th century), (6) «Ως είναι την ευχήν άπαυστον».  Η Ακολουθία των δώδεκα ψαλμών (“As is unceasing prayer”The Service of the Twelve Psalms).  He also collaborates with the magazine «Εφημέριος» (“Parish Priest”) which is published by the Holy Synod of the Church of Greece.  Also a member of Synodal Committees dealing with Divine Worship he has participated in many scholarly conferences through which he has highlighted important aspects of the wealth of Orthodox Worship.  Recently, in collaboration with Despina Kyriakidis Publishers (Panagia Dexia 7, Thessaloniki) he introduced a new Scholarly Series entitled:  «Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα» (“Liturgical and Hymnological Parallels”).  He participates in Continuing Education Programs and is director of the new liturgical website: www.katallagi.web.auth.gr