Αρχική |  Ταυτότητα  |  Δημοσιεύσεις |  Μαθήματα |  Ανακοινώσεις

 

                 

   Περικλής  Παυλίδης

                                                                                                                                                                                                         

Αναπληρωτής  καθηγητής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 2310 991283

E-mail: ppavlidi@eled.auth.gr

Γραφείο: 703,  Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.,  7ος όροφος

Ημέρες και ώρες συνεργασίας: Τρίτη 11:00 - 13:00  &  Πέμπτη 12:00 - 13:00

 

  

Βιογραφικά  στοιχεία:

 

Σπουδές

 

1986 -1991   στη Σχολή Ιστορίας του Κρατικού  Πανεπιστημίου  Λομονόσοφ

 της Μόσχας. Απόκτηση πτυχίου Ιστορίας.

 

1991 – 1994 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

στη Σχολή Φιλοσοφίας του Κρατικού Πανεπιστημίου  Λομονόσοφ της Μόσχας,

με θέμα:  Το ηθικό - κοινωνικό ιδεώδες του Κ.Μαρξ. (Έως τις αρχές του 1848).

Απόκτηση  Διδακτορικού  Διπλώματος 

«DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.) ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

 

Διδακτικό έργο:

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

(2003-έως σήμερα) 

 

Διδασκαλείο «Δ.Γληνός» του Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. (2006-2012) 

 

Τμήμα Τεχνολόγων - Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

(ακαδημαϊκό έτος 2002-2003)  

 

Πολυτεχνείο Κρήτης.  Γενικό Τμήμα (εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2001-2002)

 

Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή  Αθηνών/ ΣΕΛΕΤΕ  (Δεκέμβριος 2000- Ιούνιος 2002)