main
Κωνσταντίνος Μπόσκος
Καλωσήρθατε στην προσωπική μου ιστοσελίδα

cvΣύντομο βιογραφικό

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 1953. Είμαι πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1978), διδάκτορας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. (1987) και διπλωματούχος του Ευρωπαϊκού Κολεγίου της Αναπαραγωγής των ζώων (2001). Από τον Ιανουάριο του 1981 μέχρι το 2004 υπηρέτησα στην Κλινική Μαιευτικής & Τεχνητής Σπερματέγχυσης της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. έχοντας καταλάβει διαδοχικά, μετά από κρίσεις, θέσεις επιστημονικού συνεργάτη (Ιανουάριος 1981), λέκτορα (Μάρτιος 1989), επίκουρου καθηγητή (Μάιος 1992), αναπληρωτή καθηγητή (Αύγουστος 1998) και τακτικού καθηγητή (Αύγουστος 2003). Από το 2004 μέχρι και σήμερα υπηρετώ στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων της ίδια Σχολής, σε θέση τακτικού καθηγητή. Από το Σεπτέμβριο του 2009 είμαι Διευθυντής της Κλινικής Παραγωγικών Ζώων. Τα κύρια πεδία ενασχόλησής μου είναι η Μαιευτική, η Φυσιοπαθολογία της Αναπαραγωγής, η Διαχείριση και ο Τεχνικός Έλεγχος της Αναπαραγωγής των παραγωγικών ζώων και των ζώων συντροφιάς. Τα παραπάνω αποτελούν από την ημέρα της πρόσληψής μου το περιεχόμενο: - της διδασκαλίας μου, από έδρας, των ασκήσεων καθώς και της κλινικής εκπαίδευσης που παρέχω στους φοιτητές της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (σε ό,τι αφορά στα ζώα συντροφιάς μέχρι το 2009) - των προσπαθειών που καταβάλω για διάδοση της γνώσης σε κτηνιάτρους, κτηνοτρόφους, ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου και - της ερευνητικής δραστηριότητάς μου. Διοικητική δραστηριότητα - Είχα την ευθύνη της σχεδίασης, κατασκευής και οργάνωσης της Κλινικής Παραγωγικών ζώων της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., στο Κολχικό Λαγκαδά (βλέπε σχετικό απολογισμό). - Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007 & 2010-2011 διετέλεσα Τομεάρχης του 5ου Τομέα Κλινικών της Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. - Κατά περιόδους, και ανελλιπώς κατά την τελευταία 6ετία, συμμετέχω με την ιδιότητα του μέλους, στη Γενική Συνέλευση της Σχολής - Μέχρι το 2010 ήμουν μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. - Είμαι μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών της Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. - Είμαι μέλος της Επιτροπής σχεδιασμού και προγραμματισμού θέσεων της Σχολής - Είμαι μέλος της επιτροπής παραλαβής οργάνων, υλικών κ.λπ. της Σχολής - Είμαι μέλος της επιτροπής διενέργειας τακτικών μειοδοτικών διαγωνισμών της Σχολής - Υπήρξα συντονιστής της επιτροπής που ορίστηκε για την ίδρυση της βιβλιοθήκης του Τμήματος Κτηνιατρικής (αρ. πρωτ. 1204/1.4.96) και στη συνέχεια, μέλος της επιτροπής εποπτείας της βιβλιοθήκης της Σχολής. Επιστημονική δραστηριότητα - Είμαι ή υπήρξα μέλος 11 επιστημονικών εταιρειών - Υπήρξα μέλος της Επιτροπής Κτηνιατρικού Συνταγολογίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (από το 1996 μέχρι 1.5.2004) - Υπήρξα μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε.) φαρμακευτικών προϊόντων για κτηνιατρική χρήση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), Τμήμα Η (μέχρι το 2005) - Είμαι εισηγητής του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την έγκριση αδείας κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων (από το 1991) - Συμμετείχα σε 14 ερευνητικά προγράμματα (στα 4 ως υπεύθυνος ερευνητής) - Επέβλεψα (10) ή επιβλέπω (2) 12 διδακτορικές διατριβές - Συνέταξα, ως μέλος τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, εισηγήσεις για την πρόσληψη/μονιμοποίηση/εξέλιξη 32 μελών Δ.Ε.Π. της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., του Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ. και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. - Συμμετείχα στην τριμελή επιστημονική επιτροπή επίβλεψης 8 διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν στην Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. και στην Κτηνιατρική Σχολή του Π.Θ. - Συμμετείχα στην 5μελή ή 7μελή επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης 17 διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν στην Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. και στην Κτηνιατρική Σχολή του Π.Θ. Στις 6 από αυτές (Α. Μπουρλά, Φ. Σαμαρτζή, Α. Φούκου, Σ. Μωραΐτη, Ι. Αμαραντίδη, Ι. Τσακμακίδη) συνέβαλα ουσιαστικά στη ολοκλήρωσή τους - Συμμετείχα στην οργάνωση 8 επιμορφωτικών σεμιναρίων κτηνιάτρων του Υπ. Γεωργίας - Συμμετείχα στην οργάνωση 14 συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων - Ήμουν Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Προστασίας Καταναλωτή (Θεσσαλονίκη 2011) - Είμαι επιστημονικός υπεύθυνος της «Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας» που αποτελεί τον κύριο φορέα του Γενεαλογικού Βιβλίου της συγκεκριμένης φυλής στην Ελλάδα (από το 2009) - Είμαι αξιολογητής προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων που υποβλήθηκαν για έγκριση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) - Είμαι μέλος της επιτροπής Κρίσεως και της Επιτροπής Επανεξέτασης με γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατρική» του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) από το έτος 2010. - Είμαι κριτής σε 6 διεθνή και 3 ελληνικά επιστημονικά περιοδικά - Δημοσίευσα (ή έχουν γίνει δεκτές για δημοσίευση) 48 ερευνητικές εργασίες σε 21 διεθνή επιστημονικά περιοδικά - Δημοσίευσα 3 ερευνητικές εργασίες (πλήρεις) σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων - Δημοσίευσα 13 ερευνητικές & κλινικές εργασίες (πλήρεις) σε ελληνόγλωσσα περιοδικά & πρακτικά συνεδρίων - Δημοσίευσα 33 βιβλιογραφικές εργασίες (πλήρεις) σε ελληνόγλωσσα περιοδικά & πρακτικά συνεδρίων - Υπάρχουν 538 ετεροαναφορές στο έργο μου - Έγραψα ή συνέγραψα 3 διδακτικά βοηθήματα ("Σημειώσεις αναπαραγωγής σαρκοφάγων", “Φυσιολογία αναπαραγωγής των κατοικίδιων ζώων” και “Παθολογία μαστού των κατοικίδιων ζώων”), συνολικής έκτασης 574 σελίδων που διανέμονται στους φοιτητές της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ. - Συμμετείχα με 50 ανακοινώσεις (oral & poster presentations) σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια & ημερίδες - Συμμετείχα με 81 ανακοινώσεις σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια & ημερίδες - Συμμετείχα, ως προσκεκλημένος ομιλητής, σε 75 επιστημονικές και ενημερωτικές ημερίδες (διαλέξεις με αντικείμενο την αναπαραγωγή των ζώων).

favorites

Αγαπημένα websites

Ακολουθούν μερικά απο τα αγαπημένα μου websites, τα οποία μπορείτε να επισκευθείτε και να βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες.