Ερευνητικό προφίλ

 

- Θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας

- Η Γραμματική και η διδασκαλία της στο μάθημα της ξένης γλώσσας

- Διαπολιτισμική μάθηση και διαπολιτισμική επικοινωνία

 

Ερευνητικό έργο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

 

Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικού έργου για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) για τη Γερμανική Γλώσσα

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ και είχε διάρκεια από την 01.03.07 έως τις 31.08.08.

Υλοποίησα δε τις ακόλουθες εργασίες:

Ανάπτυξη δοκιμασιών για την αντίστοιχη τράπεζα του ΚΠΓ,

Τράπεζα δοκιμασιών, 2η ενότητα, επιπέδων Β1, Β2, Γ1 (50 tests),

Συμμετοχή σε σχετικές με το εν λόγω ερευνητικό έργο συναντήσεις στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

 

 

Παράσχος Μπερμπέρογλου