Βιογραφικό

 

Σπουδές

1974-1980: Φοίτηση στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο του Feuerbach (Bismarckschule)
   
1975-1979: Φοίτηση στην παραπάνω πόλη στο Γερμανικό Δημοτικό Σχολείο (Bachschule)
   
1981: Φοίτηση στην Α΄ τάξη του Ελληνικού Γυμνασίου (Bismarckschule)
 

 

1979-1981:

Φοίτηση στο Γερμανικό Γυμνάσιο του Feuerbach (Neues Gymnasium)

 

 

1981:

Μετοίκηση στην Ελλάδα

 

 

1981-1984:

Φοίτηση στο 1ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη

 

 

1984-1986

Φοίτηση στο 1ο Λύκειο Αμπελοκήπων

 

 

1981-1986:

Φοίτηση στο Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης, Μεγάλο Δίπλωμα της Γερμανικής Γλώσσας

 

 

1986-1990:

Φοίτηση στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Αποφοίτηση τον Ιούνιο του 1990 με το βαθμό «Άριστα» (9 και 32/63)


Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

 • 1990-1993: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον τομέα  Έρευνας Διδασκαλίας      Ξένων Γλωσσών στο Κεντρικό Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου του Αμβούργου με υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DΑΑD). Το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής ήταν: ’’Διαπολιτισμικά κείμενα στο Μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας’’  υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Hans-Jürgen Krumm                                     

 • 1990-1991: Σεμινάριο ΙΙ του τομέα Έρευνας Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο Κεντρικό Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου του Αμβούργου με θέμα ’’Εμπειρικές έρευνες στο πλαίσιο του τομέα Έρευνας Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών’’ υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Hans-Jürgen Krumm. Επιστημονική εισήγηση με θέμα: ’’Ιnterkulturelle Texte im DaF-Unterricht mit griechischen Schülern’’  

 • 1991-1992: Συμμετοχή στο Σεμινάριο ΙΙ του τομέα Έρευνας Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο Κεντρικό Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου του       Αμβούργου με θέμα ’’Θεωρίες της εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας’’ υπό την επίβλεψη του  Καθηγητή κ. Willis Edmondson. Επιστημονική        εισήγηση με θέμα: ’’Cognitive Styles Hypothesis’’

 • 29.03.91-22.04.91: Επιτυχής δοκιμή του μοντέλου μου διδασκαλίας ’’Διαπολιτισμικά κείμενα στο μάθημα’’ στο Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης

 • 08.03.93-19.03.93: Πρακτική άσκηση στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή κ. Hans-Jürgen Krumm και της Dr. Sabine Großkopf

 • 30.08.93: Προφορική εξέταση (Rigorosum)

 • 22.09.93: Παραλαβή του τίτλου του διδάκτορα

 • 05.04.95: Αναγνώριση του διδακτορικού διπλώματος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • 04.09.88-17.09.88: Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας σε διάφορα επίπεδα στη Θάσο

 • 23.09.88-02.06.89: Διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων στο Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών Καραπάντσιου, Θεσσαλονίκη

 • 06.03.91-19.06.91: Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων (C.V.J.M. e.V.) στο Eppendorf του Αμβούργου

 • Νοε.’91-Ιουν.΄93: Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Αμβούργου

 • 01.02.93-30.06.93: Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας σε τμήματα αρχαρίων και        προχωρημένων στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Henstedt-Ulzburg στο Αμβούργο

 • 01.09.95-30.06.97: Διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε διάφορα επίπεδα στο Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης

 • 01.09.95–15.06.02: Διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας στα προπαρασκευαστικά τμήματα και στην Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου του Ελληνικού Τμήματος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης

 • 14.11.2001 Διορισμός με την αριθμ. Α 2532/14.11.2001 Πρυτανική πράξη (ΦΕΚ 35/14-2-02 τ. ΝΠΔΔ) σε οργανική θέση του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου Ι με ειδικότητα  «Θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

 • 09.04.2002: Ορκωμοσία και ανάληψη καθηκόντων

 • 14.07.13-03.08.13: Διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας στο Ινστιτούτο Humboldt του Bad Schussenried (30 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, γλωσσικό επίπεδο γλωσσομάθειας Β1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, διεθνής ομάδα μαθητών)

Μέλος επιστημονικών εταιριών

 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

 • Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Υποτρόφων της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)

 • Μέλος του Συλλόγου Καθηγητών της Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα

 • Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Γερμανικών Σπουδών

Διακρίσεις

 • 1986-1990: Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. και για τα τέσσερα έτη σπουδών μου

 • 28.09.89: Πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό της Körber-Stiftung, ’’Γερμανική ιστορία - για το βραβείο του Προέδρου της Δημοκρατίας’’ και τηλεοπτική μεταφορά της εργασίας μου το 1990 υπό τον τίτλο: ’’Freihändig auf dem Tandem’’, τηλεοπτικό κανάλι Südwestfunk, Γερμανία

 • 1990-1993: Υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DΑΑD) για την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής

 

 

Παράσχος Μπερμπέρογλου