Παράσχος Μπερμπέρογλου

Δρ Ειδικό Εκπαιδευτικό-Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) με αντικείμενο τη Θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310- 997560
e-mail: pberber@del.auth.gr