Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια

Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.

e-mail: paloura@auth.gr, τηλ: 2310 998036

paloura.jpg

 

                 Σύντομο βιογραφικό

       Short CV

                 Ερευνητικά ενδιαφέροντα

       Research interests

                 Δημοσιεύσεις

       Publications

 

Διδακτικό υλικό

 

Τεχνολογία λεπτών υμενίων : Εφαρμογές

Εμφύτευση ιόντων, διάχυση, λιθογραφία

 

Οπτοηλεκτρονική

Μέρος1, Μέρος2, Μέρος3, Μέρος4, Μέρος5

 

Φυσική Στερεάς Κατάστασης 2013-14

Φυσική στερεάς κατάστασης 2012

 

Φυσική επιφανειών & εφαρμογές

Κείμενο: Surfaces_part1, Surfaces_part2, Surfaces_part3, Surfaces_part4

Διαφάνειες 2014

 

Μάθημα Φυσική του Τμήματος Φαρμακευτικής 2013-14 :Υλη & Διαφάνειες

                 Θεωρία σφαλμάτων

                 Ακτίνες Χ, ασκήσεις

                 Θερμότητα, ασκήσεις

                 Ήχος, ασκήσεις

                 Ρευστά μέρος 1, Ρευστά μέρος 2, ασκήσεις

 

ΜΠΣ Φυσική & τεχνολογία υλικών Πυρηνοποίηση και Ανάπτυξη

Σημειώσεις: Περιεχόμενα, Κυρίως κείμενο, Παράρτημα

Διαφάνειες: Μάθημα 1, Μάθημα 2, Μάθημα 3, Μάθημα 4, Μάθημα 5, Μάθημα 6

 

ΜΠΣ Φυσική & τεχνολογία υλικών Ανάπτυξη & σύνθεση υλικών

Κείμενο: στο bscw

Διαφάνειες: Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 3, Μέρος 4, Μέρος 5, Μέρος 6

Χρήσιμα websites

       Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

       Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

       Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσική και Τεχνολογία Υλικών

       XAFSLAB