Δημοσιεύσεις (επιλογή)

 

α. Μονογραφίες ̶ Συλλογικά έργα – Επιμέλεια

 • Αρρενωπότητα και Bildungsroman: ένα παράδειγμα συγκριτικής ανάλυσης (Johann Wolfgang Goethe Wilhelm Meisters Lehrjahre και Στρατής Τσίρκας Ακυβέρνητες Πολιτείες), Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2005. [διδακτορική διατριβή]
 • Μεταφράσεις γερμανόφωνων παιδικών και νεανικών βιβλίων στα ελληνικά (18ος– 19ος αιώνας). Χαρτογραφώντας το πεδίο, Εκδόσεις ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2012.
 • Κουντουρά, Νικολίνα/ Μαυραγάνη, Έφη/ Πάγκαλος, Ιωάννης, 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης : αποτυπώνοντας 20 χρόνια σχολικής ζωής, 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2007. [επετειακό λεύκωμα]
 • Ανθή Βηδενμάιερ, Γιάννης Πάγκαλος, Μάχη Σαπιρίδου (επιμ.), Γλώσσες και Πολιτισμοί σε διά-δραση, Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας-Σφακιανάκης, Θεσσαλονίκη 2015

 

β. Άρθρα – ανακοινώσεις σε συνέδρια 

 • Επιστημονικό Συνέδριο: Μάρκος Αυγέρης. 30 χρόνια από το θάνατό του». Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Δήμος Ζίτσας, Ιωάννινα/Ζίτσα/Καρίτσα, 17-19 Οκτωβρίου 2003. Ανακοίνωση με θέμα «Μάρκος Αυγέρης και Στρατής Τσίρκας: μια ανοίκεια συγγένεια. Η κριτική του Αυγέρη στις Ακυβέρνητες Πολιτείες του Στρατή Τσίρκα»
 • «Αθλητισμός και αρρενωπότητα: το αρχαιολατρικό και αθλητικό ιδεώδες και ο ειρωνικός(;) του αντικατοπτρισμός στην Eroϊca του Κοσμά Πολίτη», Περ. Διακειμενικά, τ.3, Θεσ/νίκη 2005, σ. 305-312
 • «Μία διακειμενική σχέση με (ψυχ)ιατρικές συνέπειες: η Κλάρα ως αντανάκλαση της Μινιόν (Goethe) στο διήγημα του Γεωργίου Βιζυηνού ‘Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας’» (1884), περ. σύναψις, τ.3, άνοιξη 2006, σ. 96-100
 • «Διαδραστικές μέθοδοι διδασκαλίας στο μάθημα της ξένης γλώσσας», Περ. aktuell, τ.8, Φεβρουάριος- Μάρτιος- Απρίλιος 2006.
 • «Ο αστός, ο καλλιτέχνης και ο έρωτας: Παραλληλίες ανάμεσα στο πρώιμο έργο του Thomas Mann και στο διήγημα ‘Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως’ του Γεώργιου Βιζυηνού», Περ. Πόρφυρας 121 (Οκτ.-Δεκ. 2006), σσ. 439-447
 • «Gender studies/ έμφυλος λόγος», λήμμα στο Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Πατάκης, Αθήνα 2007 (σ. 639-645)
 • «Bildungsroman», λήμμα στο Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Πατάκης, Αθήνα 2007 (σ. 296-299)
 • «Η κληρονομιά της Σεχραζάτ: Η αναστολή του υποκειμενικού χρόνου ως θεραπεία», περ. σύναψις Φθινόπωρο 2008, σ. 132-135
 • «Von der ‚Weltverachtung’ zur ,keuschen Seligkeit’: Etappen der Künstlerproblematik im Frühwerk Thomas Manns unter Berücksichtigung des intertextuellen Bezugs zu den Lehrjahren von Goethe», Περ. Διακειμενικά 2007
 • «Στερεότυπα και παθολογία. Ιδεώδης αρρενωπότητα vs νοσηρότητα στις αντιλήψεις της ελληνικής Αριστεράς και η ‘γοητεία της παρακμής’ στο λογοτεχνικό έργο του Στρατή Τσίρκα», [Πρακτικά συνεδρίου η Τέχνη στις ψυχιατρικές θεραπείες, Χανιά, Μάιος 2003] στο Τέχνη και Ψυχιατρική, Αθήνα-Χανιά 2007, σ. 339-343
 • «Το μοντέρνο πρόσωπο ενός κλασικού: Το έργο του Friedrich Schiller Ραδιουργία και Έρως στον κινηματογράφο», στο Αντωνοπούλου Αναστασία, Μητραλέξη Αικατερίνη (επιμ.) «Friedrich Schiller. Ποιητής-δραματουργός-στοχαστής», Παρουσία/Πρακτικά συνεδρίων, Αθήνα 2012, σσ. 187-198
 • «H ιδιότυπη περίπτωση του γερμανικού Ρομαντισμού στην παιδική και νεανική λογοτεχνία και η μη-πρόσληψη του στην Ελλάδα» [Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συνέδριο: «Γερμανικός Ρομαντισμός, Πρόσληψη και Κριτική», Αθήνα 14, 15, 16 Δεκ. 2012 (Υπό έκδοση στο Κατερίνα Καρακάση, Μητραλέξη Κατερίνα, Πετροπούλου Εύη (επιμ.), Γερμανικός Ρομαντισμός, Πρόσληψη και Κριτική, Αθήνα: Νήσος)]
 • «Ελληνογερμανικές συγκλίσεις στην Αριστερή Λογοτεχνία: Οι Ακυβέρνητες Πολιτείες συναντούν την Αισθητική της Αντίστασης». Στα πρακτικά της ημερίδας «Ελληνογερμανικές σχέσεις: Αλληλεπιδράσεις στον πολιτισμό και την τέχνη» που συνδιοργάνωσε το Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας του Α.Π.Θ. με την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης και το Gœthe Institut; την Παρασκευή 8 Απριλίου 2011
 • «Joachim Heinrich Campe und die Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur im Griechenland des 19. Jahrhunderts. Eine komparatistische Studie». Ανακοίνωση στο συνέδριο «Literature for young adults: a multilingual and cross-cultural conference» (Luxemburg 20-21 Οκτωβρίου 2011). Δημοσιευμένο άρθρο στο «Revue Luxembourgeoise de Littérature Générale et Comparée 2013-2014» (Dez. 2016), σ. 162-170
 • „Initiation, (Ent-) Bildung und ideale Männlichkeit im Roman Alexis Sorbas von N. Kasantzakis“, περ. Δια-κείμενα, τ.14, Ιούνιος 2012: 197-205 [αρχικά ανακοίνωση σε συνέδριο Καζαντζάκη στο Würzburg, Ιούλιος 2007]
  http://dia- keimena.frl.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=83
 • «Η αιρετική ποιητική ενός σοσιαλιστή συγγραφέα: libido και αυτοαναφορικότητα στα Διηγήματα του Στρατή Τσίρκα», στο: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας- τομέας ΜΝΕΣ, Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική από τον διαφωτισμό έως σήμερα. Μνήμη Παν. Μουλλά. Πρακτικά της ΙΓ΄Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, 3-6 Νοεμβρίου 2011, Εκδόσεις Σοκόλη-Κουλεδάκη, Αθήνα 2014, σελ. 931-939.
 • «Γκύντερ Γκρας: Υψηλή λογοτεχνία και πολιτική στράτευση», The Athens Review of books, Μάρτιος 2016, τ. 71, σ. 28-30.
 • Το τέλος του ουμανισμού; Η Ευρωπαϊκή Θητεία και το Bildungsroman, περ. Δια-κείμενα, τ.17, Ιούνιος 2016: 42-49 [Αφιέρωμα «Ο Romain Gary και η εποχή του»]. Διαθέσιμο στη διεύθυνση http://dia-keimena.frl.auth.gr/images/stories/intertextes-17.pdf
 • „Turn innerhalb des Turns? Der „neue“ Gedächtnisdiskurs und die Verarbeitung von traumatischer Vergangenheit in der zeitgenössischen Bürgerkriegsliteratur” [Ανακοίνωση στο συνέδριο „Turns und kein Ende“ του GGGS (Ελληνική Εταιρεία Γερμανικών Σπουδών), Αθήνα 9-12 Δεκεμβρίου 2015 (υπό έκδοση και στα πρακτικά)]
 • Die ambivalente Darstellung des Südens in den Erzählungen Thomas Manns [Νάπολη 9-11 Ιουνίου 2016, συνέδριο του AIG (υπό έκδοση και στα πρακτικά)]
 • „Heinrich Böll: Ομαδικό πορτρέτο με τη Λένι, 45 χρόνια μετά“. The Athens Review of books, Οκτώβριος 2016, τχ. 77, σ. 42-44
 • Υποχρεωτικό μάθημα 4. εξαμήνου „Kulturgeschichte II“ [Μάθημα ανοιχτής πρόσβασης στα πλαίσια των Open Courses (e-learning)]
  https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS475/ Γερμανικά
  https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS476/ Ελληνικά
 • «Η ποιητική της μετάβασης στην Παιδική και Νεανική λογοτεχνία του Διαφωτισμού: η περίπτωση του Joachim-Heinrich Campe». Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο «Περάσματα, μεταβάσεις, διελεύσεις: όψεις μιας λογοτεχνίας εν κινήσει» (ιε΄ διεθνής επιστημονική συνάντηση του τομέα ΜΝΕΣ, Θεσσαλονίκη, 1-4 Μαρτίου 2017) [υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου]

 

γ. Διαλέξεις – Ομιλίες

 • Διάλεξη με θέμα «η αρρενωπότητα, ως μια άλλη όψη του φεμινισμού» στην ημερίδα «οι σχέσεις των δύο φύλων και η πολιτισμική τους αποτύπωση» που διοργάνωσε το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (29 Μαρτίου 2006)

 • Διάλεξη με θέμα «οι έρευνες για την ‘αρρενωπότητα’ στο πλαίσιο του έμφυλου λόγου» στο μεταπτυχιακό Colloquium του Τομέα ΜΝΕΣ της ΦΛΣ του Α.Π.Θ. (άνοιξη 2006)

 • Ομιλία στο πλαίσιο ημερίδας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με θέμα «Διαδραστικές και βιωματικές μέθοδοι στη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας (Δραματοποίηση- παιχνίδια). Ένας απολογισμός των σεμιναρίων στην Α/βάθμια εκπαίδευση», στο Ξενοδοχείο «Καψής» (7.9.08)

 • Ομιλία μετά από πρόσκληση με θέμα: «Ακυβέρνητες Πολιτείες και έμφυλος λόγος: μια γόνιμη σχέση» σε αφιέρωμα στο Στρατή Τσίρκα που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης με τίτλο «Η άνοιξη τελικά δεν θα χαθεί»

 • Διάλεξη με θέμα «Wann ist ein Mann ein Mann?“: Diskurse der Männlichkeit» στο μεταπτυχιακό Colloquium του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., στις 23 Ιανουαρίου 2012

 • Διάλεξη με θέμα «Στέφαν Τσβάιχ: ένας μοντέρνος κλασικός» σε εκδήλωση των εκδόσεων Μεταίχμιο, με αφορμή την έκδοση μεταφρασμένης ανθολογίας διηγημάτων του συγγραφέα με τίτλο «Ο ονειροπόλος κύριος Τσβάιχ» (Πολιτιστικός χώρος «Οξυγόνο», 14 Μαίου 2015)

 • Εισαγωγική ομιλία στο συνέδριου «Μνήμη και Αφήγηση» της ερευνητικής ομάδας «Μνημοσύνη» του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. στης 2. Ιουνίου 2015 στο Α.Π.Θ. (αναλυτικά στην ιστοσελίδα: http://mnemo.del.auth.gr/ )

 • Ομιλία στη διεθνή διημερίδα της Εταιρείας Γερμανικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 24-25.6.2014) με θέμα „Stellenwert der deutschen Sprache in Griechenland. Ein grober Umriss“

 • Διάλεξη σε εκδήλωση του βιβλιοπωλείου «Ακυβέρνητες Πολιτείες» για την Τριλογία του Στρατή Τσίρκα με θέμα: «Η Τριλογία του Τσίρκα μισόν αιώνα μετά: ο πανεπιστημιακός κανόνας και η εξέταση των ‘Ακυβέρνητων Πολιτειών’ στα συμφραζόμενα τριών σύγχρονων γραμματολογικών τάσεων (Bildungsroman – σπουδές μνήμης – έμφυλος λόγος)». (ΕΔΟΘ, 3 Δεκεμβρίου 2016)

 

δ. Μεταφράσεις

 • Το γερμανικό τμήμα του οδηγού έκθεσης Ο Μέγας Αλέξανδρος στη δυτική τέχνη, εκδόσεις ΑΔΑΜ, Αθήνα 1997

 • Απόσπασμα από το «Rainer Maria Rilke und der Neugriechische Dichter Dinos Christianopoulos», Lambros Mygdalis, περ. Lenau- Forum τχ.18, 1992, σ.141-145 στον τόμο Δημήτρης Κόκορης (επιμ.), Για τον Χριστιανόπουλο, Αιγαίον, Λευκωσία 2003, σ.246-251

 • Ο Αύγουστος και η δύναμη των εικόνων του Paul Zanker (επιστημονική μελέτη από το χώρο της ρωμαϊκής αρχαιολογίας με εικονολογική προσέγγιση). Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2006, 490 σελίδες [σε συνεργασία με τον Μίλτο Πεχλιβάνο].

 

 

 

 

 
Γιάννης Πάγκαλος