Ερευνητικό προφίλ

  • Σπουδές έμφυλου λόγου (gender studies με έμφαση στην έρευνα της «αρρενωπότητας»)

  • Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία (με ερευνητική έμφαση στις ελληνογερμανικές γραμματειακές σχέσεις του 19ου αιώνα)

  • Σπουδές μνήμης (memory studies-κύριο ερευνητικό πεδίο: η λογοτεχνική μνήμη των εμφυλίων πολέμων)

  • Μοντερνισμός

  • Οι συγγραφείς Thomas Mann και Erich Kästner

  • Το λογοτεχνικό είδος του διηγήματος

  • Μαρξιστική κριτική της λογοτεχνίας

  • Διαμεσικότητα-σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου

  • Θεωρία της Λογοτεχνίας (με έμφαση στη διακειμενικότητα και την αφηγηματολογία)

 

 

 

Γιάννης Πάγκαλος