Διδακτικό έργο

 

α. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

 

β. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Φιλοσοφικής του ΑΠΘ «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός»

 

γ. Στο European Master, στην Έδρα Ουνέσκο Α.Π.Θ.

 

δ. Στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 

ε. Στον τομέα ΜΝΕΣ της ΦΛΣ του Α.Π.Θ.

 

 

Γιάννης Πάγκαλος