Γιάννης Πάγκαλος

Επίκουρος καθηγητής Γερμανικής Λογοτεχνίας-Συγκριτικής Γραμματολογίας με ειδικό πεδίο στις ελληνογερμανικές γραμματειακές σχέσεις Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310- 997342
e-mail: pagkalos@del.auth.gr