Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου
Καθηγήτρια Διδακτικής της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας – Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310- 997550
e-mail: olgapa@del.auth.gr