Ιστολόγιο

Το ιστολόγιό μου φιλοξενείται από την υπηρεσία ιστολογίων του Α.Π.Θ., έχει τίτλο "Ody Waves", είναι γραμμένο στα ελληνικά και μπορείτε να το επισκεφθείτε στη διεύθυνση

http://blogs.auth.gr/ogalanis

Για όσους προτιμούν τα αγγλικά, γράφω και στο ιστολόγιο Mainshock το οποίο φιλοξενείται εκτός Α.Π.Θ.