Δημοσιεύσεις σε περιοδικά που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Web of Science® [Πλήρης κατάλογος - PDF -1.56MB].
Δημοσιεύσεις σε άλλα περιοδικά.
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων.
΄Αλλες ανακοινώσεις σε συνέδρια.
Διατριβές.

Αναφορές σε περιοδικά που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Web of Science® [Πλήρης κατάλογος - PDF -1.56MB].
Αναφορές σε άλλα περιοδικά.
Αναφορές σε πρακτικά συνεδρίων.
Αναφορές σε διατριβές.

Αυτοαναφορές.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ