Δημοσιεύσεις σε περιοδικά που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Web of Science® [Πλήρης κατάλογος - PDF - 1.56MB].
Δημοσιεύσεις σε άλλα περιοδικά.
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων.
´Αλλες ανακοινώσεις σε συνέδρια.
Διατριβές.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ