[English]

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Οδυσσεύς Γαλάνης
Όνομα πατρός: Χρήστος
Ημερομηνία γεννήσεως: 04/12/1974
Τόπος γεννήσεως: Θεσσαλονίκη
Στρατολογική Κατάσταση: Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις και δεν υπέχω σήμερα καμία στρατιωτική υποχρέωση.
Τίτλοι Σπουδών:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αποφοίτησα από το Λύκειο Μαλακοπής Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 1992. Το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους εγγράφηκα στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά από επιτυχείς Πανελλαδικές Εξετάσεις. Κατά το τρίμηνο 3-5/1996 επισκέφθηκα το Εργαστήριο Πειραματικής Τεκτονικής "Hans Ramberg" του Τομέα Γεωδυναμικής και Τεκτονικής του Πανεπιστημίου της Uppsala της Σουηδίας, με χρήση κοινοτικού προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών. Απέκτησα το πτυχίο του Τμήματος Γεωλογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. στις 24/03/1998 με βαθμό «Λίαν Καλώς» (7,12).

Τον Οκτώβριο του 1998 εγγράφηκα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ., με ειδίκευση «Γεωφυσική», μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις. Επιβλέπων Καθηγητής μου ήταν ο κ. Θεόδωρος Τσάπανος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σεισμολογίας του Α.Π.Θ. και μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής η κ. Αναστασία Κυρατζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σεισμολογίας του Α.Π.Θ. και ο κ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Κύριος Ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το θέμα της Διατριβής Ειδίκευσης ήταν: «Πιθανολογικός προσδιορισμός της σεισμικότητας των περιοχών του Μεξικού, της κεντρικής και νότιας Αμερικής με τη μέθοδο Bayes». Απέκτησα το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις 21/12/2000 με βαθμό «´Αριστα» (8,75).

Τον Ιανουάριο του 2001 εγγράφηκα στο Τμήμα Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. μετά από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις.

Στο διάστημα 31/05/2001-01/10/2002, εκπλήρωσα τα στρατιωτικά μου καθήκοντα.

Στις 14/12/2001 η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Γεωλογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. ενέκρινε την ανάθεση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής με θέμα «Συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων στον υπολογισμό σεισμικών επικέντρων και στη σεισμική τομογραφία.». Επιβλέπων Καθηγητής μου είναι ο κ. Κωνσταντίνος Παπαζάχος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής της Λιθόσφαιρας του Α.Π.Θ. και μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ο κ. Παναγιώτης Χατζηδημητρίου, Καθηγητής Σεισμολογίας του Α.Π.Θ. και κ. Μανώλης Σκορδύλης, Επίκουρος Καθηγητής Σεισμολογίας του Α.Π.Θ. Για την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής μου χορηγήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση" η υποτροφία έρευνας "Ηράκλειτος" με διάρκεια από 8/11/2002 εως 7/5/2005. Τον Ιούνιο του 2010 έλαβα τον τίτλο του διδάκτορα του τμήματος Γεωλογίας.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Μάιο του 2004 πραγματοποίησα επιστημονική επίσκεψη στην έδρα του Ευρωπαϊκού-Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC-CSEM) στο Bruyères-le-Châtel της Γαλλίας (Dr Rémy Bossu, Γ.Γ. του Κέντρου), όπου εκπαιδεύθηκα στη χρήση λογισμικού διαχείρισης σεισμολογικών δεδομένων.

Κατά το διάστημα 27/02/2005 - 18/08/2005 πραγματοποίησα επιστημονική επίσκεψη στο τμήμα γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου του Princeton των Η.Π.Α. (καθ. Allan Rubin), όπου εκπαιδεύθηκα στην επεξεργασία σεισμικού σήματος και συγκεκριμένα την ευθυγράμμιση κυματομορφών με διασυσχέτιση και με φασματικές μεθόδους.

Κατά το διάστημα 28/11/2005 - 02/12/2005 παρακολούθησα το σεμινάριο με τίτλο "The Week on Weak Formulations of Partial Differential Equations" του Κέντρου Μαθηματικής Γεωφυσικής, Μετεωρολογίας και των Εφαρμογών τους, με έδρα την Πράγα (MAGMA), με διδάσκοντα τον Καθηγητή του Charles University της Πράγας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, κ. Ctirad Matyska.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

[Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε ξεχωριστή σελίδα]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε ξεχωριστή σελίδα]

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Συμμετείχα βοηθητικά στα παρακάτω εργαστηριακά μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.

ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από το 2000 καλύπτω πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Σεισμολογικού Σταθμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετέχοντας στην παρακολούθηση της σεισμικής δράσης στον Ελληνικό Χώρο, εκτελώντας προγραμματισμένες υπηρεσίες. Κατά την εργασία μου αυτή είμαι υπεύθυνος για τα παρακάτω:
Προσδιορισμό των παραμέτρων (επίκεντρο, βάθος, χρόνος γένεσης και μέγεθος) των σεισμών που συμβαίνουν στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Συμμετοχή στη συγκέντρωση δεδομένων από το Ευρωμεσογειακό Κέντρο Σεισμολογίας με άμεση αποστολή των δεδομένων του Α.Π.Θ. Καθημερινή τηλεφωνική ενημέρωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του κοινού για τη σεισμική δραστηριότητα. Έκδοση ανακοίνωσης σε περίπτωση ισχυρού σεισμού ή και ασθενέστερων δονήσεων που, ωστόσο, γίνονται αισθητές. ´Αμεση ενημέρωση των Αρχών και της Πολιτείας σε περίπτωση ισχυρού σεισμού. Έλεγχος καλής λειτουργίας του δικτύου σεισμογράφων και του συστήματος λήψης δεδομένων. Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εξειδικευμένου λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Σεισμολογικού Σταθμού. Σύνταξη του μηνιαίου δελτίου σεισμικότητας. Συντήρηση και ανανέωση της ιστοσελίδας του Σεισμολογικού Σταθμού. Ξενάγηση μαθητών, φοιτητών, και άλλων επισκεπτών του Σεισμολογικού Σταθμού.

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

χρήση και διαχείριση

Έχω ευχέρεια στη χρήση και διαχείριση (administration) ηλεκτρονικών υπολογιστών με τα λειτουργικά συστήματα Linux, UNIX, Windows, MS-DOS και VAX.

προγραμματισμός

Γνωρίζω άριστα τις γλώσσες προγραμματισμού FORTRAN και C, πολύ καλά τις Pascal και BASIC και καλά τις C++, Java. Γνωρίζω προγραμματισμό των διαφόρων κελυφών του UNIX/Linux (shell scripting) όπως επίσης και του κελύφους του MS-DOS (batch programming). Έχω στοιχειώδεις γνώσεις της γλώσσας διαχείρισης βάσεων δεδομένων SQL και της γλώσσας λογικού προγραμματισμού Prolog. Γνωρίζω τις γλώσσες των εφαρμογών Matlab, Mathematica και awk.

δημιουργία ιστοσελίδων

Γνωρίζω τις γλώσσες HTML και XHTML, τη χρήση των CSS και έχω τις στοιχειώδεις γνώσεις της γλώσσας Javascript. Επίσης γνωρίζω εξειδικευμένα υποσύνολα της γλώσσας XML όπως η MathML για την περιγραφή μαθηματικών παραστάσεων και η KML για την περιγραφή γεωγραφικών δεδομένων (π.χ. για την εφαρμογή Google Earth)

εφαρμογές

Γνωρίζω τις περισσότερες εφαρμογές οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε ένα τυπικό σύστημα Unix/Linux, και κυρίως όσες χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη λογισμικού (επεξεργαστής κειμένου vim, μεταγλωττιστές, make), για την ηλεκτρονική στοιχειοθεσία (Tex, LaTeX) και για τη σύνταξη χαρτών και γραφικών παραστάσεων (GMT). Γνωρίζω πολύ καλά και χρησιμοποιώ για πάνω από δέκα έτη τις εφαρμογές του Microsoft Office. ´Αλλες εμπορικές εφαρμογές που γνωρίζω είναι οι Matlab, Mathematica και ArcGIS

εξειδικευμένο λογισμικό

Γνωρίζω πολύ καλά τις εξειδικευμένες εφαρμογές Atlas και SAC οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία σεισμολογικών δεδομένων.

εργασίες υλικού μέρους - εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος, λογισμικού

Γνωρίζω πολύ καλά να εκτελώ εργασίες υλικού μέρους (συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, αντικατάσταση τμημάτων και συσκευών) σε προσωπικούς υπολογιστές. Επίσης γνωρίζω την εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και λογισμικού σε νέους προσωπικούς υπολογιστές.

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

Κάτοχος του "Certificate of Proficiency in English" με βαθμό "C" (pass), από τον Ιούνιο του 1994. Έχω μεγάλη ευχέρεια στην κατανόηση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή της αγγλικής γλώσσας.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βραβευθείς με έπαινο στον ετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας για μαθητές Β´ Λυκείου τον Δεκέμβριο του 1990.