Νίκος Κονοφάος

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Φυσική & Μικροηλεκτρονική

 

Επικοινωνία

Γραφείο 18, Παράρτημα Καλαμαριάς,

e-mail: nkonofao@csd.auth.gr

τηλ: 2310-991929

Βιογραφικό πλήρες στα Ελληνικά                                  

 

 

Ο Νίκος Κονοφάος γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1965. Έλαβε πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το 1987 και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών από το πανεπιστήμιο του Bradford της Μεγάλης Βρετανίας το 1993. Σήμερα είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως διδάσκων ΠΔ/407 στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και ως ερευνητής με υποτροφία Fulbright στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του πανεπιστημίου του Maryland στο College Park των ΗΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις μικρο- και νανο-ηλεκτρονικές διατάξεις και τα κυκλώματα, την οπτοηλεκτρονική, και τους κβαντικούς υπολογιστές. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πλήρη πρακτικά συνεδρίων με κρίση, μετέχει σε επιστημονικές και τεχνικές επιτροπές πολλών διεθνών και εθνικών συνεδρίων, έχει διατελέσει πρόεδρος ενός διεθνούς συνεδρίου και πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής άλλων δύο, και είναι μέλος του εκδοτικού συμβουλίου τριών διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει διατελέσει ή διατελεί Διευθυντής Τομέα, Διευθυντής Εργαστηρίου, Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Ιονίων Νήσων, Πρόεδρος του Εποπτικού Επιστημονικού Συμβουλίου του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, μέλος της ολομέλειας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, μέλος επιτροπών αξιολόγησης, επιστημονικά υπεύθυνος ερευνητικών έργων κλπ. Είναι Senior Member της IEEE και υπότροφος του ιδρύματος Fulbright. Ασχολείται με αθλήματα εσωτερικού χώρου, παρακολουθεί ποδόσφαιρο και κινηματογράφο. Κατέχει άπταιστα την Αγγλική, πολύ καλά την Ισπανική και καλά την Γερμανική γλώσσα.

 

Web of Science Researcher ID:    https://www.webofscience.com/wos/author/record/A-9410-2012

Google Scholar Profile:  http://scholar.google.gr/citations?user=rC2jKL0AAAAJ

Scopus profile:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004028669

Researchgate Profile:   https://www.researchgate.net/profile/Nikos_Konofaos2/

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-2949-1184

 

Εικόνα που περιέχει μαλάκιο, φως

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα  Εικόνα που περιέχει κείμενο, παπαγάλος

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα   

Τρέχουσες Θέσεις Ευθύνης

·      Διευθυντής, Εργαστήριο Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ.

·      Διευθυντής, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνολογίες Διαδραστικών Συστημάτων», Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ.

·      Πρόεδρος, Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Ιονίων Νήσων.

Διδασκαλία

Προπτυχιακά μαθήματα

·        Ηλεκτρονικά (Χειμ. Εξαμ.)

·        Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Συστήματα (Χειμ. Εξαμ.)

·        Κβαντική υπολογιστική (Εαρ. Εξαμ.)

·        Απόδοση Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων  (Εαρ. Εξαμ. συνδιδασκαλία)

Μεταπτυχιακά μαθήματα

·        Συσχεδίαση Υλικού Λογισμικού

·        Ανοιχτές Τεχνολογίες Υλικού Λογισμικού (συνδιδασκαλία)

Παλαιότερα μαθήματα: «Ψηφιακή Σχεδίαση», «Μικροηλεκτρονική», «Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Συστημάτων», «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών» (συνδιδασκαλία), «Προχωρημένα θέματα σχεδιασμού VLSI» (μεταπτυχιακό), «Τεχνικές Μικρο και Νανο Διεργασιών» (τμήμα  Φυσικής ΑΠΘ, μεταπτυχιακό, συνδιδασκαλία), «Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας» (μεταπτυχιακό, συνδιδασκαλία).