change language to English
Βασιλειος Ν. Γρηγοριαδης
Αν. Καθηγητης
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Εφαρμογών και Μελέτης του Πεδίου Βαρύτητας

Σύντομο Βιογραφικό

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μέλος του Εργαστηρίου Εφαρμογών και Μελέτης του Πεδίου Βαρύτητας

Σπουδές

 • 2009 - Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 2003 - MSc. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός - "Σύγχρονες Γεωδαιτικές Εφαρμογές - Κατεύθυνση Γεωπληροφορική", Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 2002 - Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μοντελοποίηση και προσδιορισμός του πεδίου βαρύτητας της Γης
 • Διαστημικές μέθοδοι στη Γεωδαισία (GNSS, δορυφορική αλτιμετρία, δορυφορικές αποστολές για το πεδίο βαρύτητας)
 • Φασματικές μέθοδοι στη Γεωδαισία
 • Εφαρμογές του πεδίου βαρύτητας στη Γεωφυσική και τη Γεωδυναμική
 • Υδρογραφία
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS)
 • Εφαρμογές γεωδαιτικών μεθόδων και ΓΣΠ στη διαχείριση φυσικών κινδύνων και καταστροφών

Ερευνητικά Προγράμματα

(πιο πρόσφατα)

Εκσυχγρονισμός του Ελληνικού Δικτύου Βαρύτητας - ModernGravNet (2020-2022)

Αντιστροφή δεδομένων βαρύτητας για τον υπολογισμό της ασυνέχειας Moho στον ελληνικό χώρο (2016-2017)

Πρόγραμμα GOCESeaComb - Βαθμονόμηση και έλεγχος ακρίβειας της αποστολής GOCE της ESA και μελέτης της συμβολής στον προσδιορισμό της δυναμικής θαλάσσιας τοπογραφίας και των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας μέσω στοχαστικού συνδυασμού ετερογενών δεδομένων. (2012-2014)

Αξιολόγηση υψομετρικής πληροφορίας χωροσταθμικού και τριγωνομετρικού δικτύου της Ελλάδας στο πλαίσιο της ενοποίησης των Ευρωπαϊκών συστημάτων αναφοράς και ελέγχου: Εφαρμογή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. (2013-2014)

Πρόγραμμα ECO-Satellite - Ανάπτυξη ενός διαπεριφερειακού συστήματος παρακολούθησης για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσα. (2012-2013)

Αναλυτικός προσδιορισμός του γεωειδούς στην Κύπρο. (2010-2011)

Πρόγραμμα SyNaRMa - Development of an Information System for Natural Risk Management in the Mediterranean. (2006-2008)


Συμμετοχή σε επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις

 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών
 • Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαιτών

ORCID iD: 0000-0003-1486-8284<br />Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μου στο ORCID

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές

2023

Grigoriadis VN, Andritsanos VD, Natsiopoulos DA (2023) Validation of Recent DSM/DEM/DBMs in Test Areas in Greece Using Spirit Leveling, GNSS, Gravity and Echo Sounding Measurements. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2023; 12(3):99. doi: 10.3390/ijgi12030099

2022

Pitenis E, Mamagiannou E, Natsiopoulos DA, Vergos GS, Tziavos IN, Grigoriadis VN, Sideris MG (2022) FIR, IIR and Wavelet Algorithms for the Rigorous Filtering of GOCE SGG Data to the GOCE MBW. Remote Sensing, 14(13): 3024. doi: 10.3390/rs14133024

2021

Grigoriadis VN, Vergos GS, Barzaghi R, Carrion D, Koç Ö (2021) Collocation and FFT-based geoid estimation within the Colorado 1 cm geoid experiment. Journal of Geodesy, 95(52). doi: 10.1007/s00190-021-01507-7

Wang YM et al. (2021) Colorado geoid computation experiment: overview and summary. Journal of Geodesy, 95:127. doi: 10.1007/s00190-021-01567-9

2017

Vergos GS, Erol B, Natsiopoulos DA, Grigoriadis VN, Işık MS, Tziavos IN (2017) Preliminary results of GOCE-based height system unification between Greece and Turkey over marine and land areas. Acta Geodaetica et Geophysica. doi: 10.1007/s40328-017-0204-x

2016

Tziavos IN, Alexandridis TK, Aleksandrov B, Andrianopoulos A, Doukas ID, Grigoras I, Grigoriadis VN, Papadopoulou ID, Savvaidis P, Stergioudis A, Teodorof L, Vergos GS, Vorobyova L, Zalidis GC (2016) Development of a Web-based GIS monitoring and environmental assessment system for the Black Sea: application in the Danube Delta area. Environmental Monitoring and Assessment, 188:492. doi: 10.1007/s10661-016-5492-z

Natsiopoulos DA, Vergos GS, Grigoriadis VN, Tziavos IN (2016) Modeling the response of the Mediterranean Sea level to global and regional climatic phenomena. Micro Macro and Mezzo Geo Information, no. 6, pp. 40-53.

Grigoriadis VN, Tziavos IN, Tsokas GN, Stampolidis A (2015) Gravity data inversion for Moho depth modeling in the Hellenic area. Pure and Applied Geophysics, vol. 173(4), pp. 1223-1241. doi: 10.1007/s00024-015-1174-y

2015

Andritsanos VD, Grigoriadis VN, Vergos GS, Pagounis V, Tziavos IN (2015) GOCE/GRACE GGM evaluation over Attica and Thessaloniki, Greece and local geoid modelling in support of height unification. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, vol. 4, pp. 105-122.

Carrion D, Vergos GS, Albertella A, Barzaghi R, Tziavos IN, Grigoriadis VN (2015) Assessing the GOCE models accuracy in the Mediterranean area. Newton's Bulletin 5: 63-82.

2013

Tassis GA, Grigoriadis VN, Tziavos IN, Tsokas GN, Papazachos CB, Vasiljević I (2013) A new Bouguer gravity anomaly field for the Adriatic Sea and its application for the study of the crustal and upper mantle structure. Journal of Geodynamics, Vol. 66, pp. 38-52, doi: 10.1016/j.jog.2012.12.006.

Tziavos IN, Vergos GS, Mertikas SP, Daskalakis A, Grigoriadis VN, Tripolitsiotis A (2013) The contribution of local gravimetric geoid models to the calibration of satellite altimetry data and an outlook of the latest GOCE GGM performance in Gavdos. Advances in Space Research, Vol. 51, Issue 8, pp. 1502-1522, doi: 10.1016/j.asr.2012.06.013.

2010

Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN (2010) Investigation of topographic reductions and aliasing effects to gravity and the geoid over Greece based on various digital terrain models. Surveys in Geophysics, Vol. 31, No. 1, pp. 23-67, doi: 10.1007/s10712-009-9085-z.

2008

Sansò F, Venuti G, Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN (2008) Geoid and Sea Surface Topography from satellite and ground data in the Mediterranean region - A review and new proposals. Bulletin of Geodesy and Geomatics, vol. 67, No. 3, pp. 155-201.

2007

Doukas ID, Savvaidis P, Tziavos IN, Grigoriadis VN, Papadopoulou I, Vavassis I (2007) The use of a Web-based GIS for the management of databases related to natural disasters, Geodesy and Cartography, vol. 56, No. 1, pp. 37-52.

2006

Theodulidis N, Roumelioti Z, Panou A, Savvaidis A, Kiratzi A, Grigoriadis V, Dimitriu P, Chatzigogos T (2006) Retrospective Prediction of Macroseismic Intensities Using Strong Ground Motion Simulation: The Case of the 1978 Thessaloniki (Greece) Earthquake (M6.5). Bulletin of Earthquake Engineering, vol. 4, pp. 101-130, , doi: 10.1007/s10518-006-9001-6.

Δημοσιεύσεις μετά από κρίση σε πρακτικά συνεδρίων

2022

Grigoriadis VN, Andritsanos VD, Natsiopoulos D (2022). Validation of the Hellenic Gravity Network in the Frame of the ModernGravNet Project. In: International Association of Geodesy Symposia. Springer, Berlin, Heidelberg. doi: 10.1007/1345_2022_186

2018

Vergos GS, Grigoriadis VN, Barzaghi R, Carrion D (2018) IGFS Metadata for Gravity. Structure, Build-up and Application Module. In: International Association of Geodesy Symposia. Springer, Berlin, Heidelberg. doi: 10.1007/1345_2018_38

Barzaghi R, Carrion D, Vergos GS, Tziavos IN, Grigoriadis VN, Natsiopoulos DA, Bruinsma S, Reinquin F, Seoane L, Bonvalot S, Lequentrec-Lalancette MF, Salaün C, Andersen O, Knudsen P, Abulaitijiang A, Rio MH (2018) GEOMED2: High-Resolution Geoid of the Mediterranean. In: International Association of Geodesy Symposia. Springer, Berlin, Heidelberg. doi: 10.1007/1345_2018_33

2017

Andritsanos VD, Grigoriadis VN, Natsiopoulos DA, Vergos GS, Gruber T, Fecher T (2017) GOCE Variance and Covariance Contribution to Height System Unification. In: International Association of Geodesy Symposia. Springer, Berlin, Heidelberg. doi: 10.1007/1345_2017_12

Grigoriadis VN, Lambrou E, Vergos GS, Tziavos IN (2017) Assessment of the Greek Vertical Datum: A Case Study in Central Greece. In: International Association of Geodesy Symposia. Springer, Berlin, Heidelberg. doi: 10.1007/1345_2017_1

2015

Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN, Tzanou EA, Natsiopoulos DA (2015) Validation of GOCE/GRACE satellite only and combined global geopotential models over Greece, in the frame of the GOCESeaComb Project. International Assocation of Geodesy Symposia, vol. 143, pp. 297-304. doi: 10.1007/1345_2015_160

Vergos GS, Andritsanos VD, Grigoriadis VN, Pagounis V, Tziavos IN (2015) Evaluation of GOCE/GRACE GGMs over Attika and Thessaloniki, Greece, and Wo determination for height system unification. In: Jin S., Barzaghi R. (eds) IGFS 2014. International Association of Geodesy Symposia, vol 144m pp. 101-109. doi: 10.1007/1345_2015_53

2014

Grigoriadis VN, Kotsakis C, Tziavos IN, Vergos GS (2014) Estimation of the geopotential value Wo for the local vertical datum of continental Greece using EGM08 and GPS/leveling data. In: Marti U (ed) Gravity, Geoid and Height Systems, International Association of Geodesy Symposia Vol. 141, Springer International Publishing Switzerland, pp. 249-255, doi: 10.1007/978-3-319-10837-7_32.

Vergos GS, Grigoriadis VN, Tziavos IN, Kotsakis C (2014) Evaluation of GOCE/GRACE Global Geopotential Models over Greece with collocated GPS/Levelling observations and local gravity data. In: Marti U (ed) Gravity, Geoid and Height Systems, International Association of Geodesy Symposia Vol. 141, Springer International Publishing Switzerland, pp. 85-92, doi: 10.1007/978-3-319-10837-7_11.

2012

Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN, Andritsanos VD (2012) Adjustment of collocated GPS, geoid and orthometric height observations in Greece. Geoid or orthometric height improvement? In: Kenyon S, Pacino C, Marti U (eds) Geodesy for Planet Earth, International Association of Geodesy Symposia Vol. 136, Springer Berlin Heidelberg New York, pp. 481-488, doi: 10.1007/978-3-642-20338-1_58.

2010

Fotiou A, Grigoriadis VN, Pikridas C, Rossikopoulos D, Tziavos IN, Vergos GS (2010) Combination Schemes for Local Orthometric Height Determination from GPS Measurements and Gravity Data. In: Mertikas SP (ed) “Gravity, Geoid and Earth Observation 2008”, International Association of Geodesy Symposia, vol. 130 Springer – Verlag, pp. 309-314, doi: 10.1007/978-3-642-10634-7_40.

2007

Tsoulis D, Grigoriadis VN, Tziavos IN (2007) The utilization of global digital crustal databases in regional applications of forward gravity field modeling. In: Proceedings of the 1st International Symposium of the International Gravity Field Service “Gravity Field of the Earth”, Special Issue 18, General Command of Mapping of Turkey, pp. 348-353.

Müller A, Bürki B, Limpach P, Kahle HG, Grigoriadis VN, Vergos GS, Tziavos IN (2007) Validation of marine geoid models in the North Aegean Sea using satellite altimetry, GPS buoy and astrogeodetic measurements. In: Proceedings of the 1st International Symposium of the International Gravity Field Service “Gravity Field of the Earth”, Special Issue 18, General Command of Mapping of Turkey, pp. 90-95.

Vergos GS, Grigoriadis VN, Kalampoukas G, Tziavos IN (2007) Accuracy assessment of the SRTM 90m DTM over Greece and its implications to geoid modeling. In: Tregoning P, Rizos C (eds) “Dynamic Planet 2005 - Monitoring and Understanding a Dynamic Planet with Geodetic and Oceanographic Tools”, International Association of Geodesy Symposia, vol. 130 Springer – Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 309-315, doi: 10.1007/978-3-540-49350-1_46.

Vergos GS, Grigoriadis VN, Tziavos IN, Sideris MG (2007) Combination of multi-satellite altimetry data with CHAMP and GRACE EGMs for geoid and sea surface topography determination. In: Tregoning P, Rizos C (eds) “Dynamic Planet 2005 - Monitoring and Understanding a Dynamic Planet with Geodetic and Oceanographic Tools”, International Association of Geodesy Symposia, vol. 130, Springer – Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 244-250, doi: 10.1007/978-3-540-49350-1_37.

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων (χωρίς κριτές)

2013

Alexandridis TK, Aleksandrov BG, Monachou S, Kalogeropoulos C, Strati S, Vorobyova L, Bogatova Y, Grigoriadis VN, Vergos GS, Topaloglou C (2013) Monitoring water quality parameters in the marine area of Danube Delta using satellite remote sensing: preliminary results. In: Hadjimitsis DG, Themistocleous K, Michaelides S, Papadavid G (eds) “First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environments”, SPIE vol. 8795, pp. 87950P-8, doi: 10.1117/12.2027210.

2012

Savvaidis P, Theilen‐Willige B, Tziavos IN, Grigoriadis VN, Papadopoulou ID (2012) Detection of earthquake vulnerable areas in the Grevena region/northern Greece using Remote sensing and WebGIS methods. In: Proc. “Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields”, 20th International Symposium, November 8 ‐ 9, Sofia, Bulgaria.

Savvaidis P, Tziavos IN, Grigoriadis VN, Vergos GS, Papadopoulou ID, Stergioudis A (2012) A WebGIS-based monitoring and decision support tool for the environmental protection and preservation of the Black Sea: The ECO-Satellite project. In: Proc. “Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields”, 20th International Symposium, 08 - 09 November, Sofia, 2012.

2009

Spyridaki P, Papadopoulou ID, Grigoriadis VN, Tziavos IN and Savvaidis P (2009) Methodology for identification of emergency assembly areas and road network in cities using geographic information systems tools. Proceedings of the 9th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2009, Bulgaria, 14-19 June, 2009, Vol. II, pp. 135 – 142.

2008

Grigoriadis VN, Papadopoulou ID, Spyridaki P, Doukas I, Tziavos IN, Savvaidis P (2008) Presentation of a Web-based GIS System for the Management of Natural Disasters. In: e-Proceedings of the International Conference "Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth", June 1-6, Mytilene, Greece.

2005

Γρηγοριάδης BN, Τζιαβός ΗN (2005) Μέθοδοι και όργανα βαθυμετρικών αποτυπώσεων. Πρακτικά συνεδρίου “Η Εξέλιξη των οργάνων, των μεθόδων και των συστημάτων μετρήσεων των επιστημών της αποτύπωσης στην Ελλάδα”, σελ. 255-267, Θεσσαλονίκη, 15-16 Απριλίου 2005, εκδόσεις Ζήτη.

2004

Grigoriadis VN, Tziavos IN (2004) Development of a software package for the automation of measurements in bathymetric mapping. Presented at the FIG Working Week 2004 on “The Olympic Spirit in Surveying”, Athens, 22-27 May. (e-proceedings)

Εργασίες σε τιμητικούς και συλλογικούς τόμους

2017

Γρηγοριάδης ΒΝ, Τζιαβός ΗΝ, Βέργος ΓΣ (2016) Η Συμβολή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών. Γεωργούλα Ο, Παπαδοπούλου Μ, Ρωσσικόπουλος Δ, Σπαταλάς Σ, Φωτίου Α (εκδ.) “Τιμητικός Τόμος στη μνήμη του Ιωάννη Παρασχάκη”, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 257-268.

2016

Natsiopoulos DA, Vergos GS, Tziavos IN, Grigoriadis VN (2016) Sea level variability in the Mediterranean Sea through satellite altimetry analytical covariance functions. Παρασχάκης Ι, Ρωσσικόπουλος Δ, Φωτίου Α (εκδ.), “Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Χριστογεώργη Καλτσίκη – Ταν γαν δαίειν καί απεικονίζειν”, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 327-347.

2015

Γρηγοριάδης ΒΝ, Τζιαβός ΗΝ, Βέργος ΓΣ, Νατσιόπουλος ΔΑ (2015) Μελέτη παγκόσμιων μοντέλων βαθυμετρίας και δεδομένων ηχοβολίσεων στην περιοχή του δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα. Αρβανίτης Α, Λαφαζάνη Π, Μπάσμπας Σ, Παπαδοπούλου Μ, Παρασχάκης Ι, Ρωσσικόπουλος Δ (εκδ.), “Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Μύρωνα Μυρίδη – Χαρτογραφίες Νου, Ψυχής και Γνώσης”, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 829-841.

2010

Γρηγοριάδης ΒΝ, Παπαδοπούλου ΙΔ, Σπυριδάκη Π, Δούκας Ι, Τζιαβός ΗΝ, Σαββαΐδης Π (2010) Συστήματα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών - Το σύστημα SyNaRMa. Η εργασία παρουσιάστηκε στην ημερίδα "Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών - Ο ρόλος του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού", Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007. Δημοσιεύθηκε στον Ειδικό Τόμο “Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού”, Κέντρο Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σελ. 81-89.

Tziavos IN, Denker H, Grigoriadis VN (2010) Local and regional geoid modeling - Methodology and case studies. In Contadakis ME, Kaltsikis C, Spatalas S, Tokmakidis K, Tziavos IN (eds) "In honour of Professor Arabelos DN - The apple of Knowledge", Department of Rural and Surveying Engineer, Aristotle University of Thessaloniki, pp. 260 – 281.

Διατριβές

Γρηγοριάδης ΒΝ (2009): Γεωδαιτική και γεωφυσική προσέγγιση του πεδίου βαρύτητας της γης και εφαρμογές στον ελληνικό χώρο. Διδακτορική Διατριβή, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Γρηγοριάδης ΒΝ (2003): Αυτοματοποίηση στον υδρογραφικό εντοπισμό οριζόντιας θέσης και βάθους με συνδυασμό GPS και ηχοβολιστικής συσκευής. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Γρηγοριάδης ΒΝ (2002): Ολοκληρωμένη υδρογραφική αποτύπωση με χρήση ηχοβολιστικής συσκευής και δεκτών GPS. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Προφορικές Ανακοινώσεις και Αναρτήσεις σε Συνέδρια

2022

Andritsanos VD, Grigoriadis VN, Natsiopoulos D, Vergos G (2022) Zero-height geopotential level estimation for the homogenization and modernization of the Vertical Datum of Greece. Presented at the EGU 2022 General Assembly, Vienna, Austria, 23 – 27 May, 2022, EGU22-762. doi: 10.5194/egusphere-egu22-762

Grigoriadis VN, Andritsanos VD, Natsiopoulos D, Vergos G (2022) Investigation of different geoid computation techniques in the frame of the ModernGravNet project. Presented at the EGU 2022 General Assembly, Vienna, Austria, 23 – 27 May, 2022, EGU22-650. doi: 10.5194/egusphere-egu22-650

2021

Grigoriadis VN, Andritsanos V, Natsiopoulos DA (2021) Validation of the Hellenic gravity network in the frame of the ModernGravNet project. Presented at the IAG2021 Scientific Assembly “Geodesy for a Sustainable Earth”, Session 2a.1 - Terrestrial, Marine and Airborne Gravimetry (S2a-015), June 28 – July 2, Beijing, China.

Natsiopoulos DA, Mamagiannou EG, Pitenis EA, Vergos GS, Tziavos IN, Grigoriadis VN (2021) Gravity data collection with a CG5 gravitymeter for densification of the gravity data around the AUT1 IHRF station. Presented at the 2021 vEGU General Assembly, Session G4.3 “Acquisition and processing of gravity and magnetic field data and their integrative interpretation”, April 19-30, EGU21-167. doi: 10.5194/egusphere-egu21-1677

2019

Barzaghi R, Vergos G, Carrion D, Albertella A, Tziavos I, Grigoriadis V, Natsiopoulos D, Bruinsma S, Reinquin F, Bonvalot S, Seoane L, Lequentrec-Lalancette M-F, Salaun C, Bonnefond P, Knudsen P, Andersen O, Simav M, Yildiz H, Basic T, Varga M (2019) Geomed2: High-Resolution Geoid Models of the Mediterranean. Presented at the 2019 Ocean Surface Topography Science Team Meeting, October 21-25, Chicago, USA.

Grigoriadis VN, Vergos GS, Barzaghi R (2019) Spectral and stochastic Geoid/Quasi-geoid modeling and potential determination with the remove-restore approach within the JWG2.2.2 Colorado experiment. Presented at the 27th IUGG General Assembly, Session G02 - Static Gravity Field and Height Systems, July 8-18, Montreal, Canada.

Barzaghi R, Vergos G, Albertella A, Tziavos I, Grigoriadis V, Natsiopulos D, Bruinsma S, Bonvalot S, Seoane L, Reinquin F, Lequentrec-Lalancette M-F, Salaun C, Bonnefond P, Knudsen P, Andersen O, Simav M, Yildiz H, Basic T, Varga M, Gil AJ (2019) The Geomed2 project: the Geoid and DOT of the Mediterranean Sea. Presented at the “Living Planet Symposium”, Session A5.01 - Geodetic Missions, May 13-17, Milan, Italy.

Barzaghi R, Vergos G, Carrion D, Albertella A, Tziavos I, Grigoriadis V, Natsiopoulos D, Bruinsma S, Bonvalot S, Seoane L, Reinquin F, Lequentrec-Lalancette M-F, Salaun C, Bonnefond P, Knudsen P, Andersen O, Simav M, Yildiz H, Basic T, Varga M, Gil AJ (2019) Geoid and MDT in the Mediterranean area: the GEOMED2 project. Presented at the 2019 EGU General Assembly, Session G1.1 “Recent Developments in Geodetic Theory”, April 7 – 12, Vienna, Austria.

2018

Barzaghi R, Vergos G, Carrion D, Albertella A, Tziavos I, Grigoriadis V, Natsiopoulos D, Bruinsma S, Reinquin F, Bonvalot S, Seoane L, Lequentrec-Lalancette M-F, Salaun C, Bonnefond P, Knudsen P, Andersen O, Simav M, Yildiz H, Basic T, Varga M (2018) Latest results from the Geomed2 project: Geoid and DOT in the Mediterranean area. Presented at the “25 years of progress in radar altimetry” Symposium, Session 6 – Precise Orbit Determination, September 24-29, Ponta Delgada, São Miguel Island Azores Archipelago, Portugal.

Barzaghi R, Vergos G, Carrion D, Albertella A, Tziavos I, Grigoriadis V, Natsiopoulos D, Bruinsma S, Bonvalot S, Seoane L, Reinquin F, Lequentrec- Lalancette M-F, Salaun C, Bonnefond P, Knudsen P, Andersen O, Simav M, Yildiz H, Basic T, Varga M, Gil AJ (2018) Geoid and DOT in the Mediterranean area: the Geomed2 project. Presented at the GGHS2018 Joint Section 2 and IGFS Symposium “Gravity, Geoid and Height System 2018”, Session 3 – Local/regional gravity field modelling, September 17-21, Copenhagen, Denmark.

Grigoriadis VN, Kampourakis SG, Bantola M-D S (2018) Using in-situ depth measurements for the assessment of errors induced in gravity field modeling from Global Bathymetry Models: Preliminary results. Presented at the GGHS2018 Joint Section 2 and IGFS Symposium “Gravity, Geoid and Height System 2018”, Session 3 – Local/regional gravity field modelling, September 17-21, Copenhagen, Denmark. doi: 10.13140/RG.2.2.32592.76804

Grigoriadis VN, Vergos GS, Natsiopoulos DA (2018) Geoid/Quasi-geoid modeling based on the remove-restore approach with the JWG2.2.2 Colorado dataset and contributions to the IHRF. Presented at the GGHS2018 Joint Section 2 and IGFS Symposium “Gravity, Geoid and Height System 2018”, Session 3 – Local/regional gravity field modelling, September 17-21, Copenhagen, Denmark. doi: 10.13140/RG.2.2.27559.60327

Grigoriadis VN, Vergos GS, Barzaghi R, Carrion D (2018) The IGFS metadata for geoid. Structure, build-up and application module. Presented at the GGHS2018 Joint Section 2 and IGFS Symposium “Gravity, Geoid and Height System 2018”, Session 3 – Local/regional gravity field modelling, September 17-21, Copenhagen, Denmark.

2017

Barzaghi R, Vergos GS, Albertella A, Carrion D, T Cazzaniga N, Tziavos IN, Grigoriadis VN, Natsiopoulos DA, Bruinsma S, Bonvalot S, Lequentrec-Lalancette MF, Bonnefond P, Knudsen P, Andersen O, Simav M, Hasan Y, Basic T, Gil AJ (2017d) GEOMED2: Geoid estimation of the Mediterranean Sea. Presented at the 2017 OSTST Meeting, Session “The Geoid, Mean Sea Surfaces and Mean Dynamic Topography”, October 23-27, Miami FL, USA.

Barzaghi R, Vergos GS, Albertella A, Carrion D, T Cazzaniga N, Tziavos IN, Grigoriadis VN, Natsiopoulos DA, Bruinsma S, Bonvalot S, Lequentrec-Lalancette MF, Bonnefond P, Knudsen P, Andersen O, Simav M, Hasan Y, Basic T, Gil AJ (2017c) The GEOMED2 project: Multi-resolution aspects and aliasing in topographic effects for geoid and gravity determination. Presented at the 2017 Joint IAG-IASPEI Scientific Assembly, Session Session G02 “Static Gravity Field”, July 30 – August 4, Kobe, Japan.

Barzaghi R, Vergos GS, Albertella A, Carrion D, T Cazzaniga N, Tziavos IN, Grigoriadis VN, Natsiopoulos DA, Bruinsma S, Bonvalot S, Lequentrec-Lalancette MF, Bonnefond P, Knudsen P, Andersen O, Simav M, Hasan Y, Basic T, Gil AJ (2017b) The GEOMED2 project: Geoid estimation in the Mediterranean Area. Presented at the 2017 Joint IAG-IASPEI Scientific Assembly, Session Session G02 “Static Gravity Field”, July 30 – August 4, Kobe, Japan.

Barzaghi R, Vergos GS, Albertella A, Carrion D, T Cazzaniga N, Tziavos IN, Grigoriadis VN, Natsiopoulos DA, Bruinsma S, Bonvalot S, Lequentrec-Lalancette MF, Bonnefond P, Knudsen P, Andersen O, Simav M, Hasan Y, Basic T, Gil AJ (2017) The GEOMED2 project: Geoid and circulation in the Mediterranean Sea. Presented at the 2017 Joint IAG-IASPEI Scientific Assembly, Session Session G02 “Static Gravity Field”, July 30 – August 4, Kobe, Japan.

Grigoriadis VN, Tziavos IN (2017) Determination of Moho depth models for Greece using different gravity inversion methods. Presented at the 2017 Joint IAG-IASPEI Scientific Assembly, Session G02 “Static Gravity Field”, July 30 – August 4, Kobe, Japan.

Andritsanos VD, Grigoriadis VN, Vergos GS, Gruber T, Fecher T (2017) Local vertical datum validation through the incorporation of GOCE variance and covariance information. Presented at the 2017 Joint IAG-IASPEI Scientific Assembly, Session G02 “Static Gravity Field”, July 30 – August 4, Kobe, Japan.

Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN, Stylianidis S (2017) Geoid and Moho-depth modeling in Cyprus. Presented at the 2017 Joint IAG-IASPEI Scientific Assembly, Session G02 “Static Gravity Field”, July 30 – August 4, Kobe, Japan.

Vergos GS, Grigoriadis VN, Barzaghi R, Carrion D, Bonvalot S, Barthelmes F, Reguzzoni M, Wziontek H, Kelly K (2017) IGFS geoportal development for gravity, geoid, GGM and DEM data. Presented at the 2017 Joint IAG-IASPEI Scientific Assembly, Session Session G07 “GGOS and Earth monitoring services”, July 30 – August 4, Kobe, Japan.

Vergos GS, Grigoriadis VN, Barzaghi R (2017) IGFS metadata for gravity and geoid. Structure, build-up and application module. Presented at the 2017 Joint IAG-IASPEI Scientific Assembly, Session Session G07 “GGOS and Earth monitoring services”, July 30 – August 4, Kobe, Japan.

Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN, Natsiopoulos DA, Tzanou EA (2017) GOCE-based evaluation of the Hellenic Vertical Datum within the GOCE+++ project. Presented at the 2016 EGU General Assembly, Session G4.2 “Satellite Gravimetry: Data Analysis, Results and Future Concepts”, April 23 – 28, Vienna, Austria.

Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN, Natsiopoulos DA, Tzanou EA (2017) Mean and profile-based dynamic ocean topography determination in the Mediterranean Sea within the GOCE+++ project. Presented at the 2016 EGU General Assembly, Session OS2.2 “Advances in Understanding of the Multi-Disciplinary Dynamics of the Southern European Seas (Mediterranean and Black Sea)”, April 23 – 28, Vienna, Austria.

2016

Barzaghi R, Vergos GS, Albertella A, Carrion D, Cazzaniga N, Tziavos IN, Grigoriadis VN, Natsiopoulos DA, Bruinsma S, Bonvalot S, Seoane L, Reinquin F, Lequentrec-Lalancette M-F, Salaun C, Bonnefond P, Knudsen P, Andersen P, Simav M, Yildiz H, Basic T, Varga M, Bjelotomic O, Gil AJ (2016) Investgaton of the contributon of topographic effects on regional geoid modeling within the Geomed2 project. Presented at the 1st Joint Commision 2 and IGFS Meeting, International Symposium on "Gravity, Geoid and Height Systems - GGHS2016", Session 3 "Regional and Local Geoid Modeling", September 19-23, Thessaloniki, Greece.

Vergos GS, Erol B, Natsiopoulos DA, Grigoriadis VN, Isik MS, Tziavos IN (2016) GOCE-based Comparison and Unification of the Greek and Turkish Height Systems with special emphasis on the Aegean Sea and the Terrestrial-border Territories. Presented at the 1st Joint Commision 2 and IGFS Meeting, International Symposium on "Gravity, Geoid and Height Systems - GGHS2016", Session 5 "IHRS and HSU: Conventions, strategies, new concepts", September 19-23, Thessaloniki, Greece.

Andritsanos VD, Grigoriadis VN, Vergos GS, Gruber T, Fecher T (2016) GOCE variance and covariance contribution to height system unification. Presented at the 1st Joint Commision 2 and IGFS Meeting, International Symposium on "Gravity, Geoid and Height Systems - GGHS2016", Session 5 "IHRS and HSU: Conventions, strategies, new concepts", September 19-23, Thessaloniki, Greece.

Grigoriadis VN, Lambrou E, Vergos GS, Tziavos IN (2016) Assessment of the Greek Vertical Datum – A case study in central Greece. Presented at the 1st Joint Commision 2 and IGFS Meeting, International Symposium on "Gravity, Geoid and Height Systems - GGHS2016", Session 5 "IHRS and HSU: Conventions, strategies, new concepts", September 19-23, Thessaloniki, Greece.

Barzaghi R, Vergos GS, Albertella A, Carrion D, Cazzaniga N, Tziavos IN, Grigoriadis VN, Natsiopoulos DA, Bruinsma S, Bonvalot S, Seoane L, Reinquin F, Lequentrec-Lalancette M-F, Salaun C, Bonnefond P, Knudsen P, Andersen P, Simav M, Yildiz H, Basic T, Varga M, Bjelotomic O, Gil AJ (2016) Gravimetric geoid model development in the Mediterranean Sea within the Geomed2 project. Presented at the 1st Joint Commision 2 and IGFS Meeting, International Symposium on "Gravity, Geoid and Height Systems - GGHS2016", Session 3 "Regional and Local Geoid Modeling", September 19-23, Thessaloniki, Greece.

Barzaghi R, Vergos GS, Albertella A, Carrion D, Cazzaniga N, Tziavos IN, Grigoriadis VN, Natsiopoulos DA, Bruinsma S, Bonvalot S, Lequentrec-Lalancette M-F, Bonnefond P, Knudsen P, Andersen O, Simav M, Yildiz H, Basic T, Gil AJ (2016) Theoretical and numerical investigations towards a new geoid model for the Mediterranean Sea – The GEOMED2 project. Presented at the 2016 EGU General Assembly, Session G1.1 “Recent Developments in Geodetic Theory”, April 17th - April 22nd, Vienna, Austria.

Vergos GS, Erol B, Natsiopoulos DA, Grigoriadis VN, Isik MS, Tziavos IN (2016) GOCE-based height system unification between Greece and Turkey. Presented at the 2016 EGU General Assembly, Session G4.2 “Satellite Gravimetry: Data Analysis, Results and Future Concepts”, April 17th - April 22nd, Vienna, Austria.

Barzaghi R, Vergos GS, Albertella A, Carrion D, Tziavos IN, Grigoriadis VN, Bruinsma S, Bonvalot S, Lequentrec-Lalancette M-F, Bonnefond P, Knudsen P, Andersen O, Simav M, Yildiz H, Basic T, Gil AJ (2016) Improved representation of the Meditteranean Geoid within the GEOMED 2 project. Contributions of local gravity, GOCE and Cryosat2 data. ESA Living Planet Symposium 2016, Session “Solid Earth & Near Earth” – EART90-ID674, May 9-13, Prague, Czech Republic.

2015

Tziavos IN, Vergos GS, Andritsanos VD, Grigoriadis VN, Pagounis V (2015) GOCE/GRACE GGM evaluation over Attika and Thessaloniki, Greece and local geoid modeling in support of height unification. Presented at the 2015 IUGG General Assembly, Session G02 “Static Gravity Field Models and Observations”, June 22 – July 2, Prague, Czech Republic.

Barzaghi R, Albertella A, Carrion D, Bruinsma A, Bonvalot S, Lequentrec-Lalancette MF, Bonnefond P, Vergos GS, Tziavos IN, Grigoriadis VN, Knudsen P, Andersen O, Simav M, Hasan Y, Basic T, Gil AJ (2015) The GEOMED 2 project: a high resolution geoid of the Mediterranean Sea. Presented at the 2015 IUGG General Assembly, Session G02 “Static Gravity Field Models and Observations”, June 22 – July 2, Prague, Czech Republic.

2014

Vergos GS, Grigoriadis VN, Tziavos IN, Natsiopoulos DA, Tzanou EA (2014) GOCE/GRACE GGM evaluation over Greece with GPS/Leveling and gravity data. Presented at the 5th International GOCE User Workshop, November 25th – 28th, Paris, France.

Vergos GS, Natsiopoulos DA, Tziavos IN, Grigoriadis VN, Tzanou EA (2014) DOT and SLA stationary and time-varying analytical covariance functions for LSC-based heterogeneous data combination. Presented at the 2014 EGU General Assembly, Session G1.1 “Recent developments in geodetic theory”, April 27th - May 2nd, Vienna, Austria.

Andritsanos VD, Vergos GS, Grigoriadis VN, Pagounis V, Tziavos IN (2014) Spectral characteristics of the Hellenic vertical network - Validation over Central and Northern Greece using GOCE/GRACE global geopotential models. Presented at the 2014 EGU General Assembly, Session G4.2 “Satellite Gravimetry: GRACE, GOCE and Future Gravity Missions”, April 27th - May 2nd, Vienna, Austria.

Barzaghi R, Albertella A, Cazzaniga NE, Bonvalot S, Bruinsma A, Lequentrec-Lalancette MF, Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN (2014) Estimating Geoid and Sea Surface Topography in the Mediterranean Sea. Presented at the 3rd International Gravity Field Service (IGFS) General Assembly (IGFS 2014), June 30-July 6, 2014, Shanghai, China.

Vergos GS, Natsiopoulos DA, Tziavos IN, Grigoriadis VN, Tzanou EA (2014) DOT and SLA stationary and time-varying analytical covariance functions for LSC-based heterogeneous data combination. Presented at the 2014 EGU General Assembly, Session G1.1 “Recent developments in geodetic theory”, April 27th - May 2nd, Vienna, Austria.

2013

Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN, Tzanou EA, Natsiopoulos DA (2013b) Validation of GOCE/GRACE satellite only and combined global geopotential models over Greece, in the frame of the GOCESeaComb Project. Presented at the 2013 IAG Scientific Assembly, Session 2.2 “Global Gravity Field Models”, September 1st-6th, Potsdam, Germany.

Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN, Tzanou EA, Natsiopoulos DA (2013) External calibration/validation of ESA’s GOCE mission and contribution to DOT and SLA determination using a stochastic approach - The GOCESeaComb Project. Presented at the 2013 EGU General Assembly, Session G4.2 “Satellite Gravimetry: GRACE, GOCE and Future Gravity Missions”, April 7th-12th, Vienna, Austria.

Tziavos IN and the ECO-Satellite Team (2013) Development of a WebGIS-based monitoring and environmental protection and preservation system for the Black Sea: The ECO-Satellite project. Presented at the 2013 EGU General Assembly, Session OS2.2 “Advances in understanding of the multi-disciplinary dynamics of the Southern European Seas (Mediterranean and Black Sea)”, April 7th-12th, Vienna, Austria.

Alexandridis TK, Alexandrov BG, Monachou S, Kalogeropoulos C, Strati S, Vorobyova L, Bogatova Y, Grigoriadis VN, Vergos GS, Topaloglou C (2013) Monitoring water quality parameters in the marine area of Danube Delta using satellite remote sensing. Presented at the First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation 2013, April 8-10, Paphos, Cyprus.

2012

Vergos GS, Grigoriadis VN, Tziavos IN, Kotsakis C (2012) Evaluation of GOCE/GRACE Global Geopotential Models over Greece with collocated GPS/Levelling observations and local gravity data. Presented at the IAG Commission 2 “Gravity, Geoid and Height Systems GGHS2012” conference, October 9th-12th, Venice, Italy.

Grigoriadis VN, Kotsakis C, Tziavos IN, Vergos GS (2012) Estimation of the geopotential value Wo for the local vertical datum of continental Greece using EGM08 and GPS/leveling data. Presented at the IAG Commission 2 “Gravity, Geoid and Height Systems GGHS2012” conference, October 9th-12th, Venice, Italy.

2011

Tassis G, Grigoriadis VN, Tziavos I, Tsokas G, Papazachos C, Vasiljevic I (2011) A new Bouguer gravity anomaly field in the Adriatic Sea for geodetic and geophysical applications. Presented at the 6th Congress of the Balkan Geophysical Society, October 3 – 6, Budapest, Hungary.

2010

Grigoriadis VN, Tziavos IN (2010) The use of high‐resolution gravity databases to geoid and Moho topography modelling. Presented at the 2nd International Symposium of the International Gravity Field Service, September 20‐22, University of Alaska, Fairbanks, USA.

2009

Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN, Andritsanos VD (2009) Adjustment of collocated GPS, geoid and orthometric height observations in Greece. Geoid or orthometric height improvement? Presented at the 2009 Scientific Assembly of the IAG, Geodesy for Planet Earth, August 31 – September 4, Buenos Aires, Argentina.

Grigoriadis VN, Tziavos IN (2009) Gravity data inversion for applications in geodesy and geophysics – A case study in the Hellenic area. Presented at the 2009 Scientific Assembly of the IAG, "Geodesy for Planet Earth", August 31 - September 4, Buenos Aires, Argentina.

Ågren J, Barzaghi R, Carrion D, Denker H, Grigoriadis VN, Kiamehr R, Sona G, Tscherning CC, Tziavos IN (2009)  Different geoid computation methods applied on a test dataset: results and considerations. Presented at the VII Hotine-Marussi Symposium, 6-10 July, 2009, Rome, Italy.

2008

Grigoriadis VN, Papadopoulou ID, Savvaidis P, Tziavos IN (2008) Collection, management and analysis of building damage information in the urban environment through Web-GIS. Presented at the EGU General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, vol. 10, EGU2008.

Vergos GS, Tziavos IN, Papageorgiou P, Grigoriadis VN (2008) Validation of the SRTM and SRTM plus DTM in Northern Greece for geoid and gravity field modeling. Presented at the "Gravity, Geoid and Earth Observation 2008 (GGEO2008)" of the IAG, June 23-27, Chania, Greece.

Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN (2008) Marine gravity field modeling using spectral methods. Presented at the 2008 EGU General Assembly, Session G1 "Marine Gravity Field Modeling", April 13-18, Vienna, Austria.

2007

Γρηγοριάδης ΒΝ, Παπαδοπούλου Ι, Σπυριδάκη Π, Δούκας Ι, Τζιαβός Η, Σαββαΐδης Π (2007) Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών – Το σύστημα SyNaRMa. Ημερίδα «Πρόληψη – Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού», 11 Δεκεμβρίου 2007, Αθήνα.

Savvaidis P, Tziavos I, Doukas J, Papadopoulou I, Grigoriadis V, Spiridaki P (2007) Use of Web-GIS for the confrontation of natural disasters in cities. Presented at the SPMIT 2007 Conference, 7-8 June, Ostrava, Czech Republic.

Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN, Tsoulis D, Andritsanos VD, Tzanou EA (2007) Analysis of Repeated GPS Measurements over a geodetic network and a common adjustment of heterogeneous height data. Presented at the XXIV General Assembly of the IUGG (IUGG2007), July 2-13, Perugia, Italy.

2006

Tziavos IN, Tsoulis D, Andritsanos VD, Grigoriadis VN, Tzanou EA, Vergos GS (2006) Establishment of a GPS network in Northern Greece for geodetic and geodynamic applications. Presented at the 1st International Symposium of the International Gravity Field Service “Gravity Field of the Earth”, August 28 – September 1, 2006, Turkey.

Tziavos IN, Sideris MG, Vergos GS, Grigoriadis VN, Andritsanos VD (2006) An overview of spectral methods for the optimal processing of satellite altimetry and other data. Presented at the Symposium “15 Years of Progress in Satellite Altimetry“, March 13-18, 2006, Venice, Italy.

2005

Müller A, Bürki B, Limpach P, Tziavos IN, Vergos GS, Grigoriadis VN, Kahle HG (2005) Astrogeodätische Lotabweichungsbestinmmung in der Nordägäis (Griechenland). Presented at the 2005 Geodätische Woche, Düsseldorf, Germany, October 4-6, 2005.

Προπτυχιακά Μαθήματα

1ο εξάμηνο - [Υ05]: Γεωπληροφορική Ι

Εισαγωγή στην Γεωπληροφορική. Μεταβλητές και υπολογισμοί. Δομές αποφάσεων. Επαναληπτικές διαδικασίες. Συναρτήσεις και υπορουτίνες. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός. Πίνακες και συλλογές. Διαχείριση αρχείων. XML και XAML. Δημιουργία διεπαφών με το Windows Presentation Foundation. Διαμοιρασμός εφαρμογών. Τεχνικές αποσφαλμάτωσης. Απλές ασκήσεις προγραμματισμού στη Visual Basic μέσα από το περιβάλλον του Microsoft Visual Studio.

Ιστοσελίδα Μαθήματος

2ο εξάμηνο - [Α02]: Τοπογραφικές Αποτυπώσεις

Ο τοπογραφικός χώρος και η απεικόνισή του. Προσδιορισμοί τοπογραφικών σημείων αναφοράς. Ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες. Θεμελιώδη προβλήματα. Προσδιορισμοί τοπογραφικών σημείων με τομές. Εμπροσθοτομία. Οπισθοτομία. Πρόβλημα Hansen. Πολυγωνομετρία. Αποτύπωση σημείων λεπτομερειών. Οριζοντιογραφική και υψομετρική απεικόνιση των λεπτομερειών. Τοπογραφικά διαγράμματα. Κτηματογραφικές, υδρογραφικές και υπόγειες αποτυπώσεις. Αξιοποίηση του τοπογραφικού διαγράμματος για τον υπολογισμό εμβαδών και όγκων.

Ιστοσελίδα Μαθήματος

2ο εξάμηνο - [Υ33]: Γεωπληροφορική ΙΙ

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python. Command line interpreter και IDE. Δομές δεδομένων. Τελεστές και εκφράσεις. Έλεγχος ροής προγράμματος. Ορισμός συναρτήσεων χρήστη. Λίστες και αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Είσοδος και έξοδος. Ασκήσεις προγραμματισμού με σύνταξη αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων από τις επιστημονικές περιοχές του ΑΤΜ σε γλώσσες προγραμματισμού Visual Basic και Python.

Ιστοσελίδα Μαθήματος

4ο εξάμηνο - [Α04]: Εισαγωγή στο Πεδίο Βαρύτητας

Νευτώνειο πεδίο έλξης. Το γήινο πεδίο βαρύτητας και οι συνιστώσες του. Τοπικό και γεωκεντρικό σύστημα αναφοράς. Ανωμαλίες βαρύτητας και αναγωγές. Συστήματα υψών. Σφαιρικές αρμονικές και γεωδυναμικά μοντέλα. Το γεωειδές. Προσεγγίσεις του γεωειδούς με επίγεια και δορυφορικά δεδομένα. Χωροστάθμηση με υψόμετρα του γεωειδούς και υψόμετρα από το GPS.

Ιστοσελίδα Μαθήματος

7ο εξάμηνο - [Α13]: Yδρογραφία και Θαλάσσια Γεωδαισία

Αντικείμενο της υδρογραφίας και θαλάσσιας γεωδαισίας. Σχέσεις με άλλες επιστήμες. Ο χάρτης και η ναυσιπλοϊα. Στοιχεία φυσικής ωκεανογραφίας. Η δορυφορική αλτιμετρία. Το θαλάσσιο γεωειδές. Ραδιοκύματα και ραδιοεντοπισμός. Οριζόντιος προσδιορισμός θέσης στη θάλασσα. Αλγόριθμοι εντοπισμού. Ραδιοσυστήματα και GPS. Προσδιορισμός βάθους. Ηχοβολιστικές συσκευές. Παράκτιες υδρογραφικές αποτυπώσεις και εφαρμογές. Όργανα και μέθοδοι. Αυτοματοποίηση των υδρογραφικών εργασιών.

Ιστοσελίδα Μαθήματος

8ο εξάμηνο - [Υ12]: Ασκήσεις Υπαίθρου

Εγκατάσταση, μέτρηση και υπολογισμός τοπογραφικών δικτύων ελέγχου. Χρήση χαρτών και αεροφωτογραφιών στο ύπαιθρο. Προσδιορισμός και σημάνσεις φωτοσταθερών. Συλλογή πληροφοριών για τις χρήσεις και αξίες γης. Τοπογραφική αποτύπωση. Επεξεργασία και απεικόνιση τοπογραφικών στοιχείων. Τοπογραφικά διαγράμματα. Επεξεργασία κτηματολογικών και γεωγραφικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με τις χρήσεις και αξίες γης.

Ιστοσελίδα Μαθήματος

8ο εξάμηνο - [Α37]: Γεωφυσικές και Αρχαιομετρικές Διασκοπήσεις

Επίγειες και από αέρα βαρυτημετρικές και μαγνητικές μέθοδοι. Αρχές, όργανα, μετρήσεις, αναγωγές, ανωμαλίες και ερμηνείες πεδίων. Ηλεκτρικές μέθοδοι, ηλεκτρικές ιδιότητες πετρωμάτων. Μέθοδοι φυσικού δυναμικού, ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης, επαγόμενης πόλωσης, ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι. Γεωθερμική και γεωχημική μέθοδος. Σεισμικές μέθοδοι, όργανα, διάδοση κύματος, εξίσωση χρόνου διαδρομής, ανάκλαση και διάθλαση. Ραδιομετρική μέθοδος, όργανα, μετρήσεις, ερμηνεία. Μέθοδος τηλεπισκόπησης στη γεωφυσική διασκόπηση. Η έννοια της αρχαιολογικής διασκόπησης. Μαγνητικές διασκοπήσεις. Αλληλεπίδραση μαγνητικού πεδίου και ύλης. Η έννοια της μαγνητικής ανωμαλίας. Μαγνητομετρία και αρχαιολογική έρευνα. Οι μετρήσεις. Διαδικασίες ανάλυσης. Το αντίστροφο πρόβλημα στις μαγνητικές διασκοπήσεις. Ηλεκτρικές διασκοπήσεις. Η αρχή του προσδιορισμού της ειδικής αντίστασης. Οργάνωση των μετρήσεων. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Διασκοπήσεις με Radar. Αρχή της λειτουργίας του Radar. Οργάνωση της διασκόπησης με Radar. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Ιστοσελίδα Μαθήματος

Διπλωματικές/Μεταπτυχιακές εργασίες

Χριστόπουλος Ευάγγελος (2022) Ανάπτυξη προγράμματος για την υποβοήθηση δημιουργίας αυτοσχέδιου πεδίου σε κλασσικές τοπογραφικές αποτυπώσεις. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Δρογκούλα Μαρία (2021) Μελέτη της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στον ελληνικό χώρο από δεδομένα δορυφορικής αλτιμετρίας. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σάββας Γ (2021) Ανάπτυξη παράλληλου προγράμματος σε Python για την πρόγνωση ανωμαλιών βαρύτητας μέσω της σημειακής προσαρμογής. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μιχαηλίδου ΑΑ (2021) Χαρτογράφηση της πλημμυρικής επίδρασης της ανόδου της στάθμης της θάλασσας με τη μέθοδο bathtub στην περιοχή του Δέλτα Αξιού-Λουδία- Αλιάκμονα. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μαυρομάτη ΕΠ (2021) Προσδιορισμός βαθυμετρίας από τηλεπισκόπιση και in-situ μετρήσεις στην περιοχή της Παραλίας Κατερίνης. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στάρο Σ (2021) Υπολογισμός βαθυμετρίας με τη χρήση των δορυφορικών εικόνων Kompsat-2 και Sentinel-2 στην περιοχή του Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Παππάς Κ (2020) Συγκριτική μελέτη προδιαγραφών διεθνών οργανισμών για υδρογραφικές αποτυπώσεις και υδρογραφική αποτύπωση στην περιοχή της Ολυμπιακής Ακτής στην Πιερία. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μαχμουκιώτης Ν (2019) Βαθυμετρική αποτύπωση και αξιολόγηση της τεχνικής του ακριβούς απόλυτου προσδιορισμού θέσης (Precise Point Positioning - PPP) στο λιμένα της Νέας Ηρακλείτσας Καβάλας. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Καμπουράκης Σ, Μπαντόλα Δ-Μ (2018) Αξιολόγηση παγκόσμιων μοντέλων βαθυμετρίας, ακτογραμμών και αναγωγών της βαρύτητας από δεδομένα παράκτιας υδρογραφικής αποτύπωσης στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Παρασκευοπούλου Κ (2017) Επίδραση της δυναμικής κατάστασης σκάφους στις μετρήσεις με ηχοβολιστικές συσκευές. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Λιούζα Σ (2017) Συγκριτική μελέτη προσδιορισμού υψομέτρων με GPS και UAV. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ζάραγκας Δ (2016) Αξιολόγηση παγκόσμιων μοντέλων βαθυμετρίας στον ελληνικό χώρο. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σκουλίδου Ι (2016) Αντιστροφή δεδομένων αλτιμετρίας του δορυφόρου Cryosat-2 για τον υπολογισμό βαθών στο Αιγαίο Πέλαγος. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σύντομα...

Κατεβάστε το πρόγραμμα κάνοντας κλικ εδώ SounDFi v1.2

Πρόγραμμα εντοπισμού πιθανώς εσφαλμένων μετρήσεων βάθους από ηχοβολιστική συσκευή απλής δέσμης

Ελάχιστες απαιτήσεις: Windows 7 / .NET Framework v4.6.1 (ή νεότερο) / 2 MiB ελεύθερο χώρο στο δίσκο

Άδεια: Ελεύθερο λογισμικό εφόσον γίνουν δεκτοί οι όροι χρήσης κατά την έναρξη του προγράμματος

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης (Αγγλικά)

Άρθρο στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΠΣΔΑΤΜ


3DSimTransf v0.2

Πρόγραμμα υπολογισμού και εφαρμογής 3Δ 7-παραμετρικού μετασχηματισμού

Ελάχιστες απαιτήσεις: Λειτουργικό σύστημα Windows XP (SP3)

Εγκατάσταση: Απευθείας εκτελέσιμο (Δεν προϋποθέτει εγκατάσταση)

Άδεια: Μη εμπορική χρήση

e-mail:
Τηλέφωνο: 2310 996 122
Fax: 2310 996 122
Γραφείο: 5ος όροφος, Κτίριο Τοπογράφων
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Πανεπιστημιακή Θυρίδα 440
54124, Θεσσαλονίκη
Τελευταία ενημέρωση: 06/03/2023