ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Ατρέας.

Θέση:                    Αναπληρωτής Καθηγητής.

Ταχ. Διεύθυνση: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τομέας τηλεπικοινωνιών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, 54124, Πανεπιστημιούπολη, Ελλάδα.

Τοποθεσία Γραφείου: 2ος όροφος κτιρίου τοπογράφων.

Τηλ. γραφείου: +30-2310-995953.         

e-mail:  natreas@ece.auth.gr

Ημερομηνία γέννησης: 11 Oκτωβρίου 1971, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Ιθαγένεια: Ελληνική.

Οικογενειακή κατάσταση: Εγγαμος με 2 τέκνα.

 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

2017-σήμερα: Aναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.

2017-σήμερα:  Μέλος ΣΕΠ, Θεματική Ενότητα «Μαθηματικά για Πληροφορική», ΕΑΠ.

2013-σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.

2009-2013:       Επίκουρος Καθηγητής με θητεία, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ.

2007-2009:      Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ.

2001-2007:      Επιστημονικός συνεργάτης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1994 - 1999: Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ. Τίτλος:  Αρμονική και κυματιδιακή Ανάλυση με εφαρμογές στη δειγματοληψία”. 

1989-1993:       Πτυχίο Μαθηματικών Α.Π.Θ. Βαθμός 7.03.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

Εφαρμοσμένη Αρμονική ανάλυση: Mη τριγωνομετρική Aνάλυση Fourier, θεωρία πλαισίων, κυματίδια. Δειγματοληπτική θεωρία και θεωρία προσεγγίσεων.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

·      Αρχιμήδης ΙIΙ,  “Εφαρμογές των δυναμικών συστημάτων”, T.E.I. Δυτικής Μακεδονίας, 2012-2015, EY: A. Μπίσμπας.

·      Marie Curie Research Training Networks (RTN), “Conformal structures and dynamics”, 035651-2-CODY, T.E.I. Δυτικής Μακεδονίας, 2006-2010, EY: A. Μπίσμπας.

·      Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Εργο Πυθαγόρας ΙΙ – ΕΕΟΠ, υποέργο 24, “Mαθηματικά Βιο-πληροφορικών εφαρμογών”, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ., 2004-2006, EY Κ. Καρανίκας.

·      Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας: Eπιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Ε.Π.ΑΝ.. Eργο: Κοινά ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα, Ελλάδα – Βουλγαρία, “Mελέτη βιοδεδομένων με μεθόδους ανάλυσης πολλαπλής ευκρίνειας. Πολυωνυμική κυματιδιακή ανάλυση σε ανοσοϋπολογισμούς και στην ανάλυση της εγκεφαλικής λειτουργίας”, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ., 2004-2006, EY: Κ. Καρανίκας.

·      Εργο Αρχιμήδης, Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, υποέργο 7, “Eφαρμοσμένη Αρμονική Ανάλυση και fractals”, T.E.I. Δυτικής Μακεδονίας, 2004-2007, EY: Α. Μπίσμπας.

·      Πρόγραμμα μεταδιδακτορικής υποτροφίας του ΙΚΥ, σύμβαση 414, για την εκπόνηση έργου με τίτλο: ”Kυματιδιακοί διακριτοί μετασχηματισμοί με εφαρμογές στην αναγνώριση προτύπων, όπως: (α) στην ανίχνευση της περιοδικότητας ενός σήματος, (β) στην ανίχνευση της κρυμμένης μαρκοβιανής διαδικασίας, (γ) σε βιολογικού τύπου αναγνωρίσεις”, Τμήμα Πληροφορικής, A.Π.Θ., 2004-2005.

·      ΕU Project HPAM-2002-00065 “Μη τοπικές δομές σε νανοκλίμακα”, Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ., 2002-2003, EY: Κ. Καρανίκας.

·      EU Project IST-2000-26016 IMCOMP, “Απρόσβλητοι Η/Υ”, Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ., 2001-2003, EY: Κ. Καρανίκας.

·      Π.ΕΝ.Ε.Δ. Ν0 1914  με Θέμα “Μαθηματικά προσαρμοσμένα στην Ανάλυση και Αναγνώριση Σημάτων, Συστημάτων και Προτύπων με κυματίδια (wavelets)”, Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ., 1996-1998, EY: Κ. Καρανίκας.

 

Δημοσιεύσεις                               Συνέδρια                             Σημειώσεις