ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΝΑΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ

 

English

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΙΚΗ

 

 

 

 

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 Τετάρτη 17.00 -  18.00
 Πέμπτη 10.00-11.00
 Γραφείο 319-320, 3
oς όροφος

ΤΗΛ. : 2310-996947

email: nanakis@theo.auth.gr

 

 

 
   
    πρῶτος Σχολάρχης τῆς ᾿Ανωτέρας ᾿Εκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης (1992-94). Συνέγραψε μονογραφίας καί μελέτας περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Κρήτης καί τοῦ νεωτέρου ῾Ελληνισμοῦ. ῾Η ῾Ιερά ᾿Επαρχιακή Σύνοδος τῆς ᾿Εκκλησίας Κρήτης ἐξέλεξε δια κλήρου αὐτόν πρῶτον Μητροπολίτην τῆς νεοσυστάτου ῾Ι. Μητροπόλεως ᾿Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου. ᾿Εχειροτονήθη ᾿Επίσκοπος τήν 3ην Νοεμβρίου 2001. ᾿Ονομαστήρια· 4 ᾿Ιουλίου.