Προσωπικά στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Μυρωνίδης Δημήτριος
Θέση: Αναπλ. Καθηγητής
Ειδίκευση: Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων
Δ/νση εργασίας Πανεπιστημιούπολη: Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Ταχ. Θυρίδα 268, Θεσσαλονίκη,
Δ/νση εργασίας Φοίνικας (Ανατολική Θεσσαλονίκη): Κτίριο Γ, Ισόγειο, 2ο Γραφείο
Τηλ. εργασίας: 0030 2310-992736
email: myronid@for.auth.gr, myronid@gmail.com

m

Ο Αναπλ. Καθηγητής Μυρωνίδης Δημήτρης διορίστηκε αρχικά σε θέση λέκτορα στη σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. τον Φεβρουάριο του 2011 με αντικείμενο την Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων. Διδάσκει τα μαθήματα της Γενικής Υδρολογίας, Γεωμορφολογίας, Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων, Βελτίωση της υποδομής των λιβαδιών και τις Εφαρμογές της γεωπληροφορικής στις Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ενώ είναι υπεύθυνος οκτώ διμερών συμφωνιών με πανεπιστήμια της αλλοδαπής στα πλαίσια του Erasmus+. Επιπρόσθετα, μεταξύ της πενταετίας 2005-2010 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Καβάλας διδάσκοντας αντίστοιχα μαθήματα.

Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση, ερμηνεία και ποσοτική εκτίμηση των γεωμορφολογικών και υδρολογικών διαδικασιών. Επίσης ασχολήθηκε με την πρόγνωση, μέτρηση και παρακολούθηση των φαινομένων πλημμυρογένεσης, ξηρασίας και διάβρωσης. Έχει συμμετάσχει σε 15 ερευνητικά προγράμματα, έχει δημοσιεύσει 30 άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (h-index 15, έχει κρίνει επιστημονικές εργασίες σε πάνω από 40 διεθνή περιοδικά ενώ έχει αποτελέσει μέλος της επιστημονικής επιτροπής σε 28 Εθνικά ή Διεθνή Συνέδρια. Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει αξιολογητής και πιστοποιητής επενδυτικών προτάσεων, ερευνητικών προγραμμάτων και επενδύσεων σε φορείς όπως η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, το Υπουργείο Παιδείας, το ΙΚΥ, η ΓΓΕΤ, το ΙΝΕΔΙΒΜ, ο ΕΟΜΜΕΧ και η ΑΝΚΙ.

Επίσης, έχει δώσει διαλέξεις σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε εννιά (9) ΑΕΙ του εξωτερικού: [Bordeaux Sciences Agro (2019), Universtiy of Nis (2018), Taras Shevchenko National University (2018), Fan S. Noli (2018), Universidad Católica de Ávila (2017), Lomonosov Moscow State University (2017), Wrocław University of Environmental and Life sciences (2017), Universitat Politècnica de València (2016), Czech University of Life Sciences Prague (2016)].

Επιπρόσθετα, έχει ολοκληρώσει επιτυχώς επτά (7) αποστολές εκπαίδευσης σε ιδρύματα του εξωτερικού [BAS - Space Research and Technology Institute (2019), University of Kyiv (2018), Haifa University (2017), Novi Sad University (2016), Romanian Νational Ιnstitute of Ηydrology and Water Management (2015), Stockholm University (2014), Universidad Politécnica de Madrid (2011)].

Τέλος, είναι ο συγγραφέας του βιβλίου "Υδρολογία και Υδραυλική" (Εκδόσεις Τζιόλας) και κατά την τρέχουσα περίοδο είναι Editorial board member στo ακόλουθο περιοδικό του Science Citation Index:

Sustainability Journal. Editorial board member, SCI 3.251

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές: Τετάρτη & Πέμπτη 10:30 - 12:00

Πανεπιστημιούπολη

 

Φοίνικας (Δημοκρίτου και Μουσχουντή, Φοίνικας 55134)