Πικραμένος Μιχαήλ του Νικολάου

Λέκτορας Tου Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σήμερα είναι:
Γενικές Πληροφορίες
Αρχική Σελίδα
Ανακοινώσεις
Βιογραφικό
Άρθρα-Μελέτες
Μαθήματα
Γενικό Διοικητικό Δίκαιο
Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο - Δίκαιο Παιδείας
Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο
Διοικητική Οργάνωση του Κράτους

Γενικό Διοικητικό Δίκαιο

Αντικείμενο διδασκαλίας είναι το τμήμα εκείνο του Γενικού Διοικητικού Δικαίου που αναφέρεται στη Διοικητική Οργάνωση του Κράτους. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται βασικές έννοιες και παρουσιάζονται θεμελιώδεις αρχές της οργάνωσης και λειτουργίας των διοικητικών οργάνων του κράτους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σύγχρονες τάσεις οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, με την υιοθέτηση μορφών καθ' ύλην αυτοδιοίκησης, καθώς και στη διάκριση μεταξύ διοικητικής αποκέντρωσης - τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Ανακοινώσεις

NEA 21-10-2010: Στο υλικό μαθήματος έχει αναρτηθεί η νέα ύλη.

5-10-2010: Ανακοίνωση για το νέο ακαδημαιϊκό έτος είναι ΕΔΩ.

23-10-2009: Πρόγραμμα Μαθημάτων.

23-10-2009: Ανακοινώνεται  ότι το μάθημα Διοικητικού Δικαίου της 27ης Οκτωβρίου για τους φοιτητές του Τμήματος Α’  ( Α-Ι) του  Γ΄   εξαμήνου δεν θα διεξαχθεί. Το μάθημα θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009 4-7 μ.μ. στην αίθουσα Κωνσταντόπουλος.

 


Copyright © 1999 - 2008. All rights Reserved. Zois Garitos